ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 280915

  • Een rode candle, dat is het resultaat van de eerste handelsdag van deze week. De AEX raakte 2,5% kwijt ten opzichte van de slotstand van afgelopen vrijdag. De naar beneden gerichte beweging zoals weergegeven door lijn y bleef intact. Dat is technisch gezien verklaarbaar. De beursgraadmeter geraakte vorige week immers onder het 76,4% niveau en dan zou het gek zijn zou er een bodem ontstaan boven de voorgaande bodem. Een daling onder een 76,4% niveau betekent in negenennegentig van de honderd gevallen namelijk dat de voorgaande stijging vervolgens geheel teniet wordt gedaan. Een daling naar de bodem rond 401,9 of lager is dus de logische aanstaande ontwikkeling. 

  • Daar komt in dit geval nog de stijgende wig m-n bij, een patroon met een koersdoel van ongeveer 386 punten. Ik controleer van dag tot dag of we nog op de weg naar dit doel zijn, tot dusverre is dat nog steeds het geval. 

  • De reden dat ik dat van dag tot dag controleer is overigens dat markten tegenwoordig op de gekste momenten stijgen. Bovendien bemoeien centrale banken zich voortdurend met het verloop, door op momenten dat de indices onder druk staan uitlatingen te doen waarop een stijging volgt. Hoewel ik uit ga van een voortzetting naar beneden zal ik dus elke dag weer kijken of ik daarin wellicht een andere houding aan moet nemen.

  • Het laagste punt van afgelopen vrijdag lag op 406,6, een daling daaronder betekent een vervolg naar 401,9 of wellicht lager.

  • Een stijging boven lijn y daarentegen zou inhouden dat de markt poogt de daling te breken, in welk geval ik de dagen erna zal gaan beoordelen of ik mijn dalingsverwachting wellicht los moet laten.

AEX daggrafiek BB 280915

  • De trend in de Bollinger Bands is nog steeds naar beneden gericht. Zou de AEX bij de onderste lijn van deze indicator in de buurt blijven dan houdt deze trend aan.

AEX uurgrafiek 280915

  • In de uurgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging 406,6 - 245. De aandelenmarktgraadmeter staat net boven het 76,4% niveau, ruim onder het 61,8% niveau. Dit laatste maakt de kans op een terugkeer naar het 100% niveau rond 406,6 erg groot. Bij het 76,4% niveau rond 411 is er slecht een kleine kans op steun, meestal speelt een 76,4% niveau immers geen rol van betekenis.

AEX kwartiergrafiek 280915

  • Morgen kijk ik na de opening naar het koersverloop ten opzichte van lijn z. Een voortzetting naar beneden ligt voor de hand zolang de AEX onder deze lijn koerst. Zou de lijn doorbroken worden dan ga ik in mijn updates zoeken naar mogelijke weerstandsniveaus.

Resumerend: 

De daling van vandaag past in het technische beeld van de AEX-index. De graadmeter is afgelopen vrijdag onder het 76,4% niveau in de daggrafiek geweest en dat wil zeggen dat een daling naar de bodem rond 401,9 of lager de volgende logisch stap is. De stijgende wig m-n heeft een koersdoel van 386 punten en dat is een tweede argument om een daling te verwachten. Ik ga dan ook uit van een vervolg naar beneden. Wel houd ik vanwege de soms onverwachte herstelbewegingen van markten en de bemoeienissen met aandelenmarkten van centrale banken de vinger aan de pols. Ik ga van  dag tot dag na of we ons nog op de weg naar 386 bevinden, iets dat tot dusverre het geval is. Voor de korte termijn let ik op de koersontwikkeling te opzichte van lijn z en het niveau 411 in de kwartiergrafiek. Een daling is de te verwachten ontwikkeling zolang de AEX onder lijn z koerst. Een daling onder 411 betekent een gang naar 406,6, waarop dan naar ik aanneem ook een terugkeer naar 401,9 tot stand komt. Breekt de graadmeter echter naar boven door lijn z dan doet de markt een herstelpoging. Ik ga dan in mijn updates op zoek naar mogelijke korte termijn barrières. Zou lijn y in de daggrafiek doorbroken dan wordt het zaak de dagen erna te overwegen of ik wellicht mijn aanname dat we verder dalen aan moet passen. Dat doe ik dan onder andere aan de hand van de mate van stijgen van de index.

En dan nog dit...

Afgelopen vrijdag heb ik u laten zien hoe een hoofd en schouders patroon in de FTSE100 ongeldig werd door een terugkeer boven de neklijn. Vanavond wil ik u aan de hand van de daggrafiek van de CAC40 laten zien hoe het hoort te verlopen na de afronding van het patroon.

  • De CAC40 keerde afgelopen vrijdag terug naar de neklijn van het hoofd en schouders patroon, maar eindigde de dag onder deze lijn. Vervolgens kwam het vandaag van een daling. De test van de neklijn van vrijdag is afgerond, een voortzetting naar beneden is nu de meest waarschijnlijke ontwikkeling voor de Franse beursindex. Hetzelfde geldt overigens voor de BEL20 en de Eurostoxx50, waar het beeld in de daggrafieken vergelijkbaar is. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 28 sep 2015, 19.00u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

28 sep 09.15u: AEX gedaald in het eerste kwartier

28 sep 10.00u: Kopers onverwacht snel in actie

28 sep 11.00u: Beursindex alsnog verder omlaag

28 sep 12.00u: Graadmeter onder 38,2% gekomen

Boskalis: Wellicht is in dit fonds het haalbare bereikt

28 sep 14.00u: AEX aangekomen bij 61,8% niveau

28 sep 15.00u: Bodem gevormd bij Fibonacci niveau

28 sep 16.00u: Neerwaartse beweging aangehouden

28 sep 17.00u: Zwakke poging om bodem te maken

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven