ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 270317

  • Het belangrijkste gegeven van vandaag is dat de stijgende trend die wordt aangegeven door lijn v behouden is gebleven, ondanks de daling van bijna een procent waarmee we de dag vanmorgen startten. Lijn v vormde steun en de uiteindelijke schade voor de AEX bleef beperkt tot een daling van 0,4%. De AEX index kan in theorie verder omhoog, wat overigens geen garantie is dat het ook daadwerkelijk gebeurt. De toppen in de buurt van 513 moeten allereerst worden doorbroken voor behoud van de trend, laten we morgen gaan kijken of dat de keuze is die de markt maakt voor de beursgraadmeter. 

  • Zou de AEX dalen en alsnog onder lijn v komen dan zou dat vanzelfsprekend een negatieve ontwikkeling zijn, dan is er immers een steunlijn minder. Dit s zolang we in de buurt van de lijn koersen een scenario om rekening mee te houden.

AEX daggrafiek BB 270317

  • De situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands laat zich moeilijk interpreteren. De opening lag onder de middellijn, het slot er een fractie boven. Het koersverloop van morgen moet ons hier meer duidelijkheid verschaffen vooraleer hier iets over te zeggen is.

AEX uurgrafiek 270317

  • Het laagste punt van de dag lag rond 506,2. Zou de beursgraadmeter morgen onder dit niveau belanden dan hebben we een aantal potentiŽle steunniveaus. Ik denk dan in de eerste plaats aan het 50% Fibonacci niveau van de stijging 491,2 - 518,9 rond 505, de stippellijnen rond 508,9 en 508,6, en het 61,8% niveau rond 501,8.

AEX kwartiergrafiek 270317

  • In de kwartiergrafiek ziet u dat het stuk koersverloop tussen 509,6 en 510,4 open is gebleven, dit is het restant van het gap dat vanmorgen ontstond. Wordt 509,6 doorbroken dan volgt een stijging naar het 61,8% niveau rond 510,3, 510,4, 510,6 of hoger.

Resumerend: 

Lijn v in de daggrafiek is bij een daling intact gebleven als steunlijn en dat is een belangrijk gegeven, Het wil immers zeggen dat de stijgende trend behouden kan blijven. Hiervoor dienen toppen rond 513 doorbroken te worden, waarvoor eerst zal moeten worden afgerekend met potentiŽle weerstandsniveaus rond 509,6, 510,3, 510,4 en 510,6, grenzen waar eventueel een top kan volgen. Wordt het laagste punt van vandaag rond 506,2 daarentegen naar beneden doorbroken dan is dat een negatieve ontwikkeling, met de niveaus 505, 508,9, 508,6 of 501,8 als mogelijke doelen en tevens potentiŽle steunniveaus.

En dan nog dit...

De AEX index is in het tweede deel van de middag gestegen, een stijging die werd gevoed door een opwaartse beweging van de S&P500 futures. Dat laatste maakt het interessant om te kijken naar de stand van zaken in de daggrafiek van de S&P500 index, de onderliggende waarde van die futures

  • Met de beweging omhoog werd een gap gesloten dat vanmiddag bij de Amerikaanse opening ontstond. Het is een normale ontwikkeling, want gaps worden van oudsher veelal gesloten. Nu dat is gebeurd zou een daling moeten volgen. Het wordt echter nog spannend, want de S&P500 futures stijgen iets na zevenen nog steeds en leiden de index dus nog naar boven. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 27 mrt 2017, 19.14u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 mrt 09.15u: AEX bijna een procent lager geopend

27 mrt 10.00u: Een stukje van het gap is gesloten

27 mrt 11.00u: Vlag in wording in de kwartiergrafiek

27 mrt 12.00u: Met vlag gereikt tot het 50% niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven