ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartaalgrafiek 300916

 • Het was vandaag zowel het einde van het kwartaal, als dat van de maand en de week. U krijgt daarom ten opzichte van gisteren drie extra grafieken aangeboden, namelijk de kwartaalgrafiek. de maandgrafiek en de weekgrafiek. Wat een feest! We beginnen met de kwartaalgrafiek, waarin elke candle zoals de naam van de grafiek aangeeft een kwartaal koersverloop weergeeft.

 • In deze grafiek staat de koersontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond 378,5 wat mij betreft centraal. Een eventuele toekomstige daling onder dit niveau zou namelijk de afronding van een toppatroon inhouden, namelijk een hoofd en schouders patroon. De vorming van deze formatie is mogelijk omdat vorig jaar een top is gevormd bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling uit de jaren 2000-2009.

 • Het ontstaan van dit patroon kan zolang de beursgraadmeter boven 378,5 koerst nog worden afgewend, namelijk met de realisatie van een doorbraak door de top rond 510,6. De verwezenlijking daarvan is dus de opdracht waarvoor partijen zich gesteld zien die een voortzetting naar boven willen afdwingen. Dit beeld nemen we mee naar de maandgrafiek, houdt u het vast.

AEX maandgrafiek 300916

 • De maandgrafiek bevat Fibonacci lijnen over de daling van april vorig jaar tot februari dit jaar. De markt heeft deze maand geprobeerd het van een doorbraak door het 61,8% niveau rond 460,1 te doen komen, maar die poging is niet geslaagd. Dit betekent dat hier in principe een top tot stand kan komen.

 • Wil men de AEX in de markt toch naar hogere regionen brengen dan dient alsnog een doorbraak door dit niveau 460,1 tot stand worden gebracht, alsmede een doorbraak door het hoogste punt van deze maand 466,2.

AEX weekgrafiek 300916

 • We verfijnen de zaken verder aan de hand van de weekgrafiek van onze aandelenmarktgraadmeter. In deze grafiek zien we dat we te maken hebben met weerstand rond 458 en steun rond 437,9. Komt het achtereenvolgens van de vorming van een top bij 458 en een daling onder 437,9 dan wordt een klein hoofd en schouders patroon afgemaakt waarvan de ontwikkeling in juli startte. Dit zou een negatieve ontwikkeling zijn, met als resultaat een daling naar de bodem rond 409,2.

 • Het positieve scenario zou zich ontwikkelen indien successievelijk de grenzen 458, 460,1 en 466,2 worden doorbroken. De AEX gaat dan naar 474,9 of wellicht hoger. Het zou een stap zijn in de richting van het te passeren niveau 510,6 dat ik bij de kwartaalgrafiek besprak.

AEX daggrafiek 300916

 • Voor nog wat meer detail komen we uit in de daggrafiek. De beursgraadmeter liet vandaag een forse beweging zien. De index stond op het laagste punt van de dag op een verlies van 2%, maar het slot van de dag lag 0,2% boven dat van gisteren. De Amsterdamse markt heeft de weg naar boven hiermee zonder meer opengehouden.

 • Het laagste punt van de dag was 442,7. We onthouden dat niveau, omdat een eventuele daling onder deze grens de beursgraadmeter naar de stippellijn rond 437,9 of lager zou doen gaan. Het hoofd en schouders patroon waarover ik bij de weekgrafiek sprak zou dan eventueel kunnen worden afgerond met een daling onder dit niveau 437,9.

AEX daggrafiek BB 300916

 • Aan de daggrafiek met Bollinger Bands hebben we zoals de laatste maanden vaker het geval is niets. De beursgraadmeter zwalkt rond de middellijn en staat er dan weer onder en dan weer boven. Hier is momenteel niets mee aan te vangen.

AEX uurgrafiek 300916

 • In de uurgrafiek vraag ik uw aandacht voor een bijzonder ontwikkeling die zich in het laatste uur van de handelsdag voordeed. De AEX index brak namelijk naar boven uit de vlag h-h' die in ontwikkeling was. De oorzaak was een gerucht dat Deutsche Bank in de Verenigde Staten een schikking zou hebben getroffen van $ 5,4 miljard. Eerder werd een bedrag van $ 14 miljard genoemd, zou het bericht op waarheid berusten dan zou dat een forse verbetering zijn voor de bank. U ziet aan het gedrag van beleggers dat men er in de markt vanuit gaat dat het bericht klopt. De vlag is de door deze ontwikkeling ongeldig geworden. Slim overigens om zo'n gerucht kort voor het slot van de Europese handel naar buiten te brengen, dat heeft velen genoopt tot het terugdraaien van naar beneden gerichte posities.

AEX kwartiergrafiek 300916

 • Het hoogste punt van de dag lag in de buurt van het 76,4% Fibonacci niveau van de daling van gisteren en vanmorgen het eerste half uur. Hoewel de kans erop klein is is dit een niveau waar eventueel een top neergezet kan worden. Zou dat inderdaad gebeuren en zou de beursgraadmeter naar beneden door lijn h en de bodem rond 449,4 breken, dan treedt alsnog een correctieve fase in. De AEX daalt dan verder zoals de graadmeter verder zou zij gedaald was er geen uitbraak naar boven uit de vlag geweest.
 • Een stijging boven de top rond 453,7 zou de beursindex naar de top rond 456,8 of hoger doen gaan.

Resumerend: 

U heeft in deze analyse nogal wat grafieken gezien, laat ik proberen de zaak overzichtelijk te maken voor u. We zagen in de kwartaalgrafiek dat een stijging boven 510,6 tot stand moet worden gebracht ter voorkoming van de vorming van een toppatroon in die grafiek. Dat toppatroon zou tot stand komen in het geval van een daling onder 378,5, een niveau waar we momenteel ver boven staan. De weerstandsniveaus waar we mee te maken hebben in de diverse grafieken die we zagen zijn achtereenvolgens 453,7, 456,8, 458, 460,1 en 466,2. Deze grenzen zou doorbroken moeten worden wil de beursgraadmeter naar 474,9 of eventueel naar 510,6 kunnen gaan. Het is uiteraard zaak te volgen of deze barrières al dan niet genomen worden.

Het voorgaande is gebaseerd op een vervolg naar boven. Gaat de beursgraadmeter echter naar beneden dan ontstaat een top bij het 76,4% niveau in de kwartiergrafiek. Belandt de graadmeter vervolgens onder lijn h in de kwartiergrafiek dan betekent dat een hervatting van de daling. We kunnen in dat geval letten op het koersverloop ten opzichte van 442,7 en de bodem bij de stippellijn rond 437,9, in de wetenschap dat een daling hieronder de vorming van een hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek zou betekenen. Het gevolg hiervan zou een daling naar 409,2 zijn. De grens 378,5 waarover ik bij de kwartaalgrafiek sprak zou in zicht komen mocht het van een daling onder 409,2 komen.

Hiermee is de voorbereiding voor de komende week afgerond. Het scenario van een stijging noch dat van een daling is hard te maken aan de hand van bovenstaande grafieken. We kennen de grenzen waarop we moeten letten, het koersverloop ten opzichte van die niveaus moet ons leren welke richting het koersverloop uiteindelijk neemt.

En dan nog dit...

Het zal u met de ontwikkelingen rond Deutsche Bank in gedachten niet verbazen dat de Duitse beurs uiteindelijk de grootste winst boekte. De DAX sloot een procent boven de eindstand van gisteren.

 • De Duitse beursindex brak vanmorgen door de dubbele bodem die was ontstaan rond 10.260. De graadmeter vond echter al snel steun, namelijk op het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging van 27 juni tot 15 augustus jongstleden. De grote stijging die daarop volgde betekende de vorming van een duidelijke bodem op dat 38,2% Fibonacci niveau. Een voortzetting naar boven is op grond hiervan mogelijk, want een bodem bij een dergelijk Fibonacci niveau kan in theorie het beginpunt zijn van een nieuwe stijgingsfase. De DAX mag uiteraard niet meer onder de bodem rond 10.190 belanden, want dat zou een gang naar het 50% Fibonacci niveau net boven 10.000 of lager veroorzaken. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 30 sep 2016, 18.56u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

30 sep 09.15u: Ook beurs kan op een dubbeltje keren

30 sep 10.00u: AEX gekocht na daling onder bodems

30 sep 11.00u: Index met vlag in wording in het gap

30 sep 12.00u: Graadmeter naar beneden uit de vlag

30 sep 14.00u: Markt gaat verder met sluiten van gap

30 sep 15.00u: Het 50% Fibonacci niveau is bereikt

30 sep 16.00u: Gap AEX van vanmorgen is gesloten

30 sep 17.00u: Nog steeds een vlag in ontwikkeling

 

Agenda van maandag 26 sep t/m vrijdag 30 sep 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven