ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze aandelenmarktindex ging vandaag opnieuw naar de onderkant van de omgekeerde driehoek w-w' in de daggrafiek. Het patroon is een potentieel toppatroon, dat afgerond wordt bij een uitbraak naar beneden. Vandaag vond die uitbraak niet plaats, maar ik houd er rekening mee dat dit alsnog gebeurt. Dat is immers de gebruikelijke ontwikkeling bij dit patroon. Het eerstvolgend steunniveau na die stap is dan het 61,8% Fibonacci niveau van de voorgaande stijging 581 - 616,5 rond 594,6, daar kan eventueel een bodem ontstaan. Meestal wordt de omgekeerde driehoek overigens afgerond met een explosieve beweging. Het is dus wel de vraag of er rond 594,6 daadwerkelijk steun gevonden kan worden.

  • Zolang er geen uitbraak naar beneden is uit de driehoek kan het zijn dat we toch weer naar boven gaan binnen het patroon. Daar moeten we dus niet van opkijken, zou de markt die keuze maken. Lijn w is nu eenmaal een potentiŽle steunlijn. 

  • Het slot van de dag lag op de onderste lijn van de Bollinger Bands. Het is een potentiŽle steunlijn, met name als de lijn (bijna) horizontaal loopt. Dat is hier niet het geval, uit deze situatie met een dalende onderste lijn kan eventueel een dalende trend voortkomen.

  • Vandaag ontstond een gap en morgen kunnen we gaan kijken of dit eventueel gesloten wordt. Bij een daling onder de bodems rond 596,8 valt de keuze van de markt echter op een vervolg naar beneden. 

  • Een stijging boven 600,8 zou naar ik aanneem resulteren in het sluiten van het gap. Het is gesloten indien de AEX naar het laagste punt van gisteren 602,3 of hoger gaat. De stippellijn rond 602,1 is een potentiŽle weerstandslijn.

Resumerend: 

De AEX index staat opnieuw bij de onderkant van de omgekeerde driehoek w-w' in de daggrafiek. Dit is een potentieel toppatroon, dat bij een uitbraak naar beneden op de bij de formatie gebruikelijke wijze zou worden afgerond. Ik houd dus terdege rekening met deze mogelijkheid. De index zou vervolgens naar 594,6 of lager gaan. Een explosieve ontwikkeling is gewoon bij een uitbraak uit deze driehoek, het is dus de vraag of rond 594,6 wel steun gevonden zou kunnen worden. Lijn w is behalve de onderkant van het patroon ook nog steeds een mogelijke steunlijn. De markt kan dus nog de keuze maken voor een nieuwe stijging. Gaat de index morgen omhoog en wordt 600,8 doorbroken dan wordt het gap van vandaag gesloten met een stijging naar 602,3 of hoger. Rond 602,1 kan overigens weerstand gevonden worden. Een daling onder 596,8 houdt een vervolg naar beneden in, een rit naar 594,6 of lager.

En dan nog dit...

Vanmorgen heb ik het cursusprogramma voor dit voorjaar online gezet. Nieuw is het seminar met de titel "Kiezen voor winst". Ik zal tijdens dat seminar vanzelfsprekend over technische analyse praten, u zult niets anders van me verwachten. Dat is echter niet waar de dag om draait. Het gaat over andere factoren die op de beurs het verschil kunnen maken tussen winst en verlies. Veel beleggers hebben bij het handelen last van emoties als teleurstelling, boosheid, verongelijktheid, vertwijfeling en dergelijke. Die emoties werken contraproductief, ze zorgen namelijk voor allerlei vormen van gedrag dat veelal uitmondt in verlies. Het is zaak te weten hoe je negatieve gedachten bij het handelen kunt bestrijden en de ontwikkeling ervan kunt voorkomen. Daarin speelt technische analyse uiteraard een belangrijke rol, maar er zijn meer stappen die u kunt zetten. Daarover gaat dit seminar, dat ik op zaterdag 18 april aanstaande voor het eerst geef. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 30 jan 2020, 18.46u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

30 jan 09.15u: AEX is naar bodem 596,8 gesneld

30 jan 10.00u: Verbeten strijd bij onderkant driehoek 

Donderdag 30 jan 2020: Wat is me opgevallen?

30 jan 11.00u: Een stijgende wig in ontwikkeling

30 jan 12.00u: AEX index is uit de stijgende wig

30 jan 14.00u: Graadmeter gedaald vanaf de wig

30 jan 15.00u: Hogere bodem in de kwartiergrafiek

30 jan 16.00u: Direct stijging na opening in VS

30 jan 17.00u: Dubbele top gevolgd door daling

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

29 jan slot: Opnieuw winst, hammer is bevestigd

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven