ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Hoewel er gisteren tekenen waren dat beleggers een voortzetting naar boven nastreefden heeft de markt me met de stijging van vandaag van 1,6% toch verrast. Niet de stijging was verrassend, maar de grootte ervan en het gegeven dat hier twee Fibonacci niveaus mee werden uitgenomen (het 61,8% en het 76,4% niveau). Dit maakt de kans op een vervolg naar 572,9 of hoger erg groot, op een stijging boven een 76,4% niveau volgt namelijk meestal een terugkeer naar het 100% niveau of hoger. Hiervoor moet eerst het potentiŽle weerstandsniveau 569,2 worden doorbroken.

  • Dit keer ligt het minder eenvoudig. De candle van vandaag betekende namelijk de vorming van een groot gap tussen 560 en 563,5. Gaps worden meestal gesloten en dat wil zeggen dat we in ons achterhoofd rekening moeten houden met een terugkeer naar 560. Vergelijkt u de ontwikkeling met het gap dat afgelopen vrijdag ontstond, dat werd geheel gesloten. Het mag gezien de stijging duidelijk zijn dat beleggers op onze beurs er anders over denken en het niet van een terugkeer naar 560 zien komen. Die terugkeer zou een pijnlijke ontwikkeling zijn voor de kopers van vandaag, die zullen daarom strijden om dit te voorkomen. Vandaag bleven beleggers tot het laatste in de markt, er wordt dus volop gespeculeerd op een voortzetting naar boven.

  • Vrijwel de gehele candle van vandaag ligt boven de bovenste lijn van de Bollinger Bands. De AEX zal moeten terugkeren binnen de banden, we moeten dus rekening houden met een daling. De moeilijkheid is dat een index de ene keer snel terugkeert, maar de andere keer drie dagen boven de banden blijft. Het laat zich niet voorspellen hoe snel dit gebeurt, maar we doen er goed aan voor morgen voor alle zekerheid al rekening te houden met een daling.

  • Beleggers houden geen rekening met een daling. Vanmorgen werd een uitbraak naar boven uit het stijgend kanaal b-b' bewerkstelligd dat ik in mijn tweede update besprak. Een uitbraak uit een stijgend kanaal wil zeggen dat de stijgingshoek van het kanaal beleggers niet genoeg was. De AEX werd na de uitbraak doelgericht boven het kanaal gehouden. Er werd aan het einde van de handelsdag bovendien nauwelijks winst genomen, een indicatie dat een vervolg omhoog wordt verwacht.

  • Steun lag er vandaag rond 565,7 en 567,5. De AEX zal onder deze grenzen moeten komen wil de index naar het gap tussen 560 en 563,5 kunnen gaan. 
  • Bij een stijging kijk ik uiteraard of het weerstandsniveau 569,2 blijvend wordt gepasseerd, als dat het geval is maakt dat zoals we in de daggrafiek zagen de kans op een vervolg naar 572,9 groot.

Resumerend: 

Onze aandelenmarkt realiseerde vandaag een stijging van 1,6% voor de AEX index. Zij stuurt hiermee aan op een vervolg naar boven. PotentiŽle weerstand vinden we rond 569,2, wordt daarmee afgerekend dan volgt een stijging naar 572,9 of wellicht hoger. Er zijn echter twee redenen om voor alle zekerheid een mogelijke daling in het achterhoofd te houden. Het gaat om de stand boven de Bollinger Bands en het gegeven dat het gap van vandaag tussen 560 en 563,5 mogelijk nog gesloten wordt met een daling van de index naar 560. De AEX zal eerst onder de grenzen 565,7 en 567,5 moeten komen, wil een terugkeer naar het gap mogelijk worden.

En dan nog dit...

In de cursussen die ik geef pleit ik er altijd voor om te wachten op de juiste uitbraak uit een patroon alvorens te handelen. Het verloop van de AMX index illustreert waarom ik dit bepleit.

  • Het leek gisteren van een uitbraak naar beneden uit een stijgende wig te komen. Het slot van de AMX lag echter op de onderste lijn, waardoor de uitbraak niet was gerealiseerd en erop handelen dus prematuur. Vandaag volgde een uitbraak naar boven, waardoor de wig ongeldig werd. Beleggers die gisteren met het innemen van een positie op de daling reageerden zagen zich vandaag voor een verlies geplaatst. Rustig wachten tot de uitbraak in de juiste richting een feit is, dat is dus het devies. Voor wat de nieuwe situatie in de grafiek betreft kunnen we gaan letten op de koersontwikkeling ten opzichte van het 61,8% Fibonacci niveau rond 791, een potentieel weerstandsniveau. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 18 jul 2018, 18.56u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

18 jul 09.15u: Belangrijke grens doorbroken in AEX

18 jul 10.00u: Potentieel trendkanaal in de grafieken

18 jul 11.00u: Uitbraakpoging aan bovenkant kanaal

18 jul 12.00u: AEX boven het stijgend trendkanaal

18 jul 14.00u: Index nog wat verder omhoog gevoerd

18 jul 15.00u: Beursindex snel na uitbraak opgevangen

18 jul 16.00u: Winst AEX is uitgebouwd naar 1,6%

18 jul 17.00u: Vandaag is een sterke beursdag

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven