ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 211216

  • De candle die vandaag tot ontwikkeling is gekomen in de daggrafiek van de AEX index is een doji, dus een candle die twijfel uitdrukt. Hij valt binnen zijn voorganger, wat de candle ook tot een bearish harami maakt. Het gaat om een potentieel toppatroon. Morgen moet blijken of dit al dan niet bevestigd wordt als top.

  • De situatie is vergelijkbaar met die van 14 december jongstleden, ook die dag zagen we een bearish harami. De AEX index steeg de volgende dag echter, reden om ook voor morgen een stijging niet uit te sluiten. De markt gedraagt zich ongewoon sinds 5 december jongstleden. Het is ongewis of dit gedrag morgen al genormaliseerd wordt en de daling volgt die gebruikelijk is na een candle als deze.

AEX daggrafiek BB 211216

  • Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is onverminderd sterk. Vanuit dit perspectief kan morgen zonder meer een vervolg naar boven tot stand komen.

AEX uurgrafiek 211216

  • In de uurgrafiek kwam vanmorgen een daling uit het kanaal b-b' tot stand. Dit heeft echter nauwelijks geresulteerd in een daling. Het is dientengevolge niet per se zo dat de opwaartse trend beŽindigd is, ondanks de daling onder het kanaal.

AEX kwartiergrafiek 211216

  • De AEX index keerde door een eindsprint terug bij het steunniveau 483,3. Dit is een potentieel weerstandsniveau, waar eventueel een top kan worden ontwikkeld en een hervatting naar beneden kan worden gestart.
  • Wordt de grens 483,3 doorbroken dan betekent dat een voortzetting naar de top rond 484,2 of eventueel hoger.

Resumerend: 

In de daggrafiek is een bearish harami tot ontwikkeling gekomen, een potentieel toppatroon. Morgen moet blijken of de candle bevestigd wordt als top. Dit is om twee redenen onzeker. De eerste reden is de situatie vergelijkbaar is met die van 14 december jongstleden. De dag daarop volgde een stijging. De tweede reden is dat de uitbraak naar beneden uit het kanaal b-b' nauwelijks tot een daling heeft geleid, de index wordt werd vanmiddag alweer gekocht. Het slot van de dag lag bij het potentiŽle weerstandsniveau 483,3. Het kan in principe van een hervatting en beneden komen vanaf dit niveau, want het is een punt waar een top kan ontstaan. Wordt het echter doorbroken dan houdt dat een voortzetting naar de top rond 484,2 of eventueel hoger in. In dat geval herhaalt het verloop van 15 december jongstleden zich en volgt een stijging op de candle waarop een daling zou moeten volgen. 

En dan nog dit...

In de Verenigde Staten blijft een deel van de markt onvermoeibaar proberen de Dow Jones naar de grens van 20.000 punten te brengen. De index staat vlak onder dat niveau.

  • Er is echter een oplopende wig in ontwikkeling in de daggrafiek van de Dow Jones, namelijk het patroon gevormd door de lijnen r en r'. De beursgraadmeter kan binnen deze wig net de grens van 20.000 punten aantikken. Op grond van het patroon ligt topvorming technisch gezien echter voor de hand, of de grens wordt bereikt of niet. Een uitbraak naar beneden is bij dit patroon van oudsher namelijk de gangbare ontwikkeling. Het is dus niet zeker of de grens waar men zo onvermoeibaar op aanstuurt daadwerkelijk wordt bereikt, hoe graag sommigen dat niveau getuige de aanhoudende pogingen ook op de borden zien. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 21 dec 2016, 18.25u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

21 dec 09.15u: Direct reactie kopers op lagere start

21 dec 10.00u: Bovenkant kanaal werd niet bereikt

21 dec 11.00u: AEX staat op steunniveau 483,3

21 dec 12.15u: Onder steunniveau, maar binnen kanaal

21 dec 14.00u: AEX is onder het kanaal gekomen

21 dec 15.00u: Doorbroken lijn werd weerstandslijn

Arcelor Mittal: Zowel vlag als bodempatroon mogelijk

21 dec 16.00u: Steunniveau niet bereikt en stijging

21 dec 17.00u: Poging om een stijging op te zetten

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven