ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Deze week genoot het vorige week vrijdag afgerond hoofd en schouders patroon elke dag mijn aandacht. De AEX ging op en neer rond de neklijn 506,2 van het toppatroon. Het slot lag een fractie boven dit niveau, maar niet genoeg om het toppatroon ongeldig te verklaren. Daarvoor moet namelijk een slot tot stand komen dat duidelijk zichtbaar boven de stippellijn rond 506,2 ligt, denk dan aan een slotstand aan het einde van de week in de buurt van 510. Bij het slot 506,5 van deze week beschouw ik het patroon echter nog steeds als geldig. Het is overigens niet ongebruikelijk dat een index terugkeert bij een neklijn en daar ook tijdelijk iets boven komt. Het hoort bij het topvormingsproces dat partijen met belangen bij een stijging, per definitie het overgrote deel van de markt, proberen het onheil te bezweren. Grote marktpartijen hebben technisch analisten in dienst die hen ongetwijfeld zullen hebben gewaarschuwd voor deze formatie en hen tot actie zullen hebben gemaand. Een of meerdere pogingen om de index terug te doen keren boven de neklijn zijn dan het gevolg.

  • Dit keer gebeurde dit overigens wel heel fanatiek. Het verlies van 1,2% dat in de ochtend op de borden stond werd voor het grootste deel weggewerkt. Gedurende de dag trad bij elk weerstandsniveau dat we ontmoetten een versnelling naar boven op, een teken dat op dat moment extra koopopdrachten werden ingelegd met als duidelijk doel de AEX de hindernis te doen nemen. Deze tactiek werd de afgelopen dagen voortdurendl toegepast. Het maakt een inschatting van het komende verloop ondoenlijk. De vraag is bij elk weerstandsniveau immers wat de grens nog waard is als kopers deze strategie structureel toepassen. Het is een dilemma.

  • Aanstaande maandag zijn 493,6 en 511,8 in ieder geval de belangrijkste grenzen in deze grafiek. Een daling onder 493,6 betekent een vervolg naar beneden overeenkomstig het grote toppatroon in de weekgrafiek (in eerste instantie richting het Fibonacci niveau 477,7 in de weekgrafiek). Een stijging boven 511,8 zou een gang naar lijn w rond 513,8 of, bij een eventuele doorbraak van die lijn, 516 of wellicht hoger veroorzaken.

  • De AEX staat in het midden van de onderste band van de Bollinger Bands. Zowel een stijging naar de middellijn als een daling naar de onderste lijn is in deze indicator een optie. We gaan verder.

  • Bij de daggrafiek noemde ik de grenzen 493,6 en 511,8. De uurgrafiek stelt me in staat en ander wat te verfijnen. De bodem rond 500,2 is hier namelijk belangrijk om te kijken of de index überhaupt naar 493,6 kan gaan. Daarvoor zal deze bodem in ieder geval doorbroken moeten worden. De top rond 508,1 is van belang in verband met een eventuele gang naar 511,8, die top zal daarvoor allereerst uitgenomen moeten worden.

  • In de kwartiergrafiek is een vlag in ontwikkeling. De waarde van het patroon is zo kort voor het weekend niet groot, maar het geeft wel aan dat men in onze markt speculeert op een vervolg naar boven.
  • De AEX werd aan het einde van de middag tweemaal opgevangen bij de stippellijn rond 506,2, de neklijn waar ik het bij de weekgrafiek over had. Men moest en zou een slot boven dit niveau tot stand brengen, dat werd in de slotveiling nog veiliggesteld. Het slaat nergens op, bij een slotstand zo dicht bij de neklijn is het grote toppatroon in de weekgrafiek zoals ik vaststelde nog gewoon geldig. Dat kopers hier geld in staken is ridicuul.

Resumerend: 

Het slot van deze beursweek lag een fractie boven de neklijn van het grote hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek, echter niet dermate veel erboven dat het patroon ongeldig werd. Ik begrijp vanuit deze optiek dan ook niet waarom kopers in de laatste fase van de handelsweek zo hun best deden om de beursgraadmeter boven het niveau 506,2 te laten eindigen. Het gebeurde desalniettmin. Het enorm grote toppatroon in de weekgrafiek is dus nog geldig. De strategie die door marktpartijen de laatste dagen wordt toegepast maakt het aankomende koersverloop echter ongewis. Bij elke barrière werd additioneel gekocht, waardoor de stap erdoorheen snel en eenvoudig werd gezet. Zolang men er in slaagt om deze strategie toe te blijven passen is het de vraag hoe zwaar je weerstandsniveaus nog moet zien. Dat is een moeilijk vraagstuk. Ik kijk maandag maar gewoon naar de belangrijke grenzen. Dat zijn in eerste instantie de niveaus 500,2 en 508, en in tweede instantie de grenzen 493,6 en 511,8. Een doorbraak naar beneden door 500,2 zou een gang naar 493,6 mogelijk maken. Een eventuele doorbraak door die bodem 493,6 zou een vervolg naar beneden inhouden, in eerste instantie richting 477,7 (het eerstvolgend Fibonacci niveau in de weekgrafiek). Bij een stijging boven 508 zou de graadmeter naar 511,8 gaan. Zou de top daar uitgenomen worden dan geeft dat een stijging naar lijn w in de daggrafiek rond 513,8 of, bij een doorbraak door die lijn, naar 516 of wellicht hoger. De markt moet maar zeggen welk van de twee opties het wordt. Men speculeert gezien de vlag in de kwartiergrafiek in ieder geval op een voortzetting naar boven.

En dan nog dit...

Bij onze oosterburen is vandaag een voortzettingspatroon afgemaakt, in de DAX is een voortzetting naar beneden nu de meest aannemelijke ontwikkeling.

  • Het voortzettingspatroon dat is afgemaakt is een vlag. Het koersdoel van het patroon vinden we rond 10.275. Dit impliceert een doorbraak door het steunniveau 10.570. Een eventuele doorbraak door de top rond 10.990 zou de vlag onbruikbaar maken. Een stijging boven de top van zo'n patroon is weliswaar een minder waarschijnlijke, maar nooit onmogelijk optie. Gebruikelijk is een voortzetting naar beneden, het wordt weer boeiend volgende week. -Ad Nooten-

 

Geplaatst vrijdag 14 dec 2018, 18.52u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

14 dec 09.15u: Een procent lagere opening in A'dam

14 dec 10.00u: AEX vrijwel bij 61,8% Fibonacci grens

14 dec 11.00u: Een bodem bij het Fibonacci niveau

14 dec 12.00u: AEX niet ver meer van onderkant gap

AKZO: Deze week naar beneden uit een rechthoek

14 dec 14.00u: Tactiek van gisteren weer toegepast

14 dec 15.00u: Nogmaals versnelling in het verloop

14 dec 16.00u: Elke barrière in AEX wordt doorbroken

14 dec 17.00u: Voor steun gezorgd bij grens 506,2

 

Agenda van maandag 10 dec t/m vrijdag 14 dec 2018

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven