ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Het was met een stijging van 0,06% geen opmerkenswaardige dag. Toch was een bijzondere ontwikkeling te melden, waarover u verderop in deze pagina zult lezen. In deze daggrafiek kan ik echter niets anders zeggen dan dat de opgaande beweging van de AEX intact bleef en de markt dus nog steeds aanstuurt op hogere standen.

  • In de Bollinger Bands is de situatie gelijk aan die van gisteren. In theorie is topvorming mogelijk, dat komt doordat de AEX bij de bovenste lijn van de banden staat. Dit mag echter niet worden gezien als een bewijs dat een daling volgt, want dat is niet het geval. De kans op de ontwikkeling van een top is aanwezig, dat is wat op grond van de stand in deze grafiek gezegd kan worden.

  • Bij de daggrafiek schreef ik dat ik een bijzondere ontwikkeling kon melden, die ziet u hier in de uurgrafiek. De AEX brak vanmiddag naar boven uit de wig u-u', wat op zich al een minder vaak voorkomende stap is. Bijzonder in dit geval was vervolgens de terugkeer van de index in het patroon. De uitbraak werd een valse uitbraak, wat een flinke kans geeft op een daling. 

  • Ik moet echter behoedzaam omgaan met dit  gegeven. Vandaag ontstond namelijk een nieuwe hogere bodem in de grafiek, namelijk rond 613,8. De AEX wordt dag na dag op hogere niveaus gekocht. Dit geeft een stijgende trend en toont dat beleggers een voortzetting naar boven 'zien'. Daar mag ik vanzelfsprekend niet aan voorbijgaan. Bij een eventuele daling onder 613,8 zou een uitbraak naar beneden uit de wig u-u' kunnen volgen. Zolang de marktgraadmeter boven 613,8 koerst is de kans op een voortzetting naar boven in het licht van het patroon van hogere bodems echter het grootst.

  • Bij de kwartiergrafiek wil ik hier tot slot aan toevoegen dat een blijvende stijging boven de top rond 618,4 een vervolg naar hogere regionen zou inhouden.

Resumerend: 

Voor wat betreft het verschil tussen het slot van vandaag en dat van gisteren was het vandaag geen bijzondere dag. Vanuit de ontwikkeling in de uurgrafiek gezien echter wel. De AEX brak naar boven uit de wig u-u' en keerde vervolgens terug in het patroon. Deze valse uitbraak geeft een flinke kans op een daling. Daar de daggrafiek met Bollinger Bands ook een mogelijke daling aangeeft acht ik het denkbaar dat we morgen een daling gaan zien. U merkt dat ik mijn woorden voorzichtig kies. Dat heeft te maken met het patroon van hogere bodems in de daggrafiek, waar vandaag de bodem rond 613,8 aan is toegevoegd. Zolang de beursindex boven dit niveau koerst is de kans op een voortzetting naar boven het grootst. Die voortzetting is er indien de top rond 618,4 blijvend doorbroken wordt. Op een daling onder 613,8 zou echter een uitbraak naar beneden uit de wig u-u' kunnen volgen, wat na de valse uitbraak van vanmiddag een verklaarbare ontwikkeling zou zijn. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 8 dec 2020, 18.30u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Dinsdag 8 dec 2020: Wat is me opgevallen?

8 dec 10.00u: Poging tot uitbraak bovenkant wig

8 dec 12.00u: Gedaald vanaf bovenzijde patroon

8 dec 14.00u: AEX index in het midden van de wig

8 dec 16.00u: Snel omhoog na Amerikaanse opening

 

De vorige analyse:

7 dec slot: Door een laat offensief stijging van 0,1%

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven