ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De Amsterdamse beurs boekte vandaag opnieuw winst voor de AEX index. Vanwege deze stijging heb ik de Fibonacci lijnen die u gisteren in de uurgrafiek heeft kunnen zien overgenomen in deze grafiek. Het hoogste punt van de dag lag een fractie onder het 38,2% niveau 543,3, dat beschouw ik vanwege het geringe verschil van 0,1 indexpunt als bereikt. Eventueel kan zich dus een top voordoen.

  • Doet zich een vervolg naar boven voor dan zijn het 50% niveau rond 546 of het 61,8% niveau rond 548,7 grenzen waar eventueel weerstand gevonden kan worden en dus een top kan ontstaan. Lijn g kan ook nog een barrière blijken op de weg omhoog. Hiermee zijn de mogelijke hindernissen naar boven in kaart gebracht. 

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is de middellijn de eerste mogelijke weerstandslijn die we tegenkomen, daar hoeven we op dit moment dus niet nader naar te kijken. De onderste lijn is steun mocht de AEX index dalen.

  • In de uurgrafiek is de vlag b-b' in wording. Komt de bij dit patroon gebruikelijke uitbraak naar beneden tot stand dan wil dat zeggen dat de markt de keuze maakt voor een voortzetting naar beneden. Een vlag is namelijk een voortzettingspatroon. Een eventuele uitbraak naar boven zou de vlag onbruikbaar maken en dus een sterke ontwikkeling zijn. Vooralsnog ga ik op grond van deze formatie echter uit van een daling.

  • Wordt die daling werkelijkheid dan kan er theoretisch steun gevonden worden bij Fibonacci niveaus die ik in de deze kwartiergrafiek heb getekend, dat zijn de magenta stippellijnen. De blauwe stippellijnen zijn lijnen die eerder een rol speelden en kunnen dus ook een bodem opleveren. Komt het daadwerkelijk van de voorzetting die bij de vlag hoort dan zou het van een daling onder 537,8 moeten komen, opdat de AEX naar 535,4 en eventueel lager kan.

Resumerend: 

Deze dag leverde net als gisteren een stijging op voor de AEX index. Het hoogste punt van de dag lag slechts een fractie onder het 38,2% Fibonacci niveau 543,3, dat we daarom als bereikt mogen beschouwen. Dit wil zeggen dat in theorie een top tot ontwikkeling kan komen. Dit sluit aan bij het patroon in de uurgrafiek. Het gaat namelijk om een vlag en dat is een voortzettingspatroon waarop normaal gesproken een voortzetting naar beneden zal volgen. De vlag wordt afgerond zodra zich een uitbraak naar beneden voordoet, het scenario waar ik vooralsnog van uit ga. In de kwartiergrafiek zagen we diverse potentiële steunniveaus waar ik op zal letten indien deze daling zich daadwerkelijk ontrolt. Het belangrijkst is de grens 537,8, omdat een daling hieronder een terugkeer naar 353,4 of lager zou opleveren. Breekt de index naar boven uit de vlag dan heeft dit patroon geen waarde meer. Mogelijke barrières bij een stijging zijn lijn g en twee Fibonacci niveaus rond 546 en 548,7 in de daggrafiek.

En dan nog dit...

Nieuwe records op de Amerikaanse aandelenmarkten, het is niets bijzonders meer. U ziet de daggrafiek van de S&P500.

  • De top van 7 november jongstleden is doorbroken en de aanval op de ronde grens van 2600 punten is geopend. Het is een nieuwe stap naar boven, in een trend waar geen einde meer aan lijkt te kunnen komen. Hoe hoog de indices ook geraken, Amerikaanse beleggers stappen nog steeds zonder terughoudendheid in. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 21 nov 2017, 18.32u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

21 nov 09.15u: Lagere start van beursgraadmeter

21 nov 10.00u: Rond 538,8 vloertje onder de AEX

ING: In een zijwaarts verloop tussen € 14,50 en € 16

21 nov 11.00u: Aanval geopend vanaf het vloertje

21 nov 12.00u: Kopers spelen het tot nog toe slim

21 nov 14.00u: AEX na vorming vlag verder omhoog

21 nov 15.00u: Opgaande beweging nog steeds intact

21 nov 16.00u: Snelle stijging vanaf plaats onder wig

21 nov 17.00u: Korte termijn top in kwartiergrafiek

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven