ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Wat u in deze grafiek ziet is een zeldzaam vertoon van veerkracht. De AEX is van een plaats ver onder de omgekeerde driehoek w-w' in slechts drie dagen gestegen naar een nieuwe hoogste stand van het jaar. De index staat bijna bij lijn w', dat is de bovenste lijn van het patroon. In de weekgrafiek staat de graadmeter opnieuw bij de bovenkant van het lange termijn trendkanaal, dat heeft u vanmorgen in de eerste update kunnen zien. Het koersverloop van deze week is dus in alle opzichten spectaculair. Er is echter nog een overtreffende trap mogelijk, namelijk een doorbraak naar boven door lijn w'. Morgen bekijk ik vanzelfsprekend of deze doorbraak eventueel tot stand komt. De lijn in kwestie ligt morgen rond 620,8. Het zou in de weekgrafiek een uitbraak naar boven uit het stijgend trendkanaal inhouden, kopers in de markt zouden dus twee vliegen in één klap slaan.

  • Vandaag ontstond tussen 615,6 en 617 echter een gap. Dat zou morgen eventueel gesloten kunnen worden, namelijk indien de beursindex zou terugkeren naar 615,6 of lager. Bij de doorbroken stippellijn rond 616,5 kan echter steun worden gevonden, dat zou het sluiten van het gap dus nog in de weg kunnen staan.

  • De bovenste lijn van de Bollinger Bands is naar verder boven gedraaid, wat inhoudt dat de ruimte voor een stijging naarmate de AEX verder oploopt toeneemt. Hier staat vooralsnog dus niets een verdere opmars van de marktgraadmeter in de weg.

  • In de uurgrafiek zien we tussen 617,3 en 619 een rechthoek. Wordt dit afgerond met een uitbraak naar boven dan gaan we een aanval zien op lijn w' in de daggrafiek rond 620,8 en wordt het volgen of die lijn al dan niet doorbroken wordt.

  • Een daling onder 617,3 en het laagste punt 617 van vandaag zou een gang naar 616,5 inhouden. Bij een eventuele daling daaronder zou het gap van vandaag gesloten worden met een daling naar 615,6 of lager.

  • Uit de kwartiergrafiek wordt duidelijk dat beleggers aan onze beurs klaar staan voor de verwezenlijking van een uitbraak naar boven uit de rechthoek. De AEX sloot de dag namelijk vlak onder de bovenzijde van dit patroon af.

Resumerend: 

Onze markt heeft een zeldzame mate van veerkracht getoond. De AEX is van een positie ruim onder de omgekeerde driehoek w-w' in de daggrafiek in een luttele drie dagen opgelopen naar een nieuwe hoogste stand van het jaar. Het kan nog beter, namelijk als de AEX naar boven uit de driehoek zou breken. Die bovenkant, lijn w', loopt morgen rond 620,8. Op de koersontwikkeling ten opzichte van die lijn zal mijn oog gericht zijn ingeval van een uitbraak naar boven uit de rechthoek 617,3 - 619 in de uur- en kwartiergrafiek. Beleggers staan klaar om deze doorbaak te realiseren en over te gaan op een aanval op lijn w'. Een eventuele doorbraak door die lijn zou ook een uitbraak naar boven uit het stijgend trendkanaal in de weekgrafiek inhouden. We maakten  vorige week nog een top bij de bovenzijde van het kanaal, een uitbraak zou een beurswondertje zijn. De markt zou er morgen echter ook nog voor kunnen kiezen het gap van vandaag te sluiten door middel van een daling naar 615,6 of lager. Dat zou aan de orde zijn indien achtereenvolgens 617,3, 617 en de vandaag uitgenomen grens 616,5 naar beneden doorbroken zouden worden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 6 feb 2020, 18.23u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

6 feb 09.15u: Koersverloop in een cruciale fase

6 feb 10.00u: Vier groene candles in eerste uur

6 feb 11.00u: Wat gedaald met eerste rode candle

Donderdag 6 feb 2020: Wat is me opgevallen?

6 feb 12.00u: AEX bleef tot nu toe boven het gap

6 feb 14.00u: Rechthoek gevormd in kwartiergrafiek

6 feb 15.00u: Beleggers staan klaar voor doorbraak

6 feb 16.00u: Gedaald, steun bij onderkant rechthoek

6 feb 17.00u: Beursindex weer bij bovenkant patroon

 

De analyse van gisteren:

5 feb slot: Een tweede spectaculaire beursdag

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven