ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Onze aandelenmarkt heeft vandaag een winst van 0,2% gerealiseerd voor de AEX index. Het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 557,4 - 534,6 rond 548,7 werd echter niet doorbroken, wat wil zeggen dat de mogelijkheid nog steeds aanwezig is dat hier een top gevormd wordt. Dat zou gebeuren zou de index morgen dalen. Een doorbraak door de toppen rond 548,9 zou echter een vervolg omhoog inhouden.

  • De candle van vandaag staat in zijn geheel boven de Bollinger Bands. Dit wil zeggen dat we rekening moeten houden met een daling waarmee de index terugkeert binnen de banden. Dat hoeft overigens niet direct morgen gebeuren, maar het is wel verstandig om die optie elke dag dat de index boven de banden staat mee te nemen.

  • Afgelopen vrijdag zagen we dat tussen 544,7 en 546,4 een gap gevormd werd. Gaps worden historisch gezien meestal gesloten en dat is voor mij reden om te veronderstellen dat de AEX index terugkeert naar 544,7 of lager. Die stap wordt daadwerkelijk gezet bij een daling onder 546,4.

  • Op dit moment is het echter zo dat de Amsterdamse markt voornemens is het gap open te laten en de beursindex verder te doen stijgen, want er vonden vandaag meerdere doorbraakpogingen naar boven plaats. Het kan dus zijn dat mijn veronderstelling dat het gap gesloten wordt verkeerd blijkt.

  • Bij een doorbraak door de toppen rond 548,9 wordt een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgerond, waarvan het koersdoel op ongeveer 551,4 zou liggen. Dat is met het viertal doorbraakpogingen van vanmiddag in gedachten een reŽle mogelijkheid. Uit deze pogingen spreekt immers de vastberadenheid om een vervolg omhoog waar te maken.

Resumerend: 

Onze aandelenmarkt zorgde vandaag met een winst van 0,2% voor een slot vlakbij het 61,8% Fibonacci niveau rond 548,7 in de daggrafiek. Dit niveau werd evenwel niet doorbroken, hetgeen in theorie in de vorming van een top kan resulteren. Dat zou gebeuren indien de index daalt. Een daling zou gezien de stand in de Bollinger Bands en het nog te sluiten gap van afgelopen vrijdag een verklaarbare ontwikkeling zijn. De AEX zou voor het laatste namelijk nog moeten terugkeren naar 544,7 of lager, wat gebeurt indien de bodem rond 546,4 naar beneden wordt doorbroken. Tot dusverre is de markt echter van zins het gap open te houden en een voortzetting naar boven te bewerkstelligen. Dat lukt zouden toppen rond 548,9 doorbroken worden. Het resultaat daarvan zou namelijk de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de kwartiergrafiek zijn, met daaraan verbonden een koersdoel van ongeveer 551,4.

En dan nog dit...

In de Nederlandse renteontwikkeling heeft zich vorige week een verloop voorgedaan die ik niet onvermeld mag laten. We kijken vanavond naar de grafiek van de 10-jaars rente.

  • De rente is naar beneden door voorgaande bodems gebroken. Hiermee is het koersverloop tussen de stippellijnen rond 0,42% en 0,75% een toppatroon geworden. Het koersdoel kun je bepalen door het patroon om te klappen naar beneden, hetgeen een doel van ongeveer 0,1% geeft. Het ziet er dus vooralsnog naar uit dat de rente nog wel even zal dalen. Het is vanzelfsprekend verstandig het verloop nader te volgen indien centrale banken aan het woord komen, zoals deze week het geval zal zijn. Zonder gewijzigd beleid is het renteverloop echter naar beneden gericht. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 11 dec 2017, 18.38u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 dec 09.15u: Opening bij 61,8% Fibonacci niveau

11 dec 10.00u: AEX gedaald vanaf de 61,8% grens

11 dec 11.00u: Index afgelopen uur verder gedaald

11 dec 12.00u: Uit kanaal, maar niet verder omhoog

11 dec 14.00u: Steun bij slot van afgelopen vrijdag

11 dec 15.00u: AEX bijna terug bij toppen rond 548,7

BESI: Veel verder gestegen dan ik verwachtte

11 dec 16.00u: Weerstandsgrens nogmaals aangetikt

11 dec 17.00u: Vasthoudendheid in aandelenmarkt

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven