ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 011113

  • De Amsterdamse beurs heeft deze week een belangrijke stap gezet, namelijk die boven lijn q en de magenta stippellijn rond 389,1. Deze stippellijn is het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 703,2 - 195, ik schreef daar gisterenavond in mijn slotanalyse bij de maandgrafiek al over. Ik kwam tot de conclusie dat de doorbraak door 389,1 op termijn een vervolg naar 423 mogelijk maakt. Daar voegde ik aan toe dat de stijging boven 389,1 nog beperkt was en dat we dus wel moeten controleren dat de AEX boven deze grens blijft. Het beeld zou namelijk wijzigen bij een eventuele terugkeer onder het niveau. 

AEX daggrafiek 011113

  • Kijkend naar de candle van vandaag in de daggrafiek kom ik tot de conclusie dat een terugkeer mogelijk is. De candle is namelijk een dark cloud cover en dat is een potentieel toppatroon. Deze candle zou overigens sterker zijn geweest als we nog iets lager waren gesloten. Aanstaande maandag ga ik kijken of de potentiŽle top bevestigd wordt als zodanig. 

  • Het hoogste punt van de dag was 392,5. Worden dat punt en de top van afgelopen woensdag 393 gepasseerd dan liggen de kaarten anders, dan moeten we naar boven kijken in plaats van naar beneden.

AEX daggrafiek BB 011113

  • Voor wat de daggrafiek met Bollinger Bands betreft kunnen we zowel naar boven als naar beneden kijken. Er is ruimte voor een stijging naar de bovenste lijn van de indicator, maar ook voor een daling naar de middellijn ervan.

AEX uurgrafiek 011113

  • In de uurgrafiek ziet u stippellijnen rond 390,6 en 392,5. Deze stippellijnen vormen samen een rechthoek en dat is een voortzettingspatroon. Het gegeven dat er een stijging aan vooraf ging maakt een uitbraak naar boven het meest aannemelijk. De AEX zou dan naar lijn z gaan.

  • Omdat de daggrafiek echter met een potentieel toppatroon anders zegt wil ik u ook vertellen dat een uitbraak naar beneden uit het patroon een daling naar 389,1 (het 38,2% Fibonacci niveau uit de daggrafiek) of lager op zou leveren. De volgende mogelijke haltes zouden 388,5, 387,7 of 387,4 zijn.

  • De keuze tussen een uitbraak naar boven of beneden uit de rechthoek is van belang. Lijn z en de stippellijn rond 387,7 vormen samen namelijk een omgekeerde driehoek met horizontale onderkant. Dit patroon kan als voortzettingspatroon dienst doen, maar ook als omkeerpatroon. Een uitbraak naar boven uit de rechthoek zou inhouden dat er een poging tot een uitbraak naar boven uit de driehoek volgt. Een uitbraak naar beneden uit de rechthoek zou kunnen uitmonden in een uitbraak naar beneden uit de driehoek. Deze zou een feit zijn bij een daling onder 387,7 en de bodem rond 387,4 van 23 oktober jongstleden.

AEX kwartiergrafiek 011113

  • We zagen dat de richting waarin we de rechthoek 390,6 - 392,5 verlaten indicatief is voor de vervolgontwikkeling. We staan aan de onderzijde ervan, het patroon werd eigenlijk op het nippertje gevormd. Dit wil zeggen dat er wel degelijk een kans is op een neerwaarts gerichte uitbraak.

Resumerend: 

Deze analyse geeft met een potentieel toppatroon in de daggrafiek en een voortzettingspatroon in de uurgrafiek tegengestelde informatie. Van belang is maandag om te beginnen de richting waarin we de rechthoek 390,6 - 392,5 verlaten. Is dat naar boven dan gaan we naar lijn z, is dat naar beneden dan gaan we naar 389,1 of lager (388,5, 387,7, 387,4). Het grotere plaatje is dat lijn z en de stippellijn rond 387,7 in de uurgrafiek samen een patroon vormen dat zowel in een voortzetting naar boven als in een omkeer kan resulteren. Van een voortzetting naar boven is sprake als lijn z doorbroken wordt. Het wordt daarentegen een omkeerpatroon op het moment dat de AEX door 387,4 zou zakken. Komende week let ik daarom specifiek op de richting waarin we deze driehoek verlaten, want die richting is doorslaggevend voor het verdere verloop.

En dan nog dit...

De euro is onder druk komen te staan ten opzichte van de dollar en dat is belangrijk genoeg om te bespreken. Daalt de munt dan is dat immers gunstig voor de export naar landen buiten Europa, export die de laatste tijd nogal te lijden heeft onder de sterke munt. De reden dat de euro onder druk staat is overigens dat de markt rekening houdt met een renteverlaging, wat de munt minder aantrekkelijk maakt.

  • De euro is naar beneden door de recent uitgenomen top en door lijn l gebroken. De munt nadert de stippellijn rond $1,347 waar zowel in september als in oktober steun lag. Ik ben benieuwd of er hier opnieuw een bodem wordt gerealiseerd, dat is in elk geval mogelijk. Zou het niveau doorbroken worden dan kan er vervolgens steun zijn bij de Fibonacci niveaus $1,344, $1,331 of $1,318. De euro zou vanaf elk van deze grenzen opnieuw kunnen stijgen. Dat zou veranderen bij een daling onder de niveaus, want dat zou een gang naar lijn h waarschijnlijk maken, met een kans op een doorbraak door die lijn. Dat zou voor de export buiten Europa de beste optie zijn. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 1 nov 2013, 18.46u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

1 nov 09.15u: Direct omlaag na iets hogere opening

1 nov 10.00u: Rust na een daling van een half uur

1 nov 11.00u: Beursindex afgelopen uur naar boven

1 nov 12.00u: Iets lager, maar alles nog mogelijk

1 nov 14.00u: Het koersverloop versmalt geleidelijk

1 nov 15.00u: Markt koos dit uur voor een stijging

Aalberts: Top 2007 is bereikt, markt moet nu kiezen

1 nov 16.00u: Dubbele top gevormd rond 392,5

1 nov 17.00u: Gedaald, maar boven bodem 390,6

 

Agenda van maandag 28 okt t/m vrijdag 1 nov 2013

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven