ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 210313

  • Er is 0,6% af van de AEX-index, waarmee de inverted hammer van gisteren bevestigd is als toppatroon. Verder zegt de daling van vandaag op zijn merites beoordeeld echter niet veel. Negatief zou de ontwikkeling na deze top namelijk pas worden bij een daling onder de bodem rond 348,6. Vanuit de huidige positie kan er nog een hogere bodem boven 348,6 volgen, waarop de AEX dan alsnog naar boven zou kunnen gaan om door de top rond 356,2 te breken. Feitelijk hebben we dus ofwel een daling onder 348,6 nodig, wat de start van een correctie zou inhouden, ofwel een stijging boven 356,2, hetgeen ons naar 358,9 of hoger zou brengen. Het wachten is dus op een stap buiten de zone 348,6 - 356,2. 

AEX daggrafiek BB 210313

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is vandaag geen verandering ingetreden. De trend is nog steeds naar boven gericht en dat blijft zo zolang onze aandelenmarktgraadmeter boven de middellijn koerst.

AEX uurgrafiek 210313

  • De situatie in de uurgrafiek is interessant. In deze grafiek heb ik lijn v getekend door de laatste bodems. Zou de index door deze lijn zakken dan zou dat een hoofd en schouders patroon afronden, waarvan lijn v dan de neklijn zou worden. Ik zou dan overigens wel wachten op een daling onder het laagste punt 351,3 van vandaag vooraleer daar een conclusie uit te trekken. Het doel van het patroon zou ongeveer rond 347,3 komen te liggen.

  • Gaat de index daarentegen omhoog dan kan er weerstand zijn rond de Fibonacci niveaus 353,3 en 353,8, zouden die doorbroken worden dan volgt een herstel naar 355,3 of hoger (356,2 of eventueel 358,9).

AEX kwartiergrafiek 210313

  • In de kwartiergrafiek is de boeiende situatie ontstaan dat er een omgekeerd hoofd en schouders patroon zou kunnen ontstaan, een bodempatroon dus. Dat zou gevormd worden bij een doorbraak door de stippellijn rond 353. Uiteraard zou dan ook nog de top rond 353,3 uitgenomen moeten worden. Het doel van de bodemformatie zou 354,7 zijn, wat inhoudt dat de grens 353,4 in deze en 353,8 in de uurgrafiek gepasseerd zouden worden.

Resumerend: 

De inverted hammer van gisteren is bevestigd als top, maar een conclusie is daaruit nog niet te trekken. Er kan immers nog een hogere bodem boven de vorige bodem 348,6 ontstaan, waarop de AEX alsnog op zou kunnen lopen. Kijkend naar de daggrafiek is de conclusie dat we een daling onder 348,6 nodig hebben, wat de start van een correctie zou zijn, of een stijging boven 356,2. Dit zou een beweging naar 358,9 of hoger opleveren. Het beeld in de uur- en kwartiergrafiek beroordelend kom ik tot de conclusie dat de aandelenmarkt beide mogelijkheden open heeft gehouden. Er kan morgen namelijk zowel een hoofd en schouders patroon (een toppatroon), als een omgekeerd hoofd en schouders patroon worden afgemaakt (een bodempatroon). Het toppatroon wordt afgerond bij een daling onder lijn v en 351,3 en zou een doel van ongeveer 347,3 geven. Het bodempatroon wordt gemaakt bij een stijging boven 353,1 en 353,3, wat een doel van 354,7 met zich mee zou brengen. De AEX zou dan ook naar 356,2 of hoger (358,9) kunnen gaan. Dit zijn twee tegengestelde patronen waaruit de markt morgen dient te kiezen, een interessante situatie nietwaar.

En dan nog dit...

Franse beleggers wisselen deze week per dag compleet van stemming, zo blijkt uit de daggrafiek van de CAC40. Hun gedrag is elke dag weer geheel tegengesteld aan dat van de voorgaande dag.

  • Afgelopen maandag ontstond er een candle die wit is aan de binnenkant, hetgeen duidt op een stijging gedurende de dag. Op dinsdag volgde hierop een geheel rode candle, de omgekeerde ontwikkeling vond plaats. Gisteren werd er weer een candle met een witte binnenkant neergezet, er was dus weer een stijging van opening naar slot. Vandaag was een herhaling van dinsdag, de CAC40 daalde weer. Het is wispelturigheid troef in Parijs. Dit grillige koersverloop heeft een rechthoek in ontwikkeling opgeleverd, een voortzettingspatroon dat afgerond zou worden als er zich een uitbraak naar beneden (onder de stippellijn rond 3760) voordoet. Dit is de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Kijkend naar de laatste vier candles kan ik echter niet uitsluiten dat de Franse belegger morgen de moed opnieuw bijeenraapt en toch weer gaat kopen. Mocht dat resulteren in een stijging boven de stippellijn rond 3832 dan ontwikkelt de rechthoek zich niet verder en vervolgt de CAC40 de stijging alsnog. Dit is weliswaar de minst aannemelijke optie, maar bij het onvoorspelbare gedrag van de Parijse markt desondanks voorstelbaar. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 21 mrt 2013, 18.49u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

21 mrt 09.15u: Wordt het patroon afgerond of niet

21 mrt 10.00u: Hoofd en schouders werd afgerond

21 mrt 11.00u: Steunlijn is nu weerstand geworden

21 mrt 12.00u:  Dubbele bodem in de aandelenindex

21 mrt 13.00u:  Weerstand top 353 van vanmorgen

21 mrt 14.00u: Nogmaals poging grens te passeren

Unilever: Fonds presteert beter dan ik verwachtte

21 mrt 15.00u: Doel hoofd en schouders is bereikt

21 mrt 16.00u: Geen vat te krijgen op koersverloop

21 mrt 17.00u: Er wordt weer gekocht op de beurs

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven