ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De candle die vandaag is ontwikkeld in de daggrafiek kan het begin zijn van een correctie. De candle heeft de inverted hammer van afgelopen vrijdag namelijk op een overtuigende wijze bevestigd als top. Een logisch doel voor deze correctie is het 38,2% Fibonacci niveau rond 590,3 in de grafiek.

  • Bij het 23,6% niveau rond 605 dat de AEX vandaag bereikte kan echter in theorie een bodem ontstaan, al is de kans daarop normaal gesproken niet groot. Door het gap dat vandaag tussen 623,2 en 617,3 open bleef moeten we echter rekening houden met deze mogelijkheid. De markt zou er immers voor kunnen kiezen dit gap te sluiten door middel van een terugkeer van de index naar 623,2 of hoger.

  • Zou de beursindex toch verder dalen, wat onder 602,7 het geval zou zijn, dan is behalve het 38,2% niveau in deze grafiek ook de stippellijn rond 594 vanwege potentiŽle steun een richtpunt.

  • De AEX ging vandaag naar de onderste lijn van de Bollinger Bands en vond daar steun. Bodemvorming en herstel zijn op grond hiervan mogelijk.

  • In de uurgrafiek is de vlag z-z' in ontwikkeling, maar nog niet afgerond. Breekt de AEX naar beneden uit dit patroon dan is de formatie af en gaat het naar ik aanneem om een hervatting van de daling.

  • Breekt onze beursindex naar boven uit de vlag dan is dit patroon niet bruikbaar meer in mijn analyses. Ik plaats dan Fibonacci lijnen om te weten te komen waar eventueel weerstand gevonden kan worden en kijk of de AEX wellicht terugkeert naar of in het gap dat vandaag tussen 623,2 en 617,3 ontstond. Een stijging boiven 6174,3 zou inhouden dat het gap geheel of deels gesloten wordt.

Resumerend: 

De candle van vandaag in de daggrafiek betekende in die grafiek de ontwikkeling van een top en dus in principe de start van een correctie. Een correctie bedraagt over het algemeen 38,2% of meer en dat maakt van het 38,2% Fibonacci niveau rond 590,3 een goed doel voor het toekomstig koersverloop. Een ander mogelijk richtpunt is de bodem rond 594 in de daggrafiek. Omdat het 23,6% niveau echter een potentieel steunniveau is, het gap van vandaag theoretisch nog gesloten zou kunnen worden en de onderste lijn van de Bollinger Bands in theorie voor de vorming van een bodem kan zorgen is een herstel morgen een optie. Dat herstel vult de markt in indien zij een uitbraak naar boven uit de vlag z-z' bewerkstelligt. Bij zo'n uitbraak zal ik met Fibonacci lijnen kijken waar eventueel weerstand gevonden kan worden. Tevens zal ik volgen of het gap van vandaag geheel of deels wordt gesloten. De index gaat het gap in bij een stijging boven 617,3, het zou geheel gesloten zijn bij een gang naar 623,2 of hoger. De vlag z-z' is echter een voortzettingspatroon en kan dus resulteren in een daling. Wordt het patroon op de gewone wijze, dus met een uitbraak naar beneden, afgerond dan gaat het om een hervatting van de daling. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 21 dec 2020, 18.53u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Maandag 21 dec 2020: Wat is me opgevallen?

21 dec 10.00u: VK is afgesloten, beurzen omlaag

21 dec 12.00u: Verlies in de AEX is fors opgelopen

21 dec 14.00u: Stijgende wig bij herstelbeweging

21 dec 16.00u: Afgelopen uren zijwaarts verloop

 

De vorige analyse:

18 dec slot: AEX heeft de februaritop bijna bereikt

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven