ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 270116

  • Het slot lag vandaag een fractie boven het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 474,9 - 392,4 dat rond 423,9 ligt. De doorbraak door het niveau kwam echter in de slotveiling tot stand en die stap maakt me terughoudend. Een doorbraak die in die veiling tot stand komt in plaats van in de normale handel is niet altijd even betrouwbaar. Ik wil morgen dus graag een vervolg omhoog zien voordat ik voldoende vertrouwen heb in een voortzetting naar boven.

  • Ik wil uiteraard wel mijn volgende doel bij de hand hebben voor die voortzetting. Dat eerste doel is de stippellijn rond 425,6, want dat is het eerstvolgende potentiŽle weerstandsniveau.

  • Eventuele volgende doelen zijn het 61,8% niveau van de daling 448,9 - 392,4 rond 427,3, het 50% niveau van de daling 474,9 - 392,4 rond 433,3 of het 61,8% niveau van diezelfde daling rond 443,4. Bij elk van deze grenzen, te beginnen bij 425,6, kijk ik of er een top tot stand komt of een vervolg naar het volgende niveau.

  • Een daling bij opening morgen zou inhouden dat we het vandaag doorbroken niveau 423,9 toch als niet doorbroken mogen beschouwen, wat in het meest negatieve geval een hervatting van de dalende trend zou inhouden. 

AEX daggrafiek BB 270116

  • De daggrafiek met Bollinger Bands geeft een vervolg naar boven aan, daar kunnen we kort over zijn. De eerstvolgende weerstandslijn in deze grafiek is de bovenste lijn van de banden, een lijn die nog ver weg ligt. De ontwikkeling blijft positief zolang de AEX boven de gisteren doorbroken middellijn blijft.

AEX uurgrafiek 270116

  • Het koersverloop in het laatste uur betekende de doorbraak door de stippellijn rond 422,6. De koersontwikkeling onder deze stippellijn heeft veel weg van een omgekeerd hoofd en schouders patroon, ware het niet dat de linkerschouder ontbreekt waardoor we het niet als zodanig kunnen gebruiken. Zou ik het met de nodige fantasie toch als zodanig zien dan geeft het overigens een koersdoel van ongeveer 435,2, dat is nogal wat. De stippellijn rond 422,6 moet hoe dan ook als steunlijn gaan fungeren, dat kunnen we controleren.

AEX kwartiergrafiek 270116

  • De kwartiergrafiek toont ons dat de Fibonacci weerstand 423,9 waarover ik bij de daggrafiek schreef pas in de slotveiling werd doorbroken. Normale handel is het niet in een veiling, want niet iedereen mag meedoen. Dat houdt in dat ik doorbraken die tot stand komen in deze paar extra minuten van de handelsdag steevast negeer. Morgen blijkt of het een valide doorbraak is of niet, dat is het als de AEX boven het niveau blijft.

Resumerend: 

De AEX steeg opnieuw en sloot een fractie boven het 38,2% niveau 423,9 in de daggrafiek. Dit betekent een voortzetting naar boven. Enige reserve heb ik echter wel. De doorbraak door 423,9 kwam in de slotveiling tot stand en ik wil de graadmeter morgenochtend nog wel boven 423,9 zien blijven. Een terugkeer zou namelijk toch nog in topvorming kunnen resulteren en een hervatting naar beneden. Het eerstvolgende doel bij een daadwerkelijk vervolg naar boven is 425,6, het eerstvolgende potentiŽle weerstandsniveau waar een top kan ontstaan. Andere mogelijke doelen naar boven zijn 427,3, 433,3 of 443,4, waarbij ik vanaf 425,6 van niveau tot niveau beoordeel of er een voortzetting naar de volgende grens komt of topvorming.

En dan nog dit...

Speciale aandacht vanavond voor de daggrafiek van de FTSE100 index. In deze grafiek is namelijk een eerder gevormd voortzettingspatroon ongeldig geworden.

  • Het patroon dat ongeldig is geworden door een stijging boven de neklijn is een hoofd en schouders patroon. Wat u ziet is ongewoon, meestal vormt een neklijn zoals de stippellijn rond 5877 weerstand. Ik neem daarbij wel altijd wat marge. Dit keer maakte ik daar op 15 januari jongstleden op deze plaats 5935 van, het bovenste punt van de candle van die dag waarmee de doorbraak naar beneden tot stand kwam. Dat punt werd vandaag doorbroken, wat het patroon ongeldig heeft gemaakt. De Britse markt stuurt net als alle andere aandelenmarkten aan op herstel. 
  • Speciale aandacht krijgt van mij nog wel het koersverloop ten opzichte van lijn c. Een eventuele daling onder deze lijn in combinatie met een daling onder het laagste punt van vandaag 5870 zou alsnog een voortzetting naar beneden inhouden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 27 jan 2016, 18.52u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 jan 09.15u: Daling, dus Fibonacci lijnen geplaatst

27 jan 10.00u: Een snel wisselend beeld vanmorgen

27 jan 11.00u: Beursgraadmeter is verder gedaald

27 jan 12.00u: Vlag in wording in de kwartiergrafiek

27 jan 14.00u: AEX na afronding vlag toch omhoog

Arcadis: Bij eerste van drie potentiŽle steunniveaus

27 jan 15.00u: Er wordt volop gekocht in Amsterdam

27 jan 16.00u: Raar koersverloop op aandelenmarkt

27 jan 17.00u: Gretigheid om te kopen in de markt

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven