ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 110316

  • In mijn slotanalyse van gisterenavond vertelde ik u dat de AEX in de weekgrafiek de dalende trendlijn o had bereikt. Hoewel de index vandaag 2,7% is gestegen bleef de graadmeter onder deze lijn. Lijn o ligt volgende week in deze weekgrafiek in de buurt van 447,5. Het gaat om een potentiŽle weerstandslijn, wat wil zeggen dat we zolang de lijn niet doorbroken is uit moeten gaan van een hervatting van de daling.

  • Worden de lijn en de top 449,6 daarentegen doorbroken dan mogen we op grond van deze grafiek uit gaan van een vervolg naar het 61,8% Fibonacci niveau rond 460. Zulk een doorbraak zou dus een belangrijke stap zijn.

AEX daggrafiek 110316

  • De candle van gisteren was een potentiŽle top, maar die is niet bevestigd als zodanig. Dit wil zeggen dat een vervolg naar boven mogelijk is, in welk geval we te maken krijgen met lijn o die we in de daggrafiek al zagen.

  • Een daling onder de bodems 430,2 en en 429,9 van dinsdag en donderdag jongstleden zou inhouden dat de beursgraadmeter alsnog verder naar beneden gaat.

AEX daggrafiek BB 110316

  • Op de stijging van vandaag kan in de Bollinger Bands in theorie een nieuwe beweging naar de bovenste lijn volgen. Dat is dan een potentiŽle weerstandslijn. Zou de graadmeter dalen dan is de middellijn een mogelijke steunlijn.

AEX uurgrafiek 110316

  • In de uurgrafiek kijk ik aanstaande maandag of er eventueel een lagere top onder 449,6 tot stand komt. Het ontstaan van een lagere top zou vervolgens in het geval van een daling onder 429,9 kunnen resulteren in de vorming van een hoofd en schouders patroon, dat is de reden dat ik er naar kijk.

AEX kwartiergrafiek 110316

  • Er lag vandaag weerstand bij het 61,8% niveau in deze kwartiergrafiek, ik schreef daar in mijn updates over. De grens werd niet met een slotstand doorbroken, er kan in principe dus nog een top tot ontwikkeling komen.
  • Wordt de top rond 443 doorbroken dan volgt een stijging naar het 76,4% niveau rond 445 of hoger. Bij het laatste denk ik dan aan lijn o die we in de week- en de daggrafiek zagen. Daar moet dan duidelijk worden of het van een doorbraak van de lijn komt of niet, hetgeen uiteraard van belang is voor de vervolgontwikkeling.
  • Daalt de AEX aanstaande maandag dan zal ik met nieuwe Fibonacci bepalen waar steun gevonden kan worden. Ik let dan echter in het bijzonder op het verloop ten opzichte van de stippellijn rond 429,9, zoals u naar aanleiding van de tekst bij de uurgrafiek zult begrijpen.

Resumerend: 

Onze AEX bereikte deze week de dalende trendlijn o die we in de week- en daggrafiek zagen. Blijft de lijn intact als weerstandslijn dan kan deze ons naar beneden leiden, de beursindex pakt in dat geval de dalende trend opnieuw op. Worden lijn o en de top rond 449,6 van deze week daarentegen doorbroken dan gaat de graadmeter naar ik aanneem naar het 61,8% niveau in de weekgrafiek rond 460 punten. Dit verschil tussen beide mogelijkheden maakt de komende week tot een belangrijke week. In de uurgrafiek ga ik allereerst kijken of er wellicht een lagere top ontstaat. Daalt de index dan zoek ik uit waar er steun kan liggen, maar het niveau waar ik in dat geval specifiek op let is 429,9. Een daling onder dat niveau zou namelijk een hoofd en schouders patroon doen ontstaan in de uurgrafiek, met alle negatieve gevolgen van dien. Wordt de top van vanmiddag rond 443 evenwel uitgenomen dan gaat de AEX naar het 76,4% niveau 445 in de grafiek of hoger. Van groot belang is dan de koersontwikkeling ten opzichte van lijn o, die we volgende week in de weekgrafiek rond 447,5 aantreffen en ook in de daggrafiek getekend zien.

En dan nog dit...

Volgende week let ik scherp op het verloop van de olieprijs, waarom wil ik u vanavond laten zien aan de hand van de weekgrafiek van Brent olie.

  • Aanleiding om de komende week goed naar de ontwikkeling in deze grafiek te kijken is de vlag h-h' in deze grafiek. Blijft de vlag intact dan kan dat patroon op een zeker moment afgerond worden met een uitbraak naar beneden. Dat zou een hervatting van de dalende trend van de olieprijs geven, met negatieve gevolgen voor de beurs en voor de door ECB-voorzitter met extreme middelen nagestreefde inflatie. De consumentenprijsindex zou verder dalen, inflatie zou dus verder uit beeld geraken. Dit is het doemscenario voor de Europese Centrale Bank, want het zou inhouden dat de maatregelen van gisteren opnieuw geen effect sorteren. Breekt de olieprijs in tegenstelling hiermee naar boven uit het patroon dan ontwikkelt de vlag zich niet verder en gaat de prijs van een vat olie verder omhoog. Hervatting van de dalende trend is in dat geval niet aan de orde. De meest waarschijnlijke ontwikkeling is die van een uitbraak aan de onderzijde, dus van een verder dalende olieprijs. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 11 mrt 2016, 19.34u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

11 mrt 09.15u: Bizarre bewegingen op de beurs

11 mrt 10.00u: Weerstand bij 50% Fibonacci niveau

11 mrt 11.00u: AEX is door 50% niveau gebroken

11 mrt 12.00u: Graadmeter bijna bij 61,8% niveau

11 mrt 14.00u: Weerstand gevonden bij 61,8% grens

11 mrt 15.00u: Pogingen om doorbraak te realiseren

11 mrt 16.00u: Na doorbraak terug onder de grens

11 mrt 17.00u: AEX nog steeds bij Fibonacci niveau

 

Agenda van maandag 7 mrt t/m vrijdag 11 mrt 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven