ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 210113

  • Op dagen waarop de Amerikaanse markten gesloten blijven zie je op de Europese beurzen verhoudingsgewijs vaak een stijging. Dit heeft te maken met het lagere volume op zulke dagen. De dunne handel maakt het eenvoudiger de gewenste beweging naar boven tot stand te brengen. Het overgrote deel van de markt bestaat uit institutioneel buy-and-hold beleggers, die baat hebben bij een stijging. Daarom benutten markten dagen als deze over het algemeen om de indices wat hoger te zetten. Het is hetzelfde effect als bijvoorbeeld in vakantieperiodes met laag volume. Over het algemeen is men nog wel enigszins terughoudend, maar vandaag niet. De AEX is namelijk door de voorgaande top gebroken, die van 7 januari jongstleden. De opwaartse trend krijgt hiermee een nieuwe impuls. We moeten morgen wel even uitkijken voor eventuele topvorming, want de waarde van een stijging op een dag als dit is wat beperkter dan die op een gewone dag. De beweging van vandaag past echter wel prima in de beweging in de richting van het koersdoel 359 van de omgekeerde driehoek w-w' die in december ontstond, in die zin liggen we dus op schema. 

AEX daggrafiek BB 210113

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is nog altijd naar boven gericht, dat zal u na vandaag niet verbazen. De lijnen van deze indicator stijgen en de AEX staat in het bovenste deel van de banden, dat zorgt voor een sterk beeld.   

AEX uurgrafiek 210113

  • Uit de uurgrafiek blijkt dat vandaag zowel de grens 352,3 als 352,6 blijvend werd uitgenomen. Hiermee deed de markt wat voorheen niet lukte. De doorbroken niveaus zouden als steunniveau kunnen gaan functioneren. 

  • Stijgt de beursgraadmeter morgen verder tot boven de top 353,4 van vandaag dan neem ik in eerste instantie het niveau 354,4 als doel. Dit heb ik na enig overwegen bepaald aan de hand van de hoogte van de voorgaande daling vanaf 352,6 naar 350,8. Je kunt de lijnen op 350,8 en 352,6 gezien de aanvankelijke topvorming van vanmiddag namelijk met enige fantasie als een rechthoek zien, waarop dan een stijging ter grootte van de hoogte van dit patroon zou volgen. Dit blijft geldig zolang de index maar niet terugkeert onder 352,6.

AEX kwartiergrafiek 210113

  • De markt bleef tot het laatste moment van de dag werken aan een vervolg naar boven, ook al was er op het laatst een geringe daling. Die daling had namelijk de vorm van een nog niet afgeronde vlag, een potentieel voortzettingspatroon waaruit blijkt dat beleggers voor morgen een voortzetting naar boven verwachten. Die komt er daadwerkelijk indien de vlag afgerond wordt met een uitbraak naar boven.
  • Komt er een uitbraak naar beneden dan zegt dit dat de markt vanmiddag te optimistisch gebleven. Ik ga dan kijken of de AEX al dan niet boven 352,6 en 352,3 blijft, dit omdat een eventuele terugkeer onder deze grenzen een lichte verzwakking van het koersverloop zou geven. Van echte verzwakking zou pas sprake zijn als de AEX onder de stippellijn rond 350,8 zou geraken, want dat zou na de koersontwikkeling van vandaag een omkeer zijn. 

Resumerend: 

De aandelenmarkt zette vandaag met de realisatie van een doorbraak door 352,3 en 352,6 een belangrijke stap. De AEX is namelijk weer iets dichter bij het koersdoel 359 van de wijder wordende driehoek uit de daggrafiek gekomen. Morgen moet nog wel blijken wat deze stap waard is. Het hoogste punt van de dag was 353,4, wordt dat doorbroken dan richt ik me eerst op de grens 354,4 die ik bij de uurgrafiek bepaalde. De markt sorteerde met de vorming van een nog niet afgeronde vlag in de kwartiergrafiek alvast voor op zo'n ontwikkeling naar boven, die er komt als we dat patroontje naar boven verlaten. Breekt de AEX echter naar beneden uit deze vlag dan wordt het niet afgerond. Ik ga dan kijken of we boven 352,6 en 352,3 blijven, dit omdat een eventuele terugkeer onder die niveaus het beeld licht zou verzwakken. Van echte verzwakking zou zoals ik bij de kwartiergrafiek betoogde pas sprake zijn bij een terugkeer onder 350,8.

En dan nog dit...

Er leek zich in de daggrafiek van Arcelor Mittal tot vandaag een toppatroon te ontwikkelen. Hier kwam door een stijging van 4% echter een einde aan. Bijzonder was dat er geen oorzaak aan te wijzen was voor deze grote stijging, met uitzondering van een technische. Daarom bespreek ik vanavond de daggrafiek van dit fonds.

  • In de grafiek ontstonden bij de punten 1 en 2 bodems op een gelijk niveau. Was hierop bij punt 3 een daling onder dit niveau Ä12,65 gevolgd dat was er een hoofd en schouders patroon gevormd. De stijging van vandaag bracht het fonds echter terug naar de stippellijn door de top op Ä13,67, waardoor het patroon zich niet meer zal ontwikkelen. Vanwege de laatste maanden opgetreden vergelijkbare ontwikkelingen in vele andere fondsen is het mijn veronderstelling dat computeralgoritmes potentiŽle hoofd en schouders patroon zijn gaan herkennen en hier contrair op zijn gaan handelen. Dat hoofd en schouders patronen niet meer worden afgemaakt gebeurt namelijk te vaak om nog toeval te kunnen zijn. Hier moeten we dus in de technische analyse rekening mee houden, daarom schrijf ik erover. Ik veronderstelde vanmiddag in mijn laatste update dat men het werk vanmiddag nog af zou maken met een slot boven Ä13,67, maar dat lukte de markt net niet meer. Dit zal nu voor morgen op de agenda staan, veronderstel ik althans. Wil er namelijk echt geen top meer kunnen ontstaan dan moet het fonds immers boven Ä13,67 komen en er daarna niet meer onder terugkeren. Het kan dus niet anders dan de bedoeling zijn dat deze doorbraak alsnog wordt gerealiseerd. Een eventuele gang naar de dubbele bodem op Ä12,65 en een daling daaronder zou daarentegen alsnog topvorming betekenen, een ontwikkeling die bij de huidige stand van zaken nog net mogelijk is gebleven. -Ad Nooten- 

 

 

Geplaatst maandag 21 jan 2013, 19.23u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

21 jan 09.15u: Direct aanval op weerstandsgrens

21 jan 10.00u: Hindernis opnieuw niet genomen

21 jan 11.00u: Beursgraadmeter staat boven 352,3

21 jan 12.00u: Vlak onder de top 352,6 de lunch in

21 jan 13.00u: Beursindex bij top afgelopen vrijdag

Goud in euro's (column Beursplaza)

21 jan 14.00u: AEX nog bij top afgelopen vrijdag

21 jan 15.00u: Niveau is nog altijd niet doorbroken

21 jan 16.00u: Het is van een doorbraak gekomen

21 jan 17.00u: Beurs met mooie winst de dag uit

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven