ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze aandelenmarkt heeft met de candle van vandaag een duidelijke nieuwe bodem gezet in deze daggrafiek van de AEX. Het dominante streven in de markt is een beweging naar boven op te zetten, dat is zonneklaar. Hiervoor dient een doorbraak door de top rond 551,1 en lijn l te worden gerealiseerd.

  • Deze lijn l is echter de bovenste lijn van een stijgende wig, waarvan lijn k de onderkant is. Een stijgende wig wordt meestal afgerond met een uitbraak naar beneden. Het is goed niet alleen te kijken naar de ontwikkeling ten opzichte van lijn l, maar ook die ten aanzien van lijn k. Wordt lijn l doorbroken dan zijn alle stippellijnen erboven potentiŽle doelen. We hebben onder lijn l dan bovendien een omgekeerd hoofd en schouders patroon, wat vanaf het doorbraakpunt bij lijn l theoretisch een stijging van 21,5 indexpunt zou kunnen geven. Een daling onder lijn k zou vanaf het doorbraakpunt in theorie een daling van 37,8 indexpunt kunnen veroorzaken. Welke stap ook gezet wordt, die boven lijn l of onder lijn k, het heeft in potentie grote consequenties. Er komt een spannende tijd aan.

  • Het slot van de dag lag op de middellijn van de Bollinger Bands. Daalt de index morgen dan blijft de dalende trend van deze indicator intact. Volgt een stijging boven de middellijn dan eindigt deze trend, iets dat vanzelfsprekend een positieve ontwikkeling zou zijn.

  • In de uurgrafiek deed zich een terugkeer boven de stippellijn rond 544,7 voor. Hiermee werd het afgelopen vrijdag afgeronde hoofd en schouders patroon ongeldig, wat van oudsher een belangrijke verbetering van het beeld is. Het geeft in combinatie met de hogere bodem die vervolgens boven 544,7 is ontstaan aan dat het streven in de markt de realisatie van een vervolg naar boven is.

  • Er wordt vanuit de markt tegenwoordig overigens wel voortdurend gestuurd op het ongeldig maken van hoofd en schouders patronen. Je ziet dat zowel in grafieken van aandelen als in die van indices. Ik vermoed dat dit met computerprogramma's met algoritmen te maken heeft die hebben geleerd het toppatroon te onderkennen en er vervolgens wat aan doen. Verbeteringen in het beeld als deze wordt momenteel dus erg vaak doelgericht tot stand gebracht en betekenen niet altijd een blijvende verbetering van het technische beeld. Het is namelijk maar de vraag of het onderliggende sentiment door de tactische stap blijvend veranderd is. Het is vanuit de koersontwikkeling gezien goed om uit te gaan van een vervolg naar boven. Laten we echter in het achterhoofd houden dat het vanwege het nogal kunstmatige karakter van de beweging ook weer de andere kant op kan. Over dat karakter heeft u in mijn update 27 aug 14.00u: Een computergestuurde stijging overigens kunnen lezen. Daarin stelde ik vast dat het bij de opmars van de AEX om een computergestuurd verloop ging, dat dus moet zijn uitgevoerd door grote partijen.

  • Dat grote partijen de AEX graag verder omhoog zien gaan en daar ook op aansturen blijkt ook uit de laatste candle in de kwartiergrafiek die volgt.

  • Die laatste candle is van de slotveiling en hij geeft een duidelijke boodschap. Grote partijen, die de veiling beheersen, sturen aan op een vervolg naar boven. Ze gebruikten de slotveiling om de AEX op het laatst nog even een stevige zet omhoog te geven.
  • Het slot lag op het 76,4% Fibonacci niveau en dat is een potentieel weerstandsniveau. Hier is een kleine kans op topvorming. Er was ook al een top ontstaan, maar daar werd in de veiling nog even snel wat aan gedaan. Het neemt niet weg dat de ontwikkeling van een top hier mogelijk bleef. Daalt de index dan willen we uiteraard weten wanneer de alarmbellen rinkelen. Een achtereenvolgende daling onder 544,7 en de bodem rond 541 van vandaag zou in dat geval een negatieve ontwikkeling zijn.
  • Wordt het 76,4% niveau echter doorbroken dan volgt een stijging naar de toppen die de laatste tijd in het gebied 549 - 551,1 tot stand zijn gekomen, of hoger.

Resumerend: 

Er staat na  vandaag een duidelijke hogere bodem in de daggrafiek van de AEX. Dit maakt de situatie in die grafiek spannend. Ik tekende de lijnen l en k, lijnen die samen een stijgende wig vormen. Volgt een daling onder lijn k dan wordt die wig afgerond. Vanaf het uitbraakpunt kan vervolgens in theorie een daling van zo'n 37,8 indexpunt volgen. Wordt lijn l echter doorbroken dan heeft de wig geen waarde meer. In dat geval telt slechts het omgekeerd hoofd en schouders patroon dat dan met de doorbraak van de lijn afgemaakt is. Vanaf het doorbraakpunt van lijn l is dan theoretisch een opmars van 21,5 indexpunt mogelijk. We doen er goed aan het verloop ten opzichte van beide lijnen in de gaten te houden.
Grote partijen in de markt hebben gedemonstreerd een vervolg omhoog na te streven. Het wordt morgen volgen of zij daar invulling aan kunnen geven. Gaat de index verder omhoog dan volgt een terugkeer naar het gebied 549 - 551,1 waar recent toppen zijn ontstaan. Zou 551,1 doorbroken worden dan is het in verband met het vervolg goed om scherp te letten op de koersontwikkeling ten opzichte van lijn l. Een eventuele doorbraak door die lijn zou zoals we zagen immers een belangrijke positieve stap zijn. 
Het slot van vandaag lag op de middellijn in de Bollinger Bands daggrafiek en op het 76,4% Fibonacci  niveau in de kwartiergrafiek. Dit houdt in dat een daling vanuit deze slotstand mogelijk is. Zou daarop een daling met stappen onder 544,7 en 541 en lijn k volgen dan zou dat een van belang zijnde negatieve ontwikkeling zijn.

En dan nog dit...

Morgen woensdag 28 augustus neem ik een vrije dag. Er zullen dus geen updates, slotanalyse of actuele grafieken verschijnen. Donderdag aanstaande 29 augustus werk ik weer en kunt u dus de gewone reeks pagina's verwachten. Tot dan! -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 27 aug 2019, 19.13u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 aug 09.15u: Bij de bodem van gisterenmiddag

27 aug 10.00u: Dubbele bodem ontwikkeld in AEX

27 aug 11.15u: Nogmaals bodem bij grens 541,1

27 aug 12.00u: Dalende lijn grafiek is doorbroken

27 aug 14.00u: Een computergestuurde stijging

27 aug 15.00u: Koersverloop straalt kracht uit

Dinsdag 27 aug 2019: Wat is me opgevallen?

27 aug 16.00u: AEX staat bij 76,4% niveau

27 aug 17.00u: Er is een top bij de 76,4% grens

 

Naar boven