ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Bij een daling is vandaag het gap gesloten dat afgelopen dinsdag tussen 576 en 579,1 tot stand kwam. De daling hield tevens een terugkeer bij de doorbroken grens 576,9 in, de stippellijn door de top van vorig jaar. Morgen breekt een belangrijke dag aan. Dan moet namelijk uit het koersverloop blijken of onze aandelenmarkt niet alleen in staat is de AEX boven 576,9 te houden, maar ook of zij kans ziet de beursgraadmeter ter behoud van de opmars van de marktindex te doen stijgen vanaf deze grens.

  • De candle van vandaag is een engulfing bearish line en dat is een potentieel toppatroon. Het is dus allerminst zeker dat de markt in staat zal zijn een stijging te realiseren. Het koersverloop van morgen gaat ons leren of deze candle een top wordt of niet.

  • Gezien vanuit de daggrafiek met Bollinger Bands en het gap van dinsdag dat nog gesloten moest worden was de daling van vandaag geen bijzondere ontwikkeling. Het gap moest nog gesloten worden en de AEX moest op een gegeven moment terugkeren binnen de banden. De stijgende trend bleef echter intact, want de index bleef boven de middellijn. Vanuit deze optiek is een vervolg naar boven een mogelijkheid. Het is dus niet zo dat we er van uit kunnen gaan dat de candle van vandaag zonder meer een top wordt.

  • In de uurgrafiek staan Fibonacci lijnen over de stijging 564,6 - 586,3. De AEX vond vanmiddag steun bij het 50% niveau 575,4 en steeg vanaf die grens. In theorie is een vervolg omhoog mogelijk.

  • Zou het 50% niveau 575,4 alsnog doorbroken worden dan is het 61,8% niveau rond 572,9 een ander belangrijk potentieel steunniveau, net als het 50% niveau een grens waar theoretisch een bodem kan ontstaan.

  • We zagen in de uurgrafiek dat een vervolg naar boven vanaf het 50% niveau 575,4 mogelijk is. Om te bepalen wat hier voor nodig is heb ik in deze kwartiergrafiek Fibonacci lijnen over de daling 586,3 - 575,2 geplaatst.  Het 50% niveau rond 580,7 en het 61,8% niveau rond 582,1 zullen moeten worden uitgenomen, en vervolgens de grenzen 584,4 en 586,3. Komt de AEX boven de laatste top rond 580,2 dan zal ik het koersverloop met het verloop ten opzichte van deze vier punten 580,7, 582,1, 584,4 en 586,3 beoordelen.
  • Een daling onder 575,2 zou me deze Fibonacci lijnen doen weghalen, mijn aandacht gaat dan naar het koersverloop ten opzichte van het bij de uurgrafiek besproken niveau 572,9.

Resumerend: 

Het gap van afgelopen dinsdag is gesloten en de AEX is teruggekeerd binnen de Bollinger Bands. De daling betekende een terugkeer bij het dinsdag doorbroken niveau 576,9, de top van vorig jaar. Het koersverloop vanaf dit niveau moet ons ten eerste leren of de markt kans ziet de beursgraadmeter boven dit niveau te houden en ten tweede of zij in staat is een stijging op te bouwen vanaf deze grens. De trend in de Bollinger Bands is naar boven gericht, dus die stijging is mogelijk. Een vervolg naar boven vergt achtereenvolgens doorbraken door 580,2, 580,7, 582,1, 584,4 en 586,3, zoals we in de kwartiergrafiek zagen. De candle van vandaag in de daggrafiek is echter een potentieel toppatroon, waarop in theorie een daling kan volgen. Het laagste punt 575,2 ervan lag bij het 50% niveau in de uurgrafiek. Zou dat laagste punt doorbroken worden dan verschuift mijn aandacht naar het verloop ten opzichte van 572,7, het 61,8% niveau in de uurgrafiek waar dan nog steun gevonden zou kunnen worden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 25 jul 2019, 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

25 jul 09.15u: Hoger gestart, maar snel een daling

25 jul 10.00u: Boeiende situatie na nieuw slecht cijfer

25 jul 11.00u: Lager, maar boven bodem van gisteren

25 jul 12.00u: Bodem gevormd bij steunniveau 581,9

Donderdag 25 jul 2019: Wat is me opvallen?

25 jul 14.00u: Alles ligt bij ECB op tafel voor september

25 jul 15.00u: Flink deel van de stijging teruggedraaid

25 jul 16.00u: Gap van eergisteren bij daling gesloten

25 jul 17.00u: Bodem AEX bij 50% Fibonacci niveau

 

Naar boven