ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Vorige week bereikte de AEX het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 632,1 - 389,6 dat u in deze weekgrafiek rond 482,2 ziet. Het niveau werd deze week tijdelijk doorbroken, maar niet permanent. Het wil zeggen dat hier eventueel een top tot ontwikkeling kan komen. De candle van komende week kan hier in principe al uitsluitsel over geven.

  • Het hoogste punt van de week lag rond 486. Wordt dit doorbroken dan is lijn f in deze grafiek een potentiŽle weerstandslijn waar we voor alle zekerheid rekening mee kunnen houden. De lijn ligt volgende week rond 492, waarbij een overshoot overigens een mogelijkheid is.

  • Vanuit deze grafiek beoordeeld is het 50% Fibonacci niveau rond 510,9 het daaropvolgend weerstandsniveau oftewel doel. In de daggrafiek hieronder zien we echter dat daar nog een grens onder ligt waar we rekening mee moeten houden.

  • Het niveau dat we ook moeten meenemen als mogelijk weerstandsniveau is het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 562,3 - 389,6 rond 496,3. Indien lijn f in de weekgrafiek blijvend doorbroken wordt is dit niveau het volgende doel.

  • Een ander niveau dat ik in deze grafiek als belangrijk zie is de bodem rond 455 van afgelopen maandag. Een daling onder deze bodem zou een draai naar beneden aangeven in deze grafiek.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands zien we dat we de kans op een stijging mee moeten nemen in onze overwegingen. We koersen met de AEX namelijk nog steeds boven de middellijn en dat is een potentiŽle weerstandslijn. Het zou overigens een stuk krachtiger worden zou die lijn naar boven draaien.

  • De laatste candle van vandaag in de uurgrafiek is een hammer. Het is een potentiŽle bodem, waarvan aanstaande maandag in het eerste uur wordt uitgemaakt of we het inderdaad als een bodem mogen zien. De hammer wordt dan immers al dan niet bevestigd. Het wordt bepalend voor het behoud van het patroon van hogere bodems, dat tot dusverre nog steeds een opwaartse trend aangeeft. Zolang de AEX op steeds hogere niveaus wordt gekocht is dat tenslotte positief. Als dat patroon beŽindigd wordt, bij een daling onder 468,1, verzwakt het beeld. Volgt daarop een daling onder de bodem rond 465,3 dan verschuift de aandacht naar de stippellijn rond 455, die zoals we in de daggrafiek zagen bepalend is voor het antwoord op de vraag of we te maken hebben met een draai.

  • Weerstand zien we rond 476,2 in de kwartiergrafiek Een doorbraak door dit niveau zou een nieuwe poging van de markt inluiden om tot een doorbraak van de grens 482,2 te komen, de grens die we in de weekgrafiek zagen.

Resumerend: 

In de weekgrafiek stelden we vast dat het 38,2% Fibonacci niveau rond 482,2 dat we vorige week bereikten met de AEX deze week slechts tijdelijk doorbroken werd. Hier kan eventueel een top worden ontwikkeld. Er zou een top staan bij een daling onder 455, want dat zou zoals we in de daggrafiek zagen een draai inhouden. Het hoogste punt van de week lag rond 486. Zou dat doorbroken worden dan is dat positief. De AEX gaat dan naar lijn f, die rond 492 ligt, of naar het 61,8% niveau 496,3 in de daggrafiek.
Richten we ons vervolgens meer op de details dan zien we in de uurgrafiek een patroon van hogere bodems. Dit wordt gehandhaafd indien de hammer die als laatste candle is ontstaan aanstaande maandag door een stijging een bodem wordt. Passeert de AEX vervolgens de top rond 476,2 in de kwartiergrafiek dan wordt naar ik aanneem opnieuw de aanval op de grens 482,2 geopend. Een doorbraak is dan mogelijk.
Geraakt de AEX nochtans onder de bodem rond 468,1 dan zou dat het korte termijn beeld verzwakken, dan wordt het patroon van hogere bodems immers beŽindigd. Wordt ook de bodem rond 465,3 daarna doorbroken dan focus ik me op 455. Dan wil ik namelijk weten of het om een draai gaat, wat het geval is mocht de AEX naar beneden door dat niveau breken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 3 apr 2020, 19.12u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

3 apr 09.15u: Lagere start Amsterdamse beurs

3 apr 10.00u: Korte termijn bodem bij 61,8% grens

3 apr 11.00u:  AEX weer onder Fibonacci niveau

Vrijdag 3 apr 2020: Wat is me opgevallen?

3 apr 12.00u: Index gedaald naar 76,4% niveau

3 apr 14.00u: Bodem ontwikkeld bij 76,4% grens

3 apr 15.00u: Opgaande lijn na cijfers nog intact

3 apr 16.00u: Veel steun voor AEX rond 472,2

3 apr 17.00u: Bedrieglijk koersverloop in A'dam

Agenda van maandag 30 mrt t/m vrijdag 3 apr 2020

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

2 apr slot: AEX terug bij Fibonacci niveau 482,2

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven