ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 120814

  • Een daling van 0,6%, dat is wat volgde op het sterke herstel van gisteren. Ik schreef gisterenavond rekening te houden met de mogelijkheid dat het gap van gisteren tussen 391,8 en 392,8 nog gesloten gaat worden middels een daling naar 391,8 of lager. Dat doe ik na vandaag uiteraard nog steeds. 

  • Een garantie voor een terugkeer naar 391,8 kan ik daarbij niet geven. De candle van afgelopen vrijdag vormt namelijk in zijn eentje een bodempatroon met de naam island reversal pattern oftewel eiland omkeerpatroon. Dit patroon kenmerkt zich door twee gaps die tegenover elkaar staan,waarvan het tweede gap open blijft. De markt zou er dus voor kunnen kiezen om dit gap open te laten en de AEX verder naar boven te voeren. De markt maakt deze keuze indien de top van gisteren rond 397,3 uitgenomen wordt.

AEX daggrafiek BB 120814

  • De index kan in de daggrafiek met Bollinger Bands eventueel door naar de onderste lijn van deze indicator, maar kan ook naar boven in de richting van de middellijn. Aan deze indicator hebben we weer pas iets als een van beide lijnen wordt bereikt. Ik gebruik het instrument namelijk alleen om eventuele steun en weerstand te bepalen. De onderste lijn geldt vanuit de huidige positie als potentiŽle steunlijn, de middellijn als mogelijke weerstandslijn.

AEX uurgrafiek 120814

  • In de uurgrafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging 388,1 - 397,3. PotentiŽle steunniveaus zijn de grenzen 393,8 (38,2%), 392,7 (50%) en 391,6 (61,8%). Het zijn de magenta stippellijnen, lijnen waar eventueel een bodem kan ontstaan. De AEX heeft het 38,2% niveau bereikt en zou morgen in theorie de opgaande beweging weer op kunnen pakken. De andere twee niveaus zijn pas relevant mocht onze aandelenmarktgraadmeter onder het laagste punt 393,7 van vandaag komen.

  • Dan ziet u rond 392,8 en 391,8 nog twee zwarte stippellijnen. Dit zijn respectievelijk de boven- en onderkant van het gap van gisteren. Dit zou gesloten worden zouden we een daling naar de onderste lijn van deze twee krijgen.

  • Tot slot hebben we nog de stippellijn rond 391,3. Deze stippellijn loopt door een oude bodem die met de daling van afgelopen vrijdag slechts tijdelijk doorbroken werd en dus wederom steun zou kunnen vormen.

AEX kwartiergrafiek 120814

  • U ziet de bij de uurgrafiek besproken stippellijnen ook in de kwartiergrafiek. Daalt de index morgen dan weten we om 09.15u meteen waar we koersen ten opzichte van deze niveaus.
  • Deze grafiek geeft ons ook meteen de eerste mogelijke doelen mocht de top rond 397,3 van gisteren uitgenomen worden. Dat zijn achtereenvolgens de stippellijn rond 398,1, de top daar net boven 398,7 linksboven in de grafiek en de stippellijn rond 399,1. De twee stippellijnen vormden eerder weerstand en zouden dus wederom een barriŤre kunnen blijken te zijn.

Resumerend: 

De AEX heeft na de sterke stijging van gisteren vandaag 0,6% ingeleverd. Dit houdt in dat ik rekening blijf houden met de mogelijkheid dat de graadmeter naar 391,8 of lager gaat, namelijk om het gap te sluiten dat gisteren ontstond. Dat gap maakte overigens deel uit van een bodempatroon, waardoor ik niet kan garanderen dat het daadwerkelijk van een daling naar 391,8 komt. De markt kan er ook voor kiezen het bodempatroon intact en het gap open te laten. Die keuze maakt de markt bij een stijging boven 397,3. Eerste mogelijke doelen zijn dan zoals we in de kwartiergrafiek zagen dan 398,1, 398,7 of 399,1. Komt de index morgen onder 393,7 dan zijn er meerdere potentiŽle steunniveaus. Het gaat om de grenzen 392,8, 392,7, 391,8, 391,7 en 391,3, waarvan 392,8 en 391,8 als boven- en onderkant van het gap van gisteren het belangrijkst zijn.

En dan nog dit...

Een van de grafieken waar ik zo af en toe naar kijk als ik een inschatting wil maken van de stand van zaken in de wereldeconomie is de daggrafiek van de Baltic Dry index. Het is een index voor de transportprijzen voor zeevervoer van droge bulkproducten en geeft als zodanig een beeld van vraag en aanbod van deze producten. Die vraag zegt iets over de behoefte aan grondstoffen van producerende bedrijven en dat geeft weer enig inzicht in de staat van de economie. Het is niet zaligmakend en zeker niet het enige stuk informatie dat ik gebruik, maar het geeft wel een beeld. De index staat nu bij een lijn die ik eerder trok, daarom wil ik vanavond de daggrafiek ervan bespreken.

  • De lijn die ik inmiddels al weer ruim anderhalf jaar geleden tekende is lijn a. De Baltic Dry index heeft nu een derde bodem bij deze lijn. Zakt de index door deze lijn en vervolgens door de bodem op $647 dan wordt de neerwaartse trend voorgezet. Het zou een teken zijn van een verder afkalvende wereldeconomie, de verminderende vraag naar zeetransport zou daar namelijk een indicatie voor zijn. Loopt de index vanaf het huidige niveau echter op dan is dat een blijk van aantrekkende vraag, wat positief is voor de wereldeconomie. U kunt de koersontwikkeling van de index volgen op Bloomberg. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 12 aug 2014, 18.59u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

12 aug 09.15u: Kleine daling in het eerste kwartier

12 aug 10.00u: Optimisme, bodem bij 23,6% niveau

12 aug 11.00u: Iets gestegen en vloertje rond 396

12 aug 12.00u: Vloertje rond 396 goed verdedigd

Wolters Kluwer: Aandeel na daling in de gevarenzone

12 aug 14.00u: AEX is gedaald naar bodem 394,9

12 aug 15.00u: Door bodem van vanmorgen gezakt

12 aug 16.00u: Steun bij een vloertje van gisteren

Aziatische markten positief gestemd (column beursplaza)

12 aug 17.00u: AEX weer in beweging naar beneden

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven