ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 200317

  • Er is 0,2% af gegaan van de AEX index, dat is niet veel. Het slot van de dag lag op de onderkant van de wig x-x', een uitbraak uit dit patroon is er dus nog niet. Dat is in de uur- en kwartiergrafiek overigens anders. In die grafieken is namelijk al wel een uitbraak naar beneden uit de wig tot stand gekomen. Lijnen in grafieken met verschillende tijdvensters zijn helaas niet altijd op exact dezelfde wijze in de diverse grafieken te tekenen. De grafiek met het langste tijdvenster telt bij verschillen het zwaarst en dat is hier de daggrafiek.

  • Zou de beursgraadmeter morgen stijgen dan blijft de index in de wig en blijft het dus afwachten in welke richting de AEX dit patroon gaat verlaten. Gebruikelijk is een uitbraak aan de onderzijde, incidenteel doet zich echter wel eens een uitbraak naar boven voor. Een uitbraak naar beneden betekent de start van een correctie, een uitbraak naar boven daarentegen een voortzetting omhoog. 

  • Een eventuele voortzetting omhoog kan in theorie krachtig zijn. De ontwikkeling van de wig geeft namelijk aan dat er in de markt al flink gespeculeerd wordt op een daling. Komt het dan toch van een stijging dan moeten veel partijen draaien, wat vervolgens de stijging versterkt.

AEX daggrafiek BB 200317

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands staat de AEX index nog steeds in de buurt van de bovenste lijn. De trendmatige beweging naar boven is dus nog steeds sterk en kan vanuit deze grafiek aangehouden worden.   

AEX uurgrafiek 200317

  • Onze beursgraadmeter is in de uurgrafiek zoals u ziet al naar beneden uit de wig x-x' gebroken, maar dat heeft geen waarde zolang dat in de daggrafiek niet ook is gebeurd. Gaat de index naar beneden dan geeft dat in de daggrafiek alsnog een uitbraak en gaan we dus een correctieve fase in. Mogelijke doelen voor die fase zijn alle stippellijnen in de grafiek, om te beginnen de stippellijn rond 513,3 die samenvalt met het 23,6% Fibonacci niveau of het 38,2% niveau rond 510,8.

AEX kwartiergrafiek 200317

  • Morgenochtend is het allereerst zaak te volgen of de bodem van vandaag rond 514,6 doorbroken wordt. Blijkt dat het geval dan wordt de stippellijn rond 513,3 het eerste doel. Zolang de beursgraadmeter boven 514,6 blijft is een nieuwe stijging mogelijk. Voor de realisatie daarvan dient eerst de top rond 516,5 doorbroken te worden.

Resumerend: 

De AEX index daalde vandaag licht en sloot op de onderkant van de wig x-x' in de daggrafiek. In de uur- en kwartiergrafiek kwam al wel een uitbraak naar beneden tot stand. De daggrafiek telt echter het zwaarst, ik negeer dus de situatie in de beide andere grafieken. Een uitbraak naar beneden is bij de oplopende wig echter de meest aannemelijke ontwikkeling, de kans dat de beursgraadmeter morgen ook in de daggrafiek naar beneden uitbreekt is dus groot. Komt de index onder het laagste punt 514,6 van vandaag dan volgt een daling naar 513, 3. Een eventueel volgende doel is het 38,2% niveau rond 510,8 in de uurgrafiek. Wordt de top rond 516,5 van vandaag doorbroken dan is dat een teken dat de markt opnieuw probeert een beweging naar boven op te bouwen. Een uitbraak naar boven uit de wig zou een voortzetting naar boven inhouden, naar ik vermoed met een krachtige beweging.

En dan nog dit...

Vandaag werd aangekondigd dat het Verenigd Koninkrijk op 29 maart aanstaande formeel zal aankondigen de Europese Unie te gaan verlaten. Dat wordt dan de dag waarop de onderhandelingen starten die twee jaar gaan duren. De Britse beurs reageerde niet op deze aankondiging en dat feit alleen al is voldoende om de daggrafiek van de FTSE te bespreken.

  • Men verwacht harde onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, beide kampen zullen hiervan forse economische schade ondervinden zo wordt verwacht. Die schade zal in ons land overigens het grootst zijn, want wij drijven in verhouding tot andere landen in de unie het meest handel met het Verenigd Koninkrijk. Britse beleggers voorzien tot dusverre echter geen problemen. De FTSE sloot vandaag met een lichte winst en bleef hierdoor op de weg naar boven. Dat is opmerkelijk. Het wordt de komende jaren dan ook boeiend om te volgen wie gelijk krijgt, beleggers die geen problemen zien in de Brexit of economen die grote schade voorzien. Beleggers worden geacht toekomstig risico te wegen bij hun handelen op de aandelenmarkt, op dit moment hebben zij nog niets aan risico ingeprijsd. Dat wordt nog wat als economen het gelijk aan hun zijde mochten krijgen, iets waarop de kans alom als groot wordt ingeschat. Ik als technisch analist kan dat niet beoordelen, ik blijf als gewoonlijk naar de grafieken kijken. Uit koersreacties wordt in de toekomst wel duidelijk of beleggers er anders over gaan denken of zich juist gesterkt voelen in hun mening. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 20 mrt 2017, 18.35u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

20 mrt 09.15u: Steun gevonden bij onderkant wig

20 mrt 10.00u: Beursindex in midden van het patroon

20 mrt 11.00u: AEX gedaald, net boven onderkant wig

Wereldhave: Koersverloop in de vorm van een driehoek

20 mrt 12.00u: AEX na doorbraak snel terug gebracht

20 mrt 14.00u: Beursindex steeds weer terug omhoog

20 mrt 15.00u: Op en neer rond onderste lijn van wig

20 mrt 16.00u: Nog steeds beweging rond lijn patroon

20 mrt 17.00u: AEX weer gedaald in het afgelopen uur

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven