ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 070214

  • De AEX brak deze week naar beneden uit de grote wig v-w, maar eindigde vandaag toch nog binnen dit patroon. Was er een blijvende uitbraak naar beneden uit de wig gerealiseerd, dan was ik zonder meer uitgegaan van een vervolg naar beneden. Nu moet ik daar echter een vraagteken bij plaatsen. Ik kan op grond van deze grafiek niets zeggen over de vervolgbeweging.

AEX daggrafiek 070214

  • Aan de hand van de daggrafiek kan ik wel stellen dat de AEX een niveau heeft bereikt waar eventueel topvorming kan volgen. Het is het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 408,9 - 379,5 rond 390,7. De candle die hier gevormd is, is een doji. Hieruit blijkt twijfel over wat volgt.

  • Zou de beursgraadmeter door het hoogste punt 391,1 van vandaag breken dan geeft deze grafiek ons een volgend doel. Dat is namelijk het 50% niveau rond 394,2, een potentieel weerstandsniveau. Mocht dat doorbroken worden dan zou het 61,8% niveau rond 397,7 het daaropvolgende richtpunt worden.

AEX daggrafiek BB 070214

  • De Bollinger Bands geven geen uitsluitsel over de richting die we gaan kiezen. Er is ruimte voor een stijging naar de middellijn.

AEX uurgrafiek 070214

  • De trend is naar boven gericht, dat ziet u aan lijn h in de uurgrafiek. Ik heb die lijn overigens iets verschoven ten opzichte van eerder op de dag, om hem beter aan te laten sluiten bij het verloop. De koersontwikkeling is naar boven gericht zolang de AEX boven deze lijn noteert.

AEX kwartiergrafiek 070214

  • Een achtereenvolgende daling onder lijn h en de laatste bodem rond 387,7 zouden topvorming geven. In dat geval plaats ik nieuwe Fibonacci lijnen om vast te stellen waar er steun kan liggen. Dat komt dan in mijn updates aan de orde. PotentiŽle steunlijnen zijn in ieder geval de stippellijn rond 384,6 en lijn f.

Resumerend: 

Het resultaat van een week koersverloop is een teruggedraaide uitbraak uit de wig v-w in de weekgrafiek. Was er een uitbraak tot stand gekomen dan zou ik aangenomen hebben dat dit de start was van een correctie. Door het slot boven lijn v kan ik dat echter niet meer zeggen. De AEX heeft wel een potentieel weerstandsniveau bereikt, zijnde het 38,2% niveau in de daggrafiek. Ik volg maandag of hier eventueel een top gaat ontstaan. Geraakt de index onder lijn h en de bodem rond 387,7 in de kwartiergrafiek dan komt er een correctie op de laatste stijging. Dat zou dan afhankelijk van het vervolg in de daggrafiek een top kunnen veroorzaken. PotentiŽle steunlijnen zijn de stippellijn rond 384,6 en lijn f in de kwartiergrafiek, andere mogelijke steunlijnen komen dan in mijn updates ter sprake. Het hoogste punt van vandaag was 391,1. Wordt dat punt uitgenomen dan komt er een stijging naar 394,2 of eventueel 397,7. 

En dan nog dit...

Ik kan er niet omheen, er is opnieuw een hoofd en schouders patroon ongeldig geworden. Dat gebeurt de laatste jaren vaak. Het gaat dit keer om het patroon in de daggrafiek van de S&P500.

  • De S&P500 is teruggekeerd boven de neklijn rond 1775 en dat heeft de formatie ongeldig gemaakt. De vraag is wat er nu gebeurt. De S&P500 zou nu kunnen gaan stijgen naar de toppen rond 1850 of hoger. Een mogelijkheid is echter ook dat de huidige stijging de opbouw is naar een nog groter hoofd en schouders patroon. Dat zou ontstaan na de vorming van een lagere top en een daling onder 1740. Een dergelijke ontwikkeling heeft zich in 2007, voorafgaand aan de dalingen van 2008, in vele grafieken voorgedaan. Ik volg het deze en komende maand met spanning en doe u er uiteraard verslag van. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 7 feb 2014, 18.43u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

7 feb 09.15u: Dag begonnen met uitbraak uit vlag

7 feb 10.00u: Dubbele top, terug onder grens 388,5

7 feb 11.00u: Groene candles in de kwartiergrafiek

7 feb 12.00u: Voorzichtig optimisme in Amsterdam

KPN; Een stijging in de vorm van een stijgende wig

7 feb 14.00u: Graadmeter zijwaarts in smalle band

7 feb 15.00u: Snelle stijging na aanvankelijke druk

Philips: In januari even boven top uit 2010 geweest

7 feb 16.00u: Top gezet bij 38,2% Fibonacci niveau

7 feb 17.00u: AEX is teruggekeerd bij grens 388,5

 

Agenda van maandag 3 feb t/m vrijdag 7 feb 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven