ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 290416

 • De beursmaand april is afgelopen, daarom start ik deze analyse met de maandgrafiek. Eerder in de maand werd lijn o doorbroken, iets waarvan ik melding maakte bij de week- en daggrafieken. De AEX kwam ook in deze maandgrafiek boven de lijn en alles leek zich dus voorspoedig te ontwikkelen. Kijken we echter naar de situatie van dit moment dan zien we dat het slot van de maand precies op de lijn ligt. Dat is geen beste beurt, zeker niet omdat de candle van deze maand ook nog eens een inverted hammer is. Het is een potentieel toppatroon, dat uiteraard nog wel bevestigd dient te worden. Laten we in afwachting daarvan zeggen dat een daling een reŽle mogelijkheid is voor de komende maand.

AEX weekgrafiek 290416

 • Het beeld in de weekgrafiek is evenmin best. Vorige week zorgde de beurs met een stijging van de AEX boven de stippellijn rond 448,9 voor de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. De terugkeer van de marktindex onder 448,9 zorgt ervoor dat we het bodempatroon niet meer kunnen gebruiken, dat is ongeldig geworden.

 • De uitbraak van  vorige week is een valse uitbraak gebleken, dat is een andere opmerking die ik in dit verband kan plaatsen. Op een valse uitbraak volgt vaak een koersontwikkeling in de richting tegenovergesteld aan die van de oorspronkelijke uitbraak. Ook dit vormt dus een aanwijzing voor een negatieve toekomstige ontwikkeling.

AEX daggrafiek 290416

 • Het slot van vandaag lag in de buurt van de onderkant van het gap dat op 13 april jongstleden ontstond. Die onderkant moet worden gezien als een potentieel steunniveau. Het is een schrale troost, maar dit geeft in ieder geval een kleine kans op de vorming van een bodem. De markt verwacht hier overigens niet veel van, want we zijn bijna op het laagste punt van de dag gesloten. Aanstaande maandag zal blijken hoe het uitpakt.

 • Het laagste punt van de dag lag rond 439,3. Een eventuele daling onder dit niveau houdt een vervolg naar het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 426,8 - 458 in, dat rond 438,7 ligt. Dit is het eerstvolgende potentiŽle steunniveau.

 • Iets daaronder ziet u nog een magenta stippellijn, dit is het 76,4% niveau dat ik voor deze keer heb toegevoegd. De AEX gaat de laatste tijd weliswaar flink op en neer, maar is weer terug bij de stand van begin maart van dit jaar. Er mag gesproken worden over een zijwaartse koersontwikkeling en in zo'n omstandigheid kan een 76,4% niveau een rol spelen als steunniveau. Het ligt rond 434,1 en zou mijn richtpunt worden indien het van een daling onder het 61,8% niveau 438,7 zou komen.

 • Dan wordt het nu tijd voor een andere invalshoek. Hiervoor plaats ik hieronder dezelfde daggrafiek nogmaals, met in die grafiek twee nieuwe lijnen die om aandacht vragen.

AEX daggrafiek 290416

 • Het gaat om de lijnen c en c' die ik in deze grafiek heb geplaatst. Deze lijnen vormen samen de vlag c-c' in wording, een patroon dat indien het intact blijft in een vervolg naar boven kan resulteren. Het patroon blijft intact indien het aanstaande maandag meteen van een stijging komt en het zou afgerond worden bij een daaropvolgende uitbraak naar boven. Let wel, ik zeg niet dat dit de te verwachten ontwikkeling is. De factoren die ik bij de voorgaande grafieken noemde zijn dermate negatief dat ik een daling aannemelijker acht dan een stijging. Dat neemt niet weg dat we dit potentiŽle patroon niet mogen negeren. Het zal u duidelijk zijn dat ik komende week bekijk of dit patroon geldig blijft en dat ik als dat het geval is volg of er een uitbraak aan de bovenzijde tot stand komt. Die ligt aanstaande maandag rond 447,7. Kiest de markt voor een uitbraak aan de onderkant dan kunnen we het patroon gevoeglijk vergeten, dan wordt het immers ongeldig. 

AEX daggrafiek BB 290416

 • Bij de gegevens die op een verdere daling wijzen kunnen we ook de stand van de index binnen de Bollinger Bands voegen. De beursgraadmeter brak namelijk naar beneden door de middellijn, iets dat normaliter in een gang naar de onderste lijn zal resulteren. De middellijn is door de daling van vandaag een potentiŽle weerstandslijn geworden.

AEX uurgrafiek 290416

 • In de uurgrafiek zien we hoe dicht de AEX bij het laagste punt van de dag geŽindigd is. Het vertrouwen was ver te zoeken vandaag.

AEX kwartiergrafiek 290416

 • De laatste top van de middag was die rond 443,2, weet de markt de AEX boven deze top te krijgen dan behelst dat een keuze voor een herstel. Het zou de vorming van een klein omgekeerd hoofd en schouders patroon inhouden, een patroon waaraan een koersdoel van ongeveer 446,7 verbonden zou zijn.
 • Weerstand zou er bij een eventuele beweging naar boven kunnen zijn bij de Fibonacci niveaus 443,7, 445 of 446,4. Deze grenzen zijn te gebruiken onder voorwaarde dat de AEX boven 439,3 blijft.

Resumerend: 

U heeft veel grafieken gezien vandaag, laat ik proberen door middel van een recapitulatie helderheid te scheppen. Het risico bestaat immers dat u anders door de bomen het bos niet meer ziet. We zagen in de maandgrafiek een teruggedraaide doorbraak door de dalende lijn o en een inverted hammer, wat een potentieel toppatroon is. In de weekgrafiek werd het grote bodempatroon van vorige week ongeldig door een terugkeer onder 448,9, de uitbraak van vorige week werd een valse uitbraak. Verder werd de middellijn in de daggrafiek met Bollinger Bands doorbroken en toonden beleggers door een slot vlakbij het laagste punt van de dag bar weinig vertrouwen. Dit zijn de gegevens die op een voortzetting naar beneden wijzen, behoorlijk stevige zaken. Het laagste punt dat we bereikten was 439,3, bij een daling daaronder zijn de grenzen 438,7 of 434,1 (Fibonacci niveaus in de daggrafiek) de eerst mogelijke richtpunten. Het zijn punten waar een bodem kan ontstaan. Tegenover al dit negatiefs staat de vlag c-c' in de daggrafiek. We dienen zolang er geen uitbraak aan de onderkant tot stand komt de mogelijkheid van een herstel open te houden. De vlag zou afgemaakt worden bij een uitbraak naar boven, wat dan een opwaarts vervolg zou geven. Ik let ik dit verband allereerst op het verloop ten opzichte van de laatste top van vandaag in de kwartiergrafiek rond 443,2. Wordt die doorbroken dan geeft dat een klein omgekeerd hoofd en schouders patroon met koersdoel 446,7 in die grafiek. Weerstand kan er zijn rond 443,7, 445 of 446,4 in de kwartiergrafiek of bij lijn c' rond 447,7 in de extra daggrafiek, de vierde grafiek op deze pagina.

En dan nog dit...

U heeft de afgelopen maanden op deze plaats regelmatig de weekgrafiek van London Brent olie gezien. Ik volg die grafiek enerzijds vanwege een patroon dat in ontwikkeling is en anderzijds op grond het onderling verband dat sinds enige tijd aanwezig is tussen de beursbewegingen en de olieprijs. We kijken vandaag opnieuw naar die grafiek.

 • In deze weekgrafiek van London Brent ontwikkelt zich nog steeds de vlag h-h'. Een vlag is een voortzettingspatroon, als er een daling aan voorafging zal de voortzetting over het algemeen een daling behelzen. De vlag wordt dan afgerond met een uitbraak aan de onderzijde en dat is dan het startsein voor die daling. Komt er een uitbraak naar boven tot stand dan wordt het patroon ongeldig, in dat geval herstelt de olieprijs zich verder. Deze week werd de bovenste lijn van het patroon aangetikt. Het is volgende week zaak te volgen of er een beweging naar de onderkant van het patroon wordt ingezet. Als dat namelijk het geval is neemt de kans op een uitbraak aan de onderkant toe en daarmee ook de kans op een vervolg van de dalende trend. Dat zou gezien het huidige verband tussen aandelen en olie ook nadelig uitpakken voor de aandelenmarkten. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 29 apr 2016, 19.04u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

29 apr 09.15u: Stijging van gisteren teruggedraaid

29 apr 10.00u: Daling is het gevolg van daling in VS

29 apr 11.00u: Nog steeds druk op onze beursindex

29 apr 12.00u: Dubbele bodem, maar geen stijging

29 apr 14.00u: AEX gekocht na daling onder bodems

29 apr 15.00u: Graadmeter alsnog verder gedaald

29 apr 16.00u: Lager na de Amerikaanse opening

29 apr 17.00u: Top bij 61,8% van laatste deel daling

 

Agenda van maandag 28 apr t/m vrijdag 29 apr 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven