ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 060112

 • De AEX bereikte deze week de stippellijn die ik door de top heb getekend die in oktober van het afgelopen jaar rond 318,2 ontstond. Zou dit niveau doorbroken zijn dan zou dat een vervolg naar de stippellijn rond 323,1, die rond 326,9 of het 61,8% Fibonacci niveau rond 329,2 hebben gegeven, nu is het echter gezien de rond 318,2 ondervonden weerstand nog de vraag of het zover komt.

 • De candle van deze week is namelijk een inverted hammer waarvan het lichaam bovendien onder het 50% niveau 315,3 is gebleven. Een inverted hammer is een potentieel toppatroon en het 50% niveau is een mogelijk weerstandsniveau, wat inhoudt dat we rekening moeten houden met eventuele topvorming. Van belang is de candle die volgende week vrijdag ontstaat, want die gaat al dan niet de bevestiging vormen voor de deze week ontwikkelde candle.

AEX daggrafiek 060112

 • Zagen we in de weekgrafiek dat er een kans is op topvorming, in de daggrafiek ziet dat er anders uit. De laatste candles vormen samen namelijk een vlag en dat is een indicatie voor een vervolg naar boven. De vlag is echter nog niet af, dat is pas het geval zodra er een uitbraak naar boven wordt gerealiseerd. Op deze mogelijkheid moeten we zeker acht slaan, een mogelijkheid die in tegenspraak is met het beeld in de weekgrafiek.

 • De afronding van de vlag zou niet doorgaan in het geval van een uitbraak naar beneden uit het patroon. Dat zou het patroon namelijk ongeldig maken.

 • Zouden we dalen dan kan er zoals ik eerder deze week schreef steun liggen rond 309,1 (top 7 dec jongstleden), 307,5 (neklijn omgekeerd hoofd en schouders patroon) en 305,4 (bodem 29 dec jongstleden). Het is voor de geldigheid van het omgekeerd hoofd en schouders patroon belangrijk dat we boven 307,5 blijven.

AEX daggrafiek BB 060112

 • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is naar boven gericht. De AEX koerst middenin de bovenste band, waarop zowel een stijging naar de bovenste lijn als een daling naar de onderste lijn mogelijk is.

AEX uurgrafiek 060112

 • In de uurgrafiek tekende ik gisteren lijn l, daar heb ik vanavond lijn l' aan toegevoegd. Deze lijnen vormen samen de vlag waarover ik bij de daggrafiek schreef. Dit maakt het vereist om komende maandag te letten op de ontwikkeling ten opzichte van lijn l'. Breken we immers naar boven door deze lijn dan is de vlag afgerond, wat een voortzetting naar boven aannemelijk zou maken.

 • Een andere invalshoek is nog die van de wijder wordende driehoek met horizontale bovenkant in deze grafiek, gevormd door lijn l en de stippellijn rond 313,8. Dit is in potentie een bodempatroon, maar dan moet de beursindex de formatie wel afronden met een opwaartse doorbraak door de stippellijn op 313,8. Het zou dan voor de bepaling van een koersdoel omgeklapt kunnen worden naar boven. Dat zou ons een aardig eind in de richting van 318,2 sturen.

 • Steun lag er vandaag in de buurt van het 61,8% niveau van de stijging 305,3 - 318,2. Dit maakt dat er zeker een kans is voor zo'n vervolg naar boven.

AEX kwartiergrafiek 060112

 • Kijk ik in de kwartiergrafiek naar de lijnen om de laatste zeven candles dan ziet het er daarentegen wat negatiever uit. Deze lijnen vormen ten opzichte van de voorgaande daling samen namelijk een vlag en dat is een aanwijzing voor een mogelijk vervolg naar beneden. Een uitbraak naar beneden uit dit patroon zou ons naar ik vermoed naar de stippellijn rond 307,5 brengen die ik bij de daggrafiek noemde. Lijn l zou theoretisch nog steun kunnen geven, maar ik denk dat de lijn dan naar beneden doorbroken zou worden.
 • Stijgen we maandag dan wordt deze vlag meteen ongeldig. Weerstand kan er dan nog zijn rond de Fibonacci niveaus 311,3, 311,8 en 312,3 van de daling 313,9 - 309,7. Een eventuele stijging boven 312,3 zou een poging van de markt inluiden om de index naar boven door lijn l' te brengen.

Resumerend: 

De grafieken spreken elkaar in deze fase van het koersverloop tegen. Aan de ene kant is er de inverted hammer met de top rond 318,2 en het lichaam onder het 50% niveau, wat een aanwijzing is voor een daling. Daartegenover staat een vlag in de daggrafiek, een patroon dat we in de uur- en kwartiergrafiek terugzien als het patroon l-l'. Een vlag is een voortzettingspatroon, waarmee de daggrafiek suggereert dat er een voortzetting naar boven komt. Hier staat tot slot dan weer een potentiŽle vlag in de kwartiergrafiek tegenover die een aanduiding vormt voor een neerwaarts vervolg. 

Laten we hier pragmatisch mee om gaan en komende maandag eerst maar kijken in welke richting we de vlag in de kwartiergrafiek verlaten. Doen we dat naar beneden dan gaan we naar 307,5 of lager (305,4), waarbij ik rond 309,1 en bij lijn l voor alle zekerheid nog wel even kijk of er wellicht steun gevonden wordt. De stippellijn rond 307,5 is belangrijk, want het is de neklijn van het omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dit patroon blijft alleen geldig als de beursindex boven deze neklijn blijft. Stijgen we maandag daarentegen dan kan er weerstand liggen rond 311,3, 311,8 en 312,3. Een stijging boven die laatste grens zou ons naar lijn l' doen gaan voor een doorbraakpoging. Een doorbraak door lijn l' zou de afronding van de vlag in de daggrafiek betekenen en een voortzetting naar boven aannemelijk maken. Verderop ligt dan de stippellijn rond 313,8 te wachten, een stijging boven dit niveau zou de afronding van een groot bodempatroon inhouden, namelijk een wijder wordende driehoek. De AEX zou daarop terugkeren naar 318,2. Een stijging boven dat niveau zou een vervolg naar 323,1, 326,9 of 329,2 brengen. Komende week kiest de markt voor een van beide scenario's en weten we meer.

En dan nog dit...

Gisteren zagen we dat de S&P500 als Amerikaanse beleggers een voortzetting naar boven tot stand willen brengen niet onder 1267 mag sluiten. Er is ook zo'n grens in de daggrafiek van de Dow Jones.

 • In deze grafiek is het de stippellijn rond 12300 waar alles om draait, de lijn waar de Dow Jones gisteren steun vond. Hoewel de neklijn niet goed is te tekenen ziet u in deze grafiek de contouren van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. De schouders en het hoofd zijn respectievelijk aangegeven met de letters S en H. Een slot onder 12300 zou inhouden dat we een vraagteken moeten zetten bij dit patroon, een slot onder de laatste bodem 12140 zou het definitief ongeldig maken. Zolang de Dow Jones zich echter boven 12300 weet te handhaven sturen Amerikaanse beleggers aan op een vervolg naar boven. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 6 jan 2012, 19.17u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

6 jan 09.15u: AEX hoger en bijna bij dalende lijn

6 jan 10.00u: Poging om door dalende lijn te breken

6 jan 11.15u: PotentiŽle vlag in de kwartiergrafiek

6 jan 12.00u: Afgeronde vlag en slecht Duits cijfer

6 jan 13.00u: Slecht cijfer, dalende lijn doorbroken

6 jan 14.00u: AEX-index is niet verder gestegen

6 jan 15.00u: Korte stijging na arbeidsmarktcijfers

6 jan 16.00u: Index na opening VS alsnog omlaag

6 jan 17.00u: Beursgraadmeter staat nog onder druk

 

Agenda van maandag 2 jan t/m vrijdag 6 jan 2012

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven