ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een half procent winst en opnieuw steun in de buurt van 548,8, dat zijn de belangrijke gegevens van vandaag. Het steunniveau blijkt van groot belang. Mocht de AEX index alsnog onder 548,8 belanden dan zou dat dan ook topvorming aangeven. Een doorbraak door de top rond 556,5 zou de beursgraadmeter echter verder doen stijgen in de richting van het eerstvolgende potentiŽle weerstandsniveau, het 76,4% niveau van de daling 572,8 - 516 rond 559,4. De ambitie van beleggers ligt gezien de groene candles die steeds weer worden neergezet bij dit vervolg naar boven.

  • De lijnen waaruit de Bollinger Bands zijn samengesteld zullen een eventueel vervolg naar boven niet in de weg staan. De AEX noteert een flink eind onder de bovenste lijn.

  • De eventuele vorming van een lagere top onder die rond 556,5 met een daaropvolgende daling onder 548,8 zou een toppatroon doen ontstaan. Een doorbraak door 556,5 zou daarentegen een voortzetting naar boven inhouden.

  • In de kwartiergrafiek heb ik Fibonacci lijnen gezet tussen de bodem rond 548,8 en de top rond 554,8. Deze lijnen kan ik alleen gebruiken indien de AEX onder 554,8 blijft, daarboven haal ik ze uit de grafiek. Ik heb ze geplaatst omdat ik wil weten waar eventueel steun gevonden kan worden indien de index daalt. Steun kan er dan zijn rond 553,4 (23,6%), 552,5 (38,2%), 551,8 (50%) of 551,1 (61,8%), het laatste niveau in combinatie met de bodem rond 550,9 van vanmiddag.

Resumerend: 

Beleggers in onze markt azen op een voortzetting naar boven, zoals blijkt uit de groene candles die steeds weer ontstaan in onze daggrafiek. Belangrijk voor de realisatie hiervan is de koersontwikkeling ten opzichte van het steunniveau 548,8 waar vandaag opnieuw een bodem tot ontwikkeling kwam. Een eventuele lagere top onder die rond 556,5 met daaropvolgend een daling onder 548,8 zou namelijk de vorming van een toppatroon inhouden. Gaat de index omlaag dan zijn de grenzen 553,4, 552,5, 551,8, 551,1 en 550,9 zoals we in de kwartiergrafiek zagen potentiŽle steunniveaus. Wordt de top rond 556,5 echter doorbroken dan stijgt de beursindex verder in de richting van het eerstvolgende potentiŽle weerstandsniveau 559,4 in de daggrafiek.

En dan nog dit...

Vergelijk ik het beeld in de uurgrafiek van de AEX met dat in de uurgrafiek van de DAX dan kom ik tot een opmerkelijk verschil, dat wil ik vanavond met u delen.

  • In de uurgrafiek van de DAX is een vlag in ontwikkeling en dat is een teken dat het verstandig is om rekening te houden met een daling. Gewoonlijk doet zich bij dit patroon namelijk een uitbraak aan de onderkant van het patroon voor, wat de eerste stap is van een hervatting van de daling die voorafging aan het patroon. Het patroon heet om deze reden een voortzettingspatroon. Breekt de DAX naar boven uit de vlag en door het 61,8% Fibonacci niveau rond 12.520 dan verdwijnt de zorg. Dan wordt de vlag ongeldig en is de kans op een gang naar 12.650 of hoger groot. Tot het tegendeel op die wijze bewezen is blijft de kans op een daling evenwel het grootst. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 26 apr 2018, 18.53u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

26 apr 09.15u: Top bij het 38,2% Fibonacci niveau

26 apr 10.00u: De hammer is een bodem geworden

26 apr 11.00u: Vloertje net onder weerstandsgrens

26 apr 12.00u: Rechthoek gevormd in kwartiergrafiek

26 apr 14.00u: Een merkwaardige koersontwikkeling

26 apr 15.00u: Top AEX bij het 50% Fibonacci niveau

26 apr 16.15u: Scherpe reactie op daling onder 551,2

26 apr 17.00u: AEX bij potentiŽle weerstand 554,7

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven