ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 180315

  • Gisteren schreef ik dat de candle die toen was gevormd mogelijk een top was. De daling van de dag ervoor werd namelijk bijna helemaal teruggedraaid. De markt heeft vandaag laten zien hier anders over te denken. De AEX boekte namelijk winst en er ontstond een hammer. We hebben hierdoor te maken met een potentiŽle bodem, die uiteraard nog wel bevestigd dient te worden met een volgende groene candle.

  • Nieuw in de grafiek zijn de lijnen b en b' die samen het huidige trendkanaal vormen waarbinnen dit alles zich afspeelt. Het moge duidelijk zijn dat ik van dag tot dag kijk of er zich een uitbraak voordoet uit dit patroon. Wordt dat een uitbraak naar boven dan wordt het 61,8% niveau van de daling 703,2 - 195 dat rond 509 ligt het doel. Kiest de markt voor een uitbraak naar beneden dan gaat het in potentie om topvorming.

AEX daggrafiek BB 180315

  • In de technische situatie in de daggrafiek met Bollinger Bands is ook vandaag geen verandering gekomen. We zien een fraaie stijgende trend, die intact blijft zolang de AEX boven de middellijn noteert. De index kan vanuit dit perspectief verder naar boven.

AEX uurgrafiek 180315

  • Het slot van de dag lag op het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 499,3 - 492,3. Dit is een potentieel weerstandsniveau. Mocht het niet doorbroken worden dan kan dat uitmonden in een daling.

  • In de grafiek ziet u verder de omgekeerde driehoek a-a', een potentieel omkeerpatroon dat afgerond wordt zodra er een uitbraak naar boven tot stand komt. Het patroon wijst uit dat marktpartijen voor morgen een vervolg naar boven voorzien. Komt het inderdaad van een uitbraak aan de bovenzijde dan volgt een stijging naar de top rond 499,3 of eventueel hoger. Ik neem aan dat we dan ook de grens van 500 punten gaan zien, dat is immers een niveau waar velen op de beurs de AEX vanwege het publicitaire aspect graag naar toe zullen zien gaan.

AEX kwartiergrafiek 180315

  • In het geval van een daling wil ik vanzelfsprekend weten waar er steun kan liggen. Ik heb daarom Fibonacci lijnen over de stijging 492,3 - 496,7 in de kwartiergrafiek gezet. PotentiŽle steunniveaus vinden we rond 495, 494,5 of 494. Een eventuele daling onder 494 zou een gang naar 492,3 of lijn a waarschijnlijk maken. Een uitbraak naar beneden uit de driehoek a-a' zou een neerwaartse voortzetting betekenen, waarvoor de bodem van vorige week vrijdag rond 489,3 die u in de uurgrafiek ziet het eerste geŽigende doel zou zijn en daarna wellicht de onderkant van het kanaal b-b' in de daggrafiek.

Resumerend: 

Gisteren nog stond er een potentiŽle top in de daggrafiek, vandaag zagen we dat de markt daar toch weer anders over dacht. De hammer in de daggrafiek is immers een potentiŽle bodem, die morgen vanzelfsprekend nog wel bevestigd dient te worden. Het slot van de dag lag bij het 61,8% niveau en de bovenkant van de omgekeerde driehoek a-a' in de uurgrafiek. Beleggers staan als het ware klaar om een uitbraak naar boven tot stand te brengen. Komt die er dan gaat de AEX naar 499,3 of hoger, waarbij ik aanneem dat de grens van 500 punten bereikt gaat worden. De beurs heeft immers publicitair belang bij het bereiken van deze grens. In de daggrafiek kijk ik dan of er een uitbraak naar boven uit het kanaal b-b' tot stand komt, want dat zou een voortzetting naar 509 inhouden. 

Door het slot op het 61,8% niveau in de uurgrafiek is echter ook de mogelijkheid van een daling open gebleven. Komt die er dan kan er steun liggen rond 495, 494,5 of 494. Onder 494 zou het van een daling naar 492,3 of de onderkant van de driehoek a-a' komen. Een eventuele uitbraak naar beneden uit die driehoek zou een neerwaarts vervolg betekenen, in welk geval 489,3 mijn eerste doel wordt en ik kijk naar het koersverloop ten opzichte van de onderkant van het kanaal b-b' in de daggrafiek.

En dan nog dit...

De Britse regering heeft vandaag haar plannen voor 2015 ontvouwd, het resultaat was dat de FTSE100 index 1,6% steeg.

  • De stippellijn op 6950 is een lijn door de top uit december 1999. Deze stippellijn werd vorige en deze maand een paar keer kortstondig doorbroken, maar werd niet blijvend uitgenomen. De grote stijging van vandaag heeft de grens opnieuw binnen bereik gebracht. Wellicht worden dat niveau en het hoogste punt ooit 6974,26 dat op 2 maart jongstleden binnenkort dus alsnog doorbroken. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 18 mrt 2015, 18.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

18 mrt 09.15u: Openingswinst was snel verdwenen

18 mrt 10.00u: AEX staat bij 38,2% Fibonacci grens

18 mrt 11.00u: Iets gedaald vanaf Fibonacci niveau

18 mrt 12.00u: AEX onder laagste punt van gisteren

18 mrt 14.00u: Herstel door een lunchpauzestijging

18 mrt 15.00u: De top van vanmorgen is bereikt

18 mrt 16.00u: Doorbraak door toppen rond 495,5

18 mrt 17.00u: Korte termijn top bij 61,8% niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven