ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Eerder deze week constateerde ik dat het wel eens 580 zou kunnen zijn waar de AEX naar onderweg was. Vandaag zijn we dat niveau tot op een halve punt genaderd. De kans ia aanwezig dat er veel partijen zijn die belang hebben bij een expiratie rond 580. Zeker weet je dat natuurlijk nooit, maar die grens is in ieder geval het niveau waar de beursindex nu op afstevent. Mocht het doorbroken worden dan richt ik mijn vizier vervolgens op de top rond 586,3. Het hangt uiteraard van koersontwikkelingen elders, eventueel nieuws en de marktomstandigheden morgen af of de nog maar kleine stap naar 580 of hoger wordt gezet. De toppen rond 578 vormen in elk geval geen belemmering meer, want die zijn vandaag doorbroken. Beleggers bleven ook vandaag dus goedgemutst.

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands bleef naar boven gericht. De lijnen waaruit dit gereedschap bestaat stijgen scherp en de AEX loopt binnen het bovenste deel naar boven. Sterker kun je het niet hebben.

  • In de uurgrafiek kan het evenmin sterker. De toppen die vanaf de twaalfde ontstonden zijn doorbroken. Het patroon van hogere bodems en hogere toppen dat kenmerkend is voor de huidige trend bleef intact. Dit wil zeggen dat ook die trend intact bleef.

  • Het enige wat zwakkere punt was de wigvorm in de stijging van vanmiddag. Die heeft morgen echter veel minder waarde, want dan zijn het immers nieuwe factoren die de ontwikkeling maken. Gegeven is dat zich geen uitbraak naar beneden uit de wig voordeed, ook hier ziet het verloop er dus goed uit.

Resumerend: 

De toppen rond 578 zijn vandaag doorbroken, die staan de AEX dus niet meer in de weg. De beursindex stuurt aan op 580 of hoger. De waarde 580 noem ik omdat er partijen in de markt kunnen zijn die belang hebben bij een expiratie rond dat niveau. Wordt het hoogste punt van vandaag doorbroken dan richt ik mijn aandacht dus eerst op die grens, het is maar een stap van een halve punt. Zou het doorbroken worden dan gaat mijn vizier naar de top rond 586,3. Het hangt uiteraard van koersontwikkelingen elders, nieuws en de marktomstandigheden morgen af of we de stap naar 580 of hoger zetten. Zolang we in de uurgrafiek echter een patroon van hogere bodems en hogere toppen hebben is de trend naar boven gericht en een vervolg naar boven de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Zou zich morgen eventueel een daling voordoen dan houd ik vanzelfsprekend in de gaten of dat patroon intact blijft. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 19 sep 2019, 18.25u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

19 sep 09.15u: Snel naar boven op wat lagere start

19 sep 10.00u: AEX boven toppen 578 en 578,2 gezet

19 sep 11.00u: Vasthoudendheid getoond in de markt

Donderdag 19 sep 2019: Wat is me opgevallen?

19 sep 12.00u: Toch weer daling beursgraadmeter

19 sep 14.00u: Kopers zorgden voor een dalende wig

19 sep 15.00u: Nu steun bij doorbroken niveau 578

19 sep 16.00u: De markt worstelt met weerstand

19 sep 17.00u: Wigvorm in koersverloop van AEX

 

De analyse van gisteren/afgelopen vrijdag:

18 sep slot: Weer een groene candle in de daggrafiek

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie

Naar boven