ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 030112

  • De AEX is wederom opgelopen en heeft de stippellijn bereikt die ik op 318,2 door de top van 28 oktober jongstleden heb getekend. Ik ga morgen uiteraard kijken of er hier een top ontstaat, want deze grens is een potentieel weerstandsniveau.

  • Zouden we verder stijgen dan ligt gezien mijn slotanalyse van afgelopen vrijdag een voortzetting naar 326,9 het meest voor de hand, dat is namelijk zowel een voormalig steunniveau als het doel van de vlag die op 20 december jongstleden met een uitbraak naar boven werd afgerond. Op 323,1 ziet u echter een stippellijn door een voormalige bodem, daar wil ik het vizier in het geval we verder zouden stijgen allereerst op richten. Oude steun kan tenslotte nieuwe weerstand worden.

AEX daggrafiek BB 030112

  • De index is precies op de bovenste lijn van de Bollinger Bands gesloten, waardoor een voortzetting naar boven morgen eventueel mogelijk is. Er is inmiddels sprake van een stijgende trend in deze indicator, vergelijkbaar met de trendmatige beweging naar boven die we in oktober zagen. Deze trend blijft sterk zolang de AEX met de bovenste lijn van de Bollinger Bands optrekt naar boven, zoals dat nu het geval is.

AEX uurgrafiek 030112

  • We braken vanmorgen naar beneden uit het kanaal h-h', maar dat mocht niet verhinderen dat we vanmiddag toch verder stegen naar de stippellijn rond 318,2. Stoten we door die lijn dan stijgen we verder naar het niveau 323,1 uit de daggrafiek of hoger.

  • Negatief wordt de ontwikkeling alleen mochten we door de stippellijn rond 315,1 zakken. Dat zou een correctie betekenen, de correctie die men vandaag na meevallende cijfers uit de VS ondanks de daling onder lijn h wist af te wenden.

AEX kwartiergrafiek 030112

  • De AEX steeg vanmiddag scherp, waarbij lijn i ontstond. We zijn iets onder die lijn gesloten, maar het verschil is verwaarloosbaar. Het slot lag bovendien dicht bij 318,2 en die grens kan morgen daarom eenvoudig doorbroken worden. Men doet in dit soort omstandigheden voorbeurs nogal eens voorwerk met behulp van FTI, waardoor de opening direct boven zo'n grens ligt. Het zou me dan ook niet verbazen als we direct bij de start een doorbraak zouden krijgen.
  • Dalen we dan kan er steun liggen rond 317,6 en nader te bepalen Fibonacci niveaus. De grens 315,1 is echter het belangrijkst, dit omdat een eventuele daling daaronder een correctie in zou luiden.

Resumerend: 

De AEX bereikte vandaag de stippellijn rond 318,2. Dit is een potentiŽle weerstandslijn waar eventueel een top kan ontstaan. We zagen in de uur- en kwartiergrafiek dat de grens 315,1 in dit verband van belang is. Daaronder zouden we namelijk een correctie krijgen op de recente stijging. Breken we evenwel naar boven door 318,2 dan gaan we met de AEX naar 323,1 of naar 326,9. Het slot lag vanmiddag dicht bij die grens 318,2, waarmee de markt aangeeft mogelijkheden te zien voor een vervolg naar boven.

En dan nog dit...

Een lezer maakte me vanmorgen attent op een patroon in een grafiek waar ik omdat ik er geen koersgegevens van op mijn computer verzamel niet zo vaak naar kijk. Het gaat om een grafiek van de Baltic Dry Index, die ik hieronder weergegeven heb. De grafiek is afkomstig van Bloomberg, wilt u de locatie weten van de grafiek klik dan hier.

  • De Baltic Dry Index is een graadmeter voor tarieven van de bulkscheepvaart, een index die dagelijks wordt gepubliceerd door de Baltic Exchange in London. Dit is de belangrijkste beurs in de scheepvaart, zij verstrekt aan derden informatie betreffende het vervoer over zee. Het gaat om concrete onbehandelde cijfers. Cijfers als deze waar geen correctie op heeft plaatsgevonden zijn er tegenwoordig niet zoveel meer. Achter elk cijfer dat bijvoorbeeld uit de VS komt staat de vermelding 'gecorrigeerd voor seizoensinvloeden'. Wat die invloeden dan zijn en wat voor correctie er heeft plaatsgevonden wordt vervolgens nooit vermeld, waardoor er geen enkele controle meer mogelijk is op de correctheid van het cijfermateriaal. We moeten de brengers van het nieuws, waaronder Amerikaanse overheidsinstanties of organisaties die enquÍtes houden, maar op hun blauwe ogen geloven. Bij deze index is het anders, het gaat om de feitelijke kosten die reders in rekening brengen voor het vervoer van ruwe materialen. Stijgt de vraag naar deze goederen dan lopen deze kosten op, daalt de vraag dan manifesteert zich dat in prijsverlagingen. Het gaat niet om inschattingen, maar feitelijke prijzen van charters. Daar het gaat om zeetransport van producten als bijvoorbeeld cement, graan en ijzererts wordt het gezien als een uitstekende indicator voor de stand van zaken in de wereldeconomie, beter dan al die Amerikaanse onverifieerbare cijfers. Dit vervoer is immers een maat voor de toekomstige productie. Verandert het volume van die productie dan zul je dat terugzien in een stijging of daling van het zeevervoer, dus in een verandering in bovenstaande grafiek. Patronen en trends in die grafiek zijn daarom van wezenlijk belang.
  • Het patroon dat u ziet in de grafiek is een hoofd en schouders patroon. De linkerschouder ontstond in de eerste helft van september, het hoofd in een deel van september en oktober, de rechterschouder over de maanden november en december. Het koersdoel van de formatie ligt rond 1350 en het patroon met dat doel blijven geldig zolang de index niet terugkeert boven de neklijn in de buurt van 1765. 
  • Dit is interessant. Deze graadmeter voorspelt feitelijk een daling van de economische groei, want de index en daarmee dus de vraag naar ruwe materialen die de basis vormen voor de industrie is onderhevig aan topvorming. Van inkoopmanagers, overheidsinstanties en onderzoeksinstituten krijgen we de laatste tijd alleen maar meevallende cijfers, cijfers waaruit je de conclusie kunt trekken dat het niet zo'n vaart zal lopen met de afkalving van de groei. Hebben zij het bij het verkeerde eind? Worden de zaken wellicht te gunstig voorgespiegeld? De tijd zal het ons leren. Ofwel alle macro-economische gegevens zullen in navolging van deze index slechter worden of deze Baltic Dry Index zal weer gaan oplopen waardoor het hoofd en schouders patroon ongeldig wordt. Andere opties zijn er niet. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 3 jan 2012, 18.45u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

3 jan 09.15u: Weerstand bij bovenkant kanaal

3 jan 10.00u: AEX even onder het kanaal geweest

3 jan 11.00u: Herstel, beursindex nog in het kanaal

3 jan 12.00u: AEX-index is uit het kanaal gebroken

3 jan 13.00u: Onderzijde kanaal vormde weerstand

3 jan 14.00u: Steeds opnieuw steun rond 315 pnt

3 jan 15.00u: Twee hammers in de kwartiergrafiek

3 jan 16.15u: AEX in de plus na cijfers uit de VS

3 jan 17.00u: Index boven top van vanmorgen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven