ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een nieuwe groene candle zorgde er vandaag voor dat de AEX in de vlag b-d bleef. Die vlag wordt zo langzamerhand erg lang, eigenlijk te lang om nog een betrouwbare vlag te zijn. Het wordt nu meer een kanaal. De markt zoekt keer op keer de stijging, waardoor de gebruikelijke uitbraak naar beneden almaar uitblijft, ook vandaag weer. De beursindex staat opnieuw bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 530 - 472,2 rond 510,5, een niveau dat onze aandelenmarkt al vier keer heeft gepoogd te doorbreken. Wint de aanhouder dan vindt de doorbraak op een gegeven moment plaats. Wordt de top rond 511,5 vervolgens doorbroken dan kan weerstand gevonden worden rond 511,8 (top 12 dec jl), 516 (onderkant gap 6 dec) en lijn d rond 517,6.

  • In de grafiek tekent zich geleidelijk een omgekeerd hoofd en schouders patroon af, dat afgemaakt wordt indien de index daadwerkelijk door de toppen van de afgelopen tijd zou breken. Een slot boven deze toppen zou dus een sterke ontwikkeling zijn.

  • Een eventuele uitbraak naar beneden uit het kanaal b-d met daaropvolgend een daling onder de bodems rond 502,8 zou na alle moeite die men zich in de markt heeft getroost om een doorbraak naar boven tot stand te brengen negatief zijn. Lijn b ligt morgen ter hoogte van het laagste punt 506,9 van vandaag. Deze ontwikkeling is nog steeds mogelijk. Bij het 61,8% niveau 510,5 kan immers nog altijd een top tot ontwikkeling komen, want het is nog niet met een slotstand doorbroken.

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is ook na vandaag nog naar boven gericht, want de afstand tot de stijgende middellijn is toegenomen. De AEX kan vanuit deze indicator gezien verder naar boven. De middellijn is een potentiŽle steunlijn, zou de AEX desondanks dalen.

  • De hogere bodem in de uurgrafiek spreekt boekdelen, Amsterdam ziet een vervolg naar boven voor zich. De AEX wordt op steeds hogere niveaus gekocht, een teken dat beleggers positieve verwachtingen koesteren.

  • Op grond van de kwartiergrafiek kan ik hier niet meer zoveel meer aan toevoegen. Het eerste dat ik morgen na de opening doe is kijken naar de koersontwikkeling ten opzichte van de toppen rond 511,5 en de laatste bodem rond 508. Een doorbraak door 511,5 geeft een vervolg naar 511,8 of hoger aan, een daling onder 508 een gang naar 506,9 of lager. Deze laatste grens is van belang omdat daar morgen ook de onderkant van het kanaal b-d in de daggrafiek ligt.

Resumerend: 

De vlag b-d bleef ook vandaag intact en wordt langzamerhand te groot om nog als een vlag te worden gezien. Het is nu meer een stijgend kanaal geworden. Binnen dat kanaal worden voortdurend pogingen gedaan om een vervolg naar boven te verwezenlijken. Het 61,8% niveau rond 510,5 blijkt een zware barriŤre. Een doorbraak zou dan ook een belangrijke stap zijn. Worden de toppen rond 511,5 doorbroken dan kan er weerstand zijn rond 511,8, 516 of bij lijn d die morgen rond 517,6 ligt, dat zijn in dat geval dan ook de achtereenvolgende potentiŽle richtpunten. Een slot boven de recente toppen zou tevens de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon impliceren. Een daling onder 508 zou inhouden dat de beursindex naar 506,9 gaat. Daar ligt de onderkant van het kanaal b-d. Zou 506,9 doorbroken worden dan betekent dat een uitbraak naar beneden uit het kanaal. Zouden vervolgens ook de bodems rond 502,8 doorbroken worden dan zou dat in het licht van de niet aflatende stijgingspogingen van de laatste tijd een negatieve ontwikkeling zijn.

En dan nog dit...

de candles van afgelopen vrijdag, maandag en dinsdag in de daggrafiek van de S&P500 vormen samen een patroon. Dit zou vandaag eventueel afgerond kunnen worden.

  • Het patroon is een kleine dalende wig. Wordt dit patroon afgemaakt met een slot erboven dan maakt dat een vervolg naar de toppen in de buurt van 2.800 waarschijnlijk. Een uitbraak naar beneden zou de wig evenwel onbruikbaar maken en dus een zwakke ontwikkeling zijn. De S&P500 heeft vandaag al geflirt met de bovenkant van de wig, maar de lijn was om 19.00 uur nog niet doorbroken. Het wordt volgen of dat vanavond eventueel alsnog gebeurt. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 24 jan 2019, 19.17u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

24 jan 09.15u: AEX index vrijwel onveranderd

24 jan 10.00u: Stijging in het eerste handelsuur

24 jan 11.00u: Indrukwekkende rij groene candles

24 jan 12.00u: Poging AEX boven 510,5 te houden

24 jan 14.00u: Zijwaarts verloop de afgelopen uren

AirFrance-KLM: Plots in belangstelling van beleggers

24 jan 15.00u: Inverted hammers zijn top geworden

24 jan 16.00u: Beursgraadmeter is verder gedaald

24 jan 17.00u: Hogere bodem in de kwartiergrafiek

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven