ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een verlies van 1,5% ten opzichte van vorige week, dat kunnen we vandaag noteren. Hierdoor is een top ontstaan bij het 76,4% Fibonacci niveau van de daling 576,9 - 472,2 rond 552,2. Een top bij een 76,4% niveau kan het beginpunt zijn van een hervatting van de dalende trend. Op dit moment kan met slechts ťťn rode candle echter niet meer worden gezegd dan dat. Het zou anders worden zou de bodem rond 529,7 doorbroken worden, maar daar staan we nog een eind boven. Vanuit de stand van dit moment is een nieuwe stijging de komende weken evenwel nog zeker mogelijk.

  • Ik let dus op het verloop ten opzichte van de bodem rond 529,7 waarover ik het bij de weekgrafiek had.  Boven dat niveau hebben we nog twee potentiŽle steunniveaus, dat zijn het 50% Fibonacci niveau van de stijging 529,7 - 555,6 rond 542,6 of het 61,8% niveau rond 539,6. Bij deze grenzen is bodemvorming mogelijk. Een daling onder 539,6 zou een terugkeer naar 529,7 aannemelijk maken, dan zou de zaak wat scherper komen te liggen.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is de middellijn van deze indicator een potentiŽle steunlijn. Het gegeven dat we boven deze lijn koersen ondersteunt de gedachte die ik uitte bij de weekgrafiek dat de ene rode candle in de weekgrafiek nog niets zegt. Een doorbraak door de middellijn zou een daling naar de onderste lijn van deze banden geven. Zo'n ontwikkeling zou het beeld wel zwakker maken, daarom zal ik volgende week zeker letten op de koersontwikkeling ten opzichte van deze lijn.

  • In de uurgrafiek is als laatste candle een groene candle neergezet. Ik volg maandag of dit eventueel een bodem wordt, dat doe ik met behulp van een lijn in de kwartiergrafiek.

  • Die lijn die ik wil gebruiken is lijn x. Een doorbraak zou een herstel aankondigen en die herstelbeweging zal ik dan volgen aan de hand van dan nieuw te plaatsen Fibonacci lijnen. Die zet ik nu nog niet in de grafiek, want dat zou voorbarig zijn. Zolang lijn x niet is doorbroken is het goed om van een vervolg naar beneden uit te gaan, ook omdat het eerstvolgend potentieel steunniveau 542,6 waarover ik bij de daggrafiek schreef nog niet is bereikt.

Resumerend: 

Het koersverloop van deze week betekende de ontwikkeling van een top bij het 76,4% niveau in de weekgrafiek. Dit kan in theorie het begin van een nieuwe dalende trend zijn. Eťn rode candle zegt echter nog niets. Ik wacht voor een nader oordeel het verloop ten opzichte van de bodem rond 529,7 af. Zou die bodem doorbroken worden dan zou dat het beeld negatiever maken. Nu kan er echter nog steun en dus bodemvorming volgen bij de grenzen 542,6 en 539,6, of bij de middellijn in de Bollinger Bands. Een eventuele daling onder 539,6 zou een terugkeer naar 529,7 inhouden, dat zou de zaak wat meer op scherp zetten. Maandag bekijk ik eerst of we een herstel krijgen of verder dalen, dat beoordeel ik aan de hand van het verloop ten opzichte van lijn x in de kwartiergrafiek. Wordt die lijn doorbroken dan krijgen we een herstel, dat ik vervolgens beoordeel met dan te plaatsen Fibonacci lijnen. Zolang we onder lijn x koersen is het verstandig om te veronderstellen dat de AEX verder daalt, zeker ook omdat het eerstvolgend potentieel steunniveau 542,6 vandaag niet werd bereikt.

En dan nog dit...

Vandaag kwam een uitbraak naar beneden tot stand uit een voortzettingspatroon in de weekgrafiek van de DAX. Dat werd hierdoor afgerond, een belangrijk gegeven dat ik vanavond wil bespreken.

  • De vlag t-t', die ik afgelopen vrijdag en eergisteren ook besprak, is afgerond met een uitbraak naar beneden. Een uitbraak uit een vlag betreft normaliter een hervatting van de trendmatige beweging die voorafging aan het patroon. Dat was een daling en we moeten vanuit het beeld van dit moment dus aannemen dat een daling volgt. PotentiŽle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus van de stijging 10.279 - 11.823 rond 11.230, 11.050 en 10.870. Dit zijn overigens afgeronde waardes. Deze drie grenzen zijn niveaus waar eventueel een bodem kan volgen. De onderkant van de vlag zal normaal gesproken als weerstandslijn gaan functioneren. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 22 mrt 2019, 18.52u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

22 mrt 09.15u: AEX terug bij 76,4% niveau 552,2

22 mrt 10.00u: Index onderuit na fikse tegenvaller

22 mrt 11.00u: Beursindex is niet verder gedaald

22 mrt 12.15u: Poging om AEX te sturen mislukte

22 mrt 14.00u: Onder bodem van gisteren gekomen

22 mrt 15.00u: Fibonacci niveau uiteindelijk bereikt

22 mrt 16.00u: AEX door het steunniveau 544,9

22 mrt 17.00u: Graadmeter nog iets verder gedaald

 

Agenda van maandag 18 mrt t/m vrijdag 22 mrt 2019

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven