ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 250215

  • Hoewel de beursmaand nog niet afgelopen is begin ik deze slotanalyse met de maandgrafiek. Ik volg deze week namelijk of lijn k die ik gisteren parallel aan lijn p tekende intact blijft als weerstandslijn. Zou dat namelijk gebeuren dan staat er een stijgend trendkanaal in de grafiek en dienen een eventuele daling naar de onderkant van dit kanaal in te calculeren.

  • Wordt lijn k daarentegen uitgenomen dan krijgen we het kanaal niet. De index gaat in dat geval verder in de richting van het 61,8% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195 dat rond 509 is te vinden.

  • Vandaag is de index in ieder geval lager gesloten en is het potentiŽle kanaal dus nog intact.

AEX daggrafiek 250215

  • De daling van de AEX-index viel overigens mee, het slot laag maar 0,3% onder de slotstand van gisteren. Dit neemt niet weg dat de hoogste stand van vandaag 481,1 in theorie een nieuwe top zou kunnen worden.

  • Zou het inderdaad een nieuwe top worden dan zou dat boeiend zijn in relatie tot het voorpagina artikel van het FinanciŽle Dagblad van vandaag. 'De economie van de eurozone schakelt naar een hogere versnelling', zo meent de krant. Het zou frappant zijn zouden we juist op de dag of in de week dat het dagblad zich zo optimistisch toont het hoogste punt van het koersverloop van de AEX bereiken. Interessant om in de gaten te houden nietwaar.

AEX daggrafiek BB 250215

  • De daling van vandaag betekende een terugkeer binnen de Bollinger Bands.  Eindelijk functioneerde de markt dus weer een beetje normaal. Vanuit de huidige positie is op grond van deze indicator niets te zeggen over het koersverloop dat we morgen krijgen.

AEX uurgrafiek 250215

  • De stippellijn rond 477,1 speelt morgen een voor de korte termijn belangrijke rol. Gezien de stijgende trend kijk ik morgen uiteraard of er vanaf deze lijn een vervolgbeweging naar boven wordt opgezet. Een stijging naar 481,1 zou inhouden dat gepoogd wordt een opwaarts vervolg en een doorbraak door lijn k in de maandgrafiek tot stand te brengen.

AEX kwartiergrafiek 250215

  • Een eventuele daling onder 477,1 zou een hoofd en schouders patroon doen ontstaan, waarvan de stippellijn rond 477,1 de neklijn zou worden. Het koersdoel zou 473 worden. Dat doel ligt net boven de bovenkant van het gap van afgelopen maandag 472,5, dat ik daarom in het geval van een daling onder 477,1 als richtpunt zal nemen.

Resumerend: 

De AEX is vandaag iets lager gesloten en het potentiŽle trendkanaal in de maandgrafiek dat zich zou kunnen ontwikkelen is nog steeds intact. Ik houd de ontwikkeling ten opzichte van de bovenkant ervan, lijn k, de komende dagen uiteraard in de gaten. Wordt de lijn de komende twee dagen niet uitgenomen dan is het kanaal definitief ontstaan, wat theoretisch kan uitmonden in een daling naar de onderkant van het patroon. Wordt lijn k daarentegen doorbroken dan gaat de AEX verder in de richting van het Fibonacci niveau 509. Morgen draait alles in eerste instantie om de vraag of de stippellijn rond 477,1 in uur- en kwartiergrafiek al dan niet doorbroken wordt. Blijft de index erboven en volgt een stijging naar 481,1 dan houdt dat in dat er een poging wordt gedaan om de beursgraadmeter naar boven door lijn k in de maandgrafiek te laten breken. Zakt de index daartegen door 477,1 dan hebben we een hoofd en schouders patroon in de kwartiergrafiek, op grond waarvan ik dan uit ga van een daling naar 472,5.

En dan nog dit...

Vanavond wil ik uw aandacht vragen voor een interessant patroon in de daggrafiek van de Britse FTSE 100 beursindex.

  • De FTSE 100 bereikte gisteren de stippellijn rond 6950 door de top uit december 1999. Die top was tot gisteren de hoogst bereikte koers ooit, die is nu een fractie verlegd naar 6959. Ik neem vooralsnog aan dat het hierbij zal blijven. De grens 6950 werd namelijk niet blijvend doorbroken en het ziet er gezien het patroon dat zich ontwikkelt naar uit dat we een daling te zien krijgen op de Britse beurs. De lijnen a en a' vormen samen namelijk een wig en dat is een patroon dat over het algemeen in een daling resulteert. Er zou zich dan morgen een uitbraak naar beneden voor moeten gaan doen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 25 feb 2015, 18.44u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

25 feb 09.15u: Een aanval op de top van gisteren

25 feb 10.00u: Top gevormd in de buurt van 481

25 feb 11.00u: Graadmeter is iets verder gedaald

25 feb 12.00u: Vlaggetje in kwartiergrafiek van AEX

25 feb 14.00u: Licht herstel na daling onder vlag

25 feb 15.00u: Nog boven bodem van gisterenmiddag

25 feb 16.00u: AEX bij een potentieel steunniveau

25 feb 17.00u: Index nadert de bodem rond 476,9

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven