ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 231015

  • De AEX brak deze week met een lange candle door de septembertop en het 50% Fibonacci niveau van de daling 506,1 - 401,9 rond 454, waarna de graadmeter vervolgens het 61,8% niveau rond 466,3 bereikte. De index kwam iets boven dat niveau, maar sloot eronder. Dit wil zeggen dat het intact is als potentieel weerstandsniveau. Ik ga volgende week kijken of hier eventueel een daling op volgt.

  • Het hoogste punt van de week was 468,6. Breekt de marktindex volgende week door dit punt en door 469, waar het niet in de grafiek getekende 61,8% niveau van de daling 510,6 - 401,9 ligt, dan gaan we verder in de richting van de toppen van dit jaar.

AEX daggrafiek 231015

  • Op grond van de daggrafiek ga ik voor begin volgende week echter uit van een daling. Er werd tussen 459,1 en 460,9 namelijk een gap gevormd en dat vraagt om een daling naar 459,1 of lager. Dat gap zou namelijk nog gesloten moeten worden en het 61,8% niveau lijkt me een prima startpunt voor zo'n beweging omlaag.

  • Het gegeven dat we vandaag het 61,8% niveau bereikten betekent overigens ook dat het koersdoel van de dalende wig e-e' bereikt is. Dat viel namelijk samen met dat Fibonacci niveau. We hoeven dus geen rekening meer te houden met deze wig. Wilt u trouwens leren hoe u zelf een koersdoel van een wig of andere patronen berekent komt u dan naar de cursus van zaterdag 14 november aanstaande. Daar leg ik het u haarfijn uit en gaat u er vervolgens ook zelf mee aan de slag.   

AEX daggrafiek BB 231015

  • De candle van vandaag staat bij de bovenste lijn van de Bollinger Bands in deze tweede daggrafiek. Het is een potentiŽle weerstandslijn, de AEX zou aanstaande maandag op grond hiervan dus kunnen gaan dalen.

  • Zou de graadmeter daarentegen met de bovenste lijn optrekken naar boven dan is dat sterk. Er is al sprake van een stijgende trend, want de middellijn stijgt. Hoe dichter de index dan bij de bovenkant van de banden blijft, hoe sterker de trend is. Daar ga ik dus volgende week zeker naar kijken.

AEX uurgrafiek 231015

  • Onze markt ziet het vooralsnog komen van een voortzetting naar boven, want er is een dalende wig in ontwikkeling die daarop wijst. Het patroon is echter nog niet afgerond, daarvoor is nog een uitbraak naar boven nodig. Zo'n uitbraak zou een opwaarts vervolg betekenen.

AEX kwartiergrafiek 231015

  • U ziet de dalende wig ook in de kwartiergrafiek. Breekt de beursindex naar beneden uit deze formatie dan wordt deze ongeldig. Ik ga er vervolgens van uit dat we terugkeren naar 459,1 of lager, om het gap te sluiten dat vandaag open bleef.

Resumerend: 

We hebben een sterke week achter de rug, waarin de AEX het 61,8% niveau rond 466,3 in de week- en daggrafiek bereikte. Het is een potentieel weerstandsniveau. Het gegeven dat het slot van de week eronder lag houdt in dat er een top kan ontstaan. Voor aanstaande maandag ga ik op grond van het nog te sluiten gap uit van een daling. De graadmeter zou immers nog naar 459,1 moeten gaan om dit te sluiten. De markt denkt daar tot dusverre echter anders over, wat wordt geÔllustreerd door de dalende wig die in ontwikkeling is in de uur- en kwartiergrafiek. Een uitbraak naar boven zou de afronding van dit patroon zijn en een vervolg naar boven inhouden. Wordt de grens 469 die ik bij de weekgrafiek besprak blijvend doorbroken dan gaan we met de AEX verder in de richting van de toppen van dit jaar. Een uitbraak aan de onderzijde echter zou de wig ongeldig maken en me uit doen gaan van een daling naar 459,1 of lager.

En dan nog dit...

Als de AEX-index als kleine graadmeter in zijn eentje bij een belangrijk Fibonacci niveau staat is het belang daarvan niet zo groot als wanneer de index gezelschap heeft van een of meer grotere indices. De AEX alleen betekent in een internationale context niet veel. Dit keer zijn we echter in goed gezelschap, namelijk van onze oosterburen.

  • De DAX staat bij het 61,8% niveau van de daling juli-augustus, een potentieel weerstandsniveau. Ook in de Duitse index zien we een gap in de grafiek dat er om vraagt gesloten te worden. Het bevestigt het technische beeld van de AEX, wat de waarde daarvan vergroot. Het sterkt me dus in de gedachte dat we een daling krijgen, al blijft er vanzelfsprekend onzekerheid zolang dit niet feitelijk is ingevuld. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 23 okt 2015, 18.41u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

23 okt 09.15u: Sprong naar boven bij de opening

23 okt 10.00u: Dalende wig en nog te sluiten gap

23 okt 11.00u: Geen stijging ondanks afronding wig

23 okt 12.00u: Markt koos voor vervolg naar boven

23 okt 14.00u: Koersdoel bereikt na nieuws China

Euro bij onderkant vlag (analyse voor valutaplaza)

23 okt 15.00u: AEX zorgvuldig boven 466,3 gehouden

23 okt 16.00u: Op en neer rond het Fibonacci niveau

23 okt 17.00u: Nog steeds bij het 61,8% niveau

 

Agenda van maandag 19 okt t/m vrijdag 23 okt 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven