ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 170117

  • De rode candle die vandaag is ontstaan bracht de AEX index bij de stippellijn rond 480,5. Dit niveau is vanwege het feit dat hier op 30 december jongstleden een bodem tot ontwikkeling kwam een potentieel steunniveau. Het is zaak morgen te kijken of de markt vanaf dit niveau eventueel een opwaartse beweging weet te bewerkstelligen.

  • Zoals u wellicht weet neem ik al enige tijd aan dat het op een zeker moment zal komen van een 38,2% correctie of meer op de stijging die zich vanaf 5 december jongstleden heeft voorgedaan. Die correctie start indien het niveau 480,5 met een slotstand naar beneden doorbroken wordt. De stippellijn rond 474,8 is vervolgens als eerste potentiŽle steunniveau de eerste grens die ik als richtpunt wil hanteren.

AEX daggrafiek BB 170117

  • De situatie in de Bollinger Bands maakt het echter onzeker of het niveau 480,5 daadwerkelijk naar beneden doorbroken gaat worden. De AEX index staat met de candle van vandaag namelijk precies op de onderste lijn van deze banden. Deze lijn is een potentiŽle steunlijn en dat wil zeggen dat de beursgraadmeter morgen in theorie kan oplopen.

  • De versmalling van de banden is vandaag nog verder toegenomen. Komen de lijnen van de Bollinger Bands zo dicht bij elkaar als hier het geval is dan betekent dat over het algemeen dat ons een forse beweging staat te wachten. Op grond van deze indicator kan niet gezegd worden in welke richting die beweging ons gaat voeren, dat zullen we dus uit het korte termijn koersverloop moeten halen.   

AEX uurgrafiek 170117

  • De kans op een grote beweging is het grootst indien het niveau 480,5 naar beneden doorbroken wordt. Ik neem immers aan dat dit de start van een correctie zou zijn en correctieve bewegingen kunnen nu eenmaal snel verlopen.

  • In de daggrafiek stelde ik echter vast dat de stippellijn rond 480,5 een potentieel steunniveau is en dus de basis kan zijn voor een nieuwe opwaartse beweging. Gaat de aandelenmarktindex daadwerkelijk naar boven dan zijn de stippellijnen rond 482,4 en 484,2 belangrijke potentiŽle barriŤres. Die grenzen moeten in ieder geval doorbroken worden wil het Łberhaupt wat kunnen worden met een eventuele herstelbeweging.

AEX kwartiergrafiek 170117

  • Grote partijen konden het niet nalaten om de slotveiling weer eens te gebruiken voor de realisatie van een doorbraak, dit keer een doorbraak naar beneden door de stippellijn rond 482,4. Kennelijk is men wat benauwd voor de dag van morgen. 

Resumerend: 

De rode candle van vandaag in de daggrafiek betekende een terugkeer bij de stippellijn rond 480,5. Op dit niveau ontstond op 30 december jongstleden een bodem en dat houdt in dat er zich nu wederom een bodem voor zou kunnen gaan doen. Gaat de AEX omhoog dan zijn de grenzen 482,4 en 484,2 de eerste niveaus waar mee zal moeten worden afgerekend in de realisatie van een herstelbeweging. Breekt de beursgraadmeter echter naar beneden door 480,5 dan is dat wat mij betreft de start van de 38,2% of grotere correctie waar ik al enige tijd op wacht. De stippellijn rond 474,8 in de daggrafiek wordt als eerste potentiŽle steunniveau vervolgens mijn eerste richtpunt. 

En dan nog dit...

De euro is tegen het pond tijdens en na de toespraak van de Britse premier May gedaald naar een verlies van 1,9%. Om deze daling in een wat breder perspectief te plaatsen bespreek ik vanavond de weekgrafiek waarin onze munt is afgezet tegen het pond.

  • De daling van vandaag zou in theorie kunnen uitmonden in de vorming van een lagere top, dus een top onder het hoogste punt van oktober vorig jaar. Negatief zou het verloop echter pas worden bij een daling onder £ 0,83, want dat zou de vorming van een toppatroon betekenen. Zolang de euro evenwel boven dit niveau koerst zou de valutamarkt alsnog kunnen kiezen voor een voortzetting naar boven, meer kan er over de huidige situatie niet worden gezegd. De daling van vandaag betekent dus nog niet veel. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 17 jan 2017, 18.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

17 jan 09.15u: Opening AEX met een gap omlaag

17 jan 10.00u: Eerste stijgingspoging van vandaag

17 jan 11.00u: Afgeronde vlag in de kwartiergrafiek

ASMI: Na doorbraak in een stijgend trendkanaal gebleven

17 jan 12.00u: Er is een daling gevolgd op de vlag

17 jan 14.00u: Stijging tijdens toespraak, gap is dicht

17 jan 15.00u: Steun bij onderkant gap rond 482,4

17 jan 16.00u: Opnieuw steun bij hetzelfde niveau

17 jan 17.00u: Verlies van AEX is iets teruggelopen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven