ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 190515

 • De AEX is vandaag door de toppen rond 495,2 en 495,4 gebroken. Dit gebeurde op een krachtige manier, want de terreinwinst van de index bedroeg ruim 1,8%. De stijging boven de stippellijn rond 495,2 betekent dat er een omgekeerd hoofd en schouders patroon is gevormd met een koersdoel dat iets boven 520 punten ligt. Het bodempatroon en dus ook het doel blijven geldig zolang de AEX-index boven de neklijn op 495,2 blijft. We kunnen de komende dagen gaan controleren of de index voldoet aan deze vereiste.

 • Het slot van vandaag ligt ter hoogte van een stippellijn rond 499,3 door bodems uit de voorlaatste week van april. Het gaat om een potentieel weerstandsniveau, waar eventueel een top kan ontstaan.

 • Wordt het niveau echter doorbroken dan kan de beursgraadmeter door naar de toppen rond 510,6. Op 520 richt ik me mocht dit niveau 510,6 uitgenomen worden, daar wil ik niet vooraf op speculeren.

AEX daggrafiek BB 190515

 • De candle van vandaag staat boven de middellijn van de Bollinger Bands, die lijn zal een voortzetting naar boven dus niet meer in de weg staan.

AEX uurgrafiek 190515

 • In de uurgrafiek heb ik het kanaal w-w' geplaatst. Een uitbraak naar boven betekent een voortzetting richting 510,6, een uitbraak naar beneden een gang naar 495,2 voor een test van dat niveau als steunniveau.

 • Onder de laatste drie candles ziet u een blauwe lijn die samen met lijn w' een wig vormt. De kans op een daling is hierdoor aanwezig, want er komt meestal een uitbraak naar beneden bij zo'n wig. De wig verliest echter zijn waarde bij een uitbraak naar boven.

AEX kwartiergrafiek 190515

 • De kwartiergrafiek voegt niets toe aan het voorgaande. De lijnen zijn gelijk aan die in de uurgrafiek, zodat we morgen na de eerste candle meteen weten welke ontwikkeling we hebben ten opzichte van de lijnen w en w'.

Resumerend: 

De oogst van vandaag, een sterke beursdag, is de vorming van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. De formatie geeft een koersdoel van 520 punten, doel en patroon blijven geldig zolang de AEX boven de neklijn rond 495,2 blijft. De beursindex is gesloten bij 499,3, wat een potentieel weerstandsniveau is. We hebben bovendien te maken met lijn w', de bovenkant van zowel een wig als een kanaal in de uur- en kwartiergrafiek. Er kan dus eventueel een top ontstaan. Breekt de graadmeter naar boven uit het kanaal w-w' dan gebeurt dit niet, de index gaat dan door richting 510,6. Zou dit niveau niet alleen bereikt, maar ook doorbroken worden dan richt ik me vervolgens op het doel 520. Breekt de AEX naar beneden uit het kanaal w-w' dan komt het van een test van de besproken neklijn rond 495,2. De index moet er dan boven blijven wil de markt het vandaag gevormde bodempatroon bruikbaar houden.

En dan nog dit...

De Duitse beurs werd vanmorgen met een griezelige perfectie bestuurd. De recente top lag rond 11702, de opening rond 11709. De top werd meteen bij de opening met een gap uitgenomen, wat het tot een uitmuntende openingszet maakte. Het was de voorbeurshandel in DAX futures die culmineerde in deze opening. De markt als geheel werd om negen uur meteen voor een voldongen feit gezet, zij werd immers direct geconfronteerd met een doorbraak. Daar zullen veel partijen op hebben gereageerd met het aanpassen van hun posities, wat ongetwijfeld ook het beoogde doel moet zijn geweest. Petje af dus voor de kopers in de voorbeurshandel, zij pleegden de perfecte overval. 

 • De opening betekende een terugkeer boven de neklijn rond 11675 van het hoofd en schouders patroon dat op 29 april jongstleden met een daling onder dit niveau ontstond. Dit toppatroon heeft hierdoor zijn geldigheid verloren.
 • Dit is niet het enige dat de voorbeurskopers voor elkaar kregen, zij sloegen meerdere vliegen in één klap. De stijging boven de top rond 11702 betekende namelijk de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dit patroon heeft een koersdoel van ongeveer 12235. Het patroon en dit doel blijven geldig zolang de DAX boven de neklijn op 11702 blijft.
 • Dit is niet het enige, er is ook nog een voortzettingspatroon gevormd, dat ziet u hieronder in een tweede DAX grafiek waaraan ik twee lijnen heb toegevoegd.

 • Het afgeronde patroon is de grote vlag c-c'. Gaan we er van uit dat het halverwege de gehele toekomstige koersbeweging staat dan geeft het een koersdoel van 14430. Ik gebruik de bodem links in de grafiek voor de berekening, maar zou ook nog lagere bodems kunnen nemen waardoor het doel nog hoger uit zou kunnen komen. De markt geeft blijk van een extreem groot vertrouwen in de toekomst. De DAX mag dan uiteraard niet meer terugkeren binnen het patroon en al helemaal niet onder de bodem rond 11168 geraken, want dat zou het toekomstbeeld juist negatief maken.
 • De opening van vanmorgen betekende de vorming van een gap. Het is geen gewoon gap, maar een breakaway gap. Dit type gap wordt niet noodzakelijkerwijs gesloten, breakaway gaps blijven nogal eens open. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om te kijken of de DAX wellicht toch terugkeert binnen het vanmorgen overgeslagen stuk koersgebied. Het zou vanwege de terugkeer onder 11702 verzwakking inhouden, het omgekeerd hoofd en schouders patroon zou bij een slot onder dit niveau ongeldig worden. Eigenlijk mag dit dus niet gebeuren. 
 • Bewegingen van tactische aard zijn echter doordat ze met een doel voor ogen worden opgezet (hier een opening boven 11702) tamelijk onnatuurlijk van karakter. Ze worden dus nogal eens teruggedraaid. Ik wil en kan dus niet uitsluiten dat het toch van een terugkeer onder 11702 komt. Op grond van de candle van vandaag echter sturen onze oosterburen zolang er geen terugkeer tot stand komt aan op een vervolg naar 12235 of veel hoger. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 19 mei 2015, 18.36u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

19 mei 09.15u: Snelle doorbraak door recente toppen

19 mei 10.00u: Het werd griezelig perfect gespeeld

19 mei 11.00u: AEX net onder weerstand rond 499,3

19 mei 12.00u: Slechts een kleine daling na het cijfer

19 mei 14.00u: Afgeronde dalende wig in de grafiek

19 mei 15.00u: AEX heeft het niveau 499,3 bereikt

19 mei 16.00u: Kooplust ondanks daling nog groot

19 mei 17.00u: Een doorbraakpoging slaagde niet

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven