ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 060215

  • De AEX-index brak twee weken geleden door het 50% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195 rond 449,1, een ontwikkeling waarmee theoretisch het pad geŽffend werd voor een vervolg naar het 61,8% niveau rond 509. Als voorwaarde stelde ik dat de beursindex boven 449,1 moest blijven, wat tot dusverre is gelukt. Het was echter opnieuw met de billen knijpen deze week, want de graadmeter is net als vorige week wederom onder de grens geweest. Het slot van vandaag lag er echter boven en dat is van belang. Overtuigen doet het evenwel niet. Vorige week vrijdag eindigde de AEX in de maandgrafiek boven 449,1, hetzelfde dient op 31 maart aanstaande in de kwartaalgrafiek te gebeuren. Er ligt nog veel tijd tussen nu en 31 maart, dat worden nog spannende maanden als het zo gaat als deze en vorige week.

  • De ontwikkeling van deze week was in ieder geval wel positief in de zin dat er een groene candle staat en de inverted hammer van vorige week dus niet bevestigd werd als top. Dit kan in principe in een voortzetting naar boven resulteren.

AEX daggrafiek 060215

  • Om die voortzetting naar boven tot stand te brengen moeten de toppen rond 457,7 en 459,4 gepasseerd worden. Volgende week controleer ik of dit gebeurt.

  • Ik ben er door het aarzelende karakter van het koersverloop van de laatste dagen echter niet van overtuigd dat we verder naar boven gaan. Afgelopen dinsdag werd de vlag d-d' afgerond in de grafiek. Op deze vlag had een voortzetting naar boven moeten volgen vergelijkbaar met de stijging die eraan voorafging. In plaats hiervan volgden zijwaartse stappen, iets dat niet past bij het patroon. Het is dan ook de vraag of de AEX wel verder naar boven zal gaan.

AEX daggrafiek BB 060215

  • In de Bollinger Bands is de trend echter nog naar boven gericht en is er volop ruimte voor een stijging naar de bovenste lijn. Een vervolg naar boven is op grond hiervan mogelijk.

AEX uurgrafiek 060215

  • Dat de AEX best verder naar boven kan gaan blijkt ook uit de uurgrafiek. In deze grafiek ziet u de omgekeerde driehoek gevormd door lijn g en de stippellijn rond 453. Dit patroon kan zowel een omkeerpatroon als een voortzettingspatroon zijn, afhankelijk van de richting van de uitbraak. Verlaat de index de driehoek aan de bovenzijde dan betreft het een voortzetting naar boven, in welk geval ik goed let op de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond 457,6. Een doorbraak door die zijn zou namelijk inhouden dat er een omgekeerd hoofd en schouders patroon ontstaat, waarvan het koersdoel rond 468,7 zou liggen. Zou de top rond 454,9 doorbroken worden dan zou dat koersdoel dan ook mijn volgende richtpunt worden.

  • De driehoek kan zoals gezegd echter ook als omkeerpatroon dienen, wat het geval is bij een uitbraak aan de onderkant. Het koersdoel zou dan 449,8 worden. Bij de bodem van eergisteren rond 450,1 zou er dan evenwel nog steun kunnen liggen, daarom zou ik me bij een eventuele daling onder 453 op die grens 450,1 richten. Mocht de AEX daaronder belanden dan komt het bij de weekgrafiek besproken Fibonacci niveau 449,1 opnieuw onder druk te staan.

AEX kwartiergrafiek 060215

  • U ziet dat de aandelenmarkt letterlijk in het midden heeft gelaten wat het vervolg wordt. Het slot lag in het midden van de omgekeerde driehoek, waarmee men zowel de optie op een stijging als die op een daling behield.

Resumerend: 

Om met het positieve te beginnen, de AEX sloot deze week af met een groene candle en boven het belangrijke Fibonacci niveau 449,1. De index moet op 31 maart aanstaande boven dit niveau sluiten om verder te kunnen gaan naar 509. Dit is in ieder geval een kleine stap in die richting. De zijwaartse beweging die volgde op de vlag in de daggrafiek is echter geen reden voor optimisme, het is niet de koersbeweging die had moeten volgen. Dit roept de vraag op of we wel een voortzetting naar boven krijgen. In de uur- en kwartiergrafiek zagen we dat het Damrak alles open heeft gelaten. Er staat namelijk een omgekeerde driehoek in die grafieken die dienst kan doen als omkeerpatroon, maar ook als voortzettingspatroon. Volgt een uitbraak naar boven door lijn g dan maakt dat de formatie tot een voortzettingspatroon. Wordt vervolgens 457,6 uitgenomen dan ontstaat een omgekeerd hoofd en schouders patroon met koersdoel 468,7. Daar zou de index naar toe gaan als vervolgens ook de top rond 459,4 doorbroken wordt. Breekt de AEX-index naar beneden uit de driehoek, dus door 453, dan wordt 450,1 mijn doel. Zou er zich een daling onder die grens voordoen dan komt het Fibonacci niveau 449,1 opnieuw onder druk te staan. 

En dan nog dit...

Het is vanavond de koersontwikkeling van de S&P500 die het spannend maakt, dat wil ik u aan de hand van de daggrafiek van deze index tonen.

  • De S&P500 is zoals u ziet teruggekeerd bij de stippellijn rond 2065 door toppen van vorige maand. Interessant is dat de index boven deze stippellijn is geweest, maar er om 18.45u precies op stond. Het is dus de vraag of er vanavond een doorbraak tot stand wordt gebracht, nog een paar uurtjes en we weten het. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 6 feb 2015, 19.01u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

6 feb 09.15u: Daling maakte bodempatroon ongeldig

6 feb 10.00u: AEX gestegen naar weerstandslijn

6 feb 11.00u: Omlaag vanaf weerstandslijn 454,9

6 feb 12.00u: Beursindex nog iets verder gedaald

6 feb 14.00u: Stijgende wig bij lunchpauzestijging

6 feb 15.00u: Stijging na goede arbeidsmarktcijfers

AirFrance-KLM: Markt voor een zeer belangrijke keuze

6 feb 16.00u: Toch aarzelingen in aandelenmarkt

6 feb 17.00u: Aandelenindex niet verder gestegen

 

Agenda van maandag 2 feb t/m vrijdag 6 feb 2015

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven