ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 060116

  • Gisteren zagen we de vorming van een hammer, er lag steun boven het laagste punt van de dag ervoor en de AEX veerde vervolgens op. Vandaag was er niet veel meer over van die steun, de AEX zakte er gedurende de dag alsnog doorheen. De hammer werd niet bevestigd. Dit patroon dat de potentie had een bodem te worden werd dat niet.

  • Waar de AEX wel steun vond was in de buurt van de bodem rond 425,6 van 22 december jongstleden. Het is in theorie mogelijk dat de aandelenmarkt vanaf dit niveau voor een nieuwe beweging naar boven zorgt.

  • Erg waarschijnlijk is dat evenwel niet. We hebben tenslotte de vlag q-q' in de grafiek en dat patroon voorziet in een daling naar de stippellijn rond 401,9 of lager. Ik wacht het maar af en bekijk van dag tot dag hoe het er mee staat.

  • Het laagste punt van de dag was 424,6, komen we daaronder dan wordt de stippellijn door de bodem van 14 december jongstleden rond 419,8 het volgende doel. Daaronder zou er steun kunnen liggen rond 414,7, waar in de weekgrafiek de stijgende trendlijn k ligt die ik in mijn slotanalyse van 31 december besprak. Verder wil ik op dit moment nog niet kijken, want ik wil eerst zeker weten dat we daadwerkelijk verder naar beneden gaan.

AEX daggrafiek BB 060116

  • De Bollinger Bands geven een daling in ieder geval als de meest waarschijnlijke ontwikkeling aan. De middellijn is weerstandslijn gebleven en de AEX is gedaald vanaf die lijn, een beweging omlaag is de meest aannemelijke optie.

AEX uurgrafiek 060116

  • In de uurgrafiek ziet u de vlag t-t', op grond waarvan ook in deze grafiek een daling de meest voor de hand liggende toekomstige ontwikkeling is. Het patroon moet nog wel afgerond worden, dat gebeurt zodra er een uitbraak naar beneden tot stand komt. Het koersdoel ligt dan in de buurt van 419,8 punten. Een uitbraak naar boven zou de vlag daarentegen onbruikbaar maken als zodanig en dus een verandering van het beeld inhouden.

AEX kwartiergrafiek 060116

  • Om morgen meteen de ontwikkelingen ten opzichte van de boven- en onderkant van de vlag te kunnen volgen heb ik het patroon overgenomen in de kwartiergrafiek. Op een uitbraak naar beneden volgt naar ik aanneem een daling naar de bodem rond 419,8 uit de daggrafiek, dat ligt namelijk in de buurt van het doel 419,9 van de vlag t-t'.
  • Breekt onze aandelenmarktgraadmeter naar boven uit dan kan ik de vlag niet meer gebruiken. Ik ga dan kijken wat het verloop wordt ten opzichte van de grenzen 430,4 (50%), 431,7 (61,8%) en 433,1, drie potentiŽle weerstandsniveaus waar bij een stijging eventueel een volgende top kan ontstaan.

Resumerend: 

De hammer van gisteren is niet bevestigd, van de steun voor de AEX van gisteren bleef niets over. De huidige situatie maakt een daling naar 419,8 of eventueel lager tot de meest waarschijnlijke toekomstige gebeurtenis. Ik baseer me hierbij op de vlag q-q' in de daggrafiek die zelfs een daling naar 401,9 'voorspelt', op de situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands en op de vlag t-t' in de uur- en kwartiergrafiek. Wordt deze laatste vlag afgerond met een uitbraak naar beneden dan ligt een daling naar 419,8 of wellicht lager (414,7) voor de hand. Het patroon verliest zijn geldigheid bij een uitbraak aan de bovenzijde. Het wordt dan zaak te kijken waar de volgende top ontstaat, hetgeen in eerste instantie kan zijn rond 430,4, 431,7 of 433,1.

En dan nog dit...

De kogel is door de kerk, de prijs van een vat London Brent olie is door de bodem uit 2008 gezakt. Het mag duidelijk zijn dat het een negatieve ontwikkeling is, waarmee ik bedoel dat hier naar ik aanneem een daling op gaat volgen. Het heeft ook positieve aspecten, zoals u bijvoorbeeld aan de benzinepomp zult merken, maar oliegerelateerde fondsen zal het geen goed doen.

  • De bodem uit 2008 rond $36,60 is doorbroken. Vorig jaar juli werd de vlag f-g afgerond, een patroon met een koersdoel iets boven $10. Er liggen boven dat doel nog wel enkele potentiŽle steunniveaus, maar die zijn niet meer zo belangrijk als $36,60. Het eerste gebied waar steun kan liggen is dat tussen $26,50 en $28,50, waar in de jaren 2002 - 2004 bodems lagen. Ik neem vooralsnog aan dat de komende tijd allereerst een daling naar dat gebied volgt. Dit zou zich vrij snel moeten voltrekken, omdat de snelheid van dalen volgend op een vlag over het algemeen overeen komt met de snelheid van dalen voorafgaand aan het patroon. Dat kunnen we dus controleren. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 6 jan 2016, 18.49u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

6 jan 09.15u: Daling onder lijn en bodem gistermiddag

6 jan 10.00u: Opnieuw steun gevonden rond 428,8

6 jan 11.00u: Afgeronde stijgende wig in de grafiek

6 jan 12.00u: AEX door steunniveau 428,8 gebroken

6 jan 14.00u: Koersdoel van stijgende wig is bereikt

6 jan 15.00u: Stijging met vooralsnog vorm van vlag

NN: Gisteren in het nieuws met afbouw belang ING

6 jan 16.00u: Vlag afgerond, maar werd snel ongeldig

6 jan 17.00u: Poging doorbraak af te wenden in VS

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven