ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 311212

  • De slotstand van de AEX-index van 2012 is 342,71, hetgeen neerkomt op een winst van 9,7% ten opzichte van de slotstand van 2011. Er zijn analisten die 2012 daarom een goed beursjaar noemen, een kwalificatie waar ik het echter niet mee eens ben. De beursindex stond op 16 november jongstleden op een schamele winst van 2,3%. Dat de markt hier met een eindejaarsrally bij laag volume een stijging van 9,7% van heeft gemaakt maakt het nog geen goed jaar voor effecten. Het toont slechts dat fondsbeheerders aan het einde van het jaar met een late rally goed voor zichzelf hebben gezorgd. Het was goed voor de eindejaarsbonussen. Kijk je hier doorheen dan zie je een jaar waarin de beurs de zomermaanden met dunne handel benutte voor een herstelbeweging, van september tot half november nauwelijks van zijn plaats kwam en waarin er enorme verschillen zijn tussen de prestaties van de individuele aandelen. De resultaten liepen uiteen van -60% (KPN) tot +76% (Air France - KLM). Er was goed te verdienen, maar alleen voor hen die de goede aandelen wisten te pakken. Dat was evenwel geen eenvoudige zaak, de kans op een verkeerde keuze was groot. Voor de oppervlakkige beschouwer gaat 2012 echter de boeken in als een mooi beursjaar.

  • De eindejaarsrally die op 19 november jongstleden werd ingezet heeft in de maandgrafiek een positief beeld achtergelaten. Zie je de stippellijnen rond 321,8 en 337,2 namelijk als een rechthoek dan staat er een uitbraak op grond waarvan de AEX terug zou kunnen keren naar de top rond 374,2. Dit is van belang in verband met de stijgende wig q-q' die in mei 2011 werd afgerond, een patroon met het extreem lage koersdoel van 130 punten. Het is van belang dat er een terugkeer naar 374,2 wordt gerealiseerd, alleen dat zou namelijk de wig met het bijbehorende lage doel ongeldig maken. Komt er geen terugkeer naar 374,2 dan blijft dit doel echter staan, dat is wat er op het spel staat.

AEX weekgrafiek 311212

  • De rally heeft in de weekgrafiek gezorgd voor een top bij het 76,4% niveau in deze grafiek, een ontwikkeling waardoor ik lijn n kon tekenen. Lijn n volgde op de afronding van de wijder wordende driehoek w-w' van begin december. Er zijn nu twee alternatieven, die ik hieronder met een tekening heb weergegeven.

  • De huidige situatie is weergegeven in figuur a. De wijder wordende driehoek w-w' is een voortzettingspatroon dat geldig blijft zolang de aandelenindex boven lijn w' blijft. Die lijn ligt rond 339,4 en vormde deze week steun, waardoor we aanstaande woensdag een vervolg naar boven zouden kunnen krijgen. Het doel van de driehoek w-w' ligt rond 359 punten.

  • Figuur b geeft de situatie weer die zou ontstaan mocht de aandelengraadmeter terugkeren onder 339,4. De driehoek w-w' zou ongeldig worden, waardoor de driehoek n-w over zou blijven. Een dergelijke driehoek staat te boek als een omkeerpatroon, wat wil zeggen dat we bij een daling onder lijn w' rekening zouden moeten gaan houden met een daling naar lijn w of lager. De AEX zou naar 315 of lager gaan.

AEX daggrafiek 311212

  • In de daggrafiek ziet u dat we vandaag lijn w' op 339,4 hebben getest. Er lag kooplust bij die lijn, al moet u zich daar bij de beperkte handel op deze verkorte handelsdag niet veel bij voorstellen. Vanaf aanstaande woensdag 2 januari moet blijken wat de steun op lijn w' werkelijk waard is geweest. Een positief beursjaar wordt het als er een stijging naar lijn n en een doorbraak door die lijn volgt, want dat zou betekenen dat de driehoek n-w (b) zich niet verder ontwikkelt en alleen w-w' (a) over blijft. Een terugkeer onder 339,4 zou daarentegen negatief zijn.

AEX daggrafiek BB 311212

  • Het technische beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is verzwakt. De AEX is namelijk onder de middellijn gekomen, een lijn die eventueel als weerstandslijn dienst zou kunnen gaan doen. Gebeurt dat dan kan er een neerwaartse trend uit ontstaan, de index zou in elk geval naar de onderste lijn kunnen gaan. Wordt de middellijn daarentegen doorbroken dan maakt dat de bovenste lijn tot doel.

AEX uurgrafiek 311212

  • Komende woensdag let ik allereerst op de ontwikkeling ten opzichte van de top die bij het 61,8% niveau 344 in deze uurgrafiek is gevormd. Wordt die doorbroken dan kan een terugkeer naar 346,9 of hoger volgen, waarbij er rond 344,7 en 346,1 echter nog wel weerstand gevonden zou kunnen worden.

AEX kwartiergrafiek 311212

  • De laatste korte termijn bodem lag op 342, een daling hieronder zou inhouden dat we goed moeten kijken of de AEX wel boven 339,4 blijft. Steun kan er zijn rond 341,7, 341,2 en 341,1.

Resumerend: 

De AEX is in 2012 door een eindejaarsrally 9,7% boven de slotstand van 2011 geŽindigd. Er zijn meerdere invalshoeken in de grafieken. In de maandgrafiek is een uitbraak naar boven uit een rechthoek gerealiseerd, hetgeen de kans op een terugkeer naar 374,1 met zich mee brengt. Het is belangrijk dat we die stap maken. Een terugkeer naar 374,1 zou de stijgende wig q-q' namelijk ongeldig maken, waarmee het doel 130 van dat patroon uit de boeken zou kunnen. De mogelijkheid daartoe is aanwezig zolang we met de AEX-index boven 339,4 blijven. Dat zou namelijk inhouden dat de omgekeerde driehoek w-w' geldig blijft, een formatie waar zich een doel van 359 punten aan laat koppelen. We zouden dan in eerste instantie een doorbraak naar boven door de top 346,9 en lijn n krijgen, waartoe om te beginnen de grenzen 344, 344,7 en 346,1 uitgenomen zouden moeten worden. Keert de beursgraadmeter daarentegen terug onder 339,4 (waar we vandaag steun vonden) dan blijft alleen de omgekeerde driehoek n-w over en dienen we de mogelijkheid van een daling naar 315 of lager in te calculeren. Steun kan er boven 339,4 nog zijn rond 342, 341,7, 341,2 en 341,1.

En dan nog dit...

Het was een afwijkend beursjaar, in de zin dat de verhandelde volumes vanaf de zomermaanden laag waren. Het zorgde bij tijd en wijle voor vreemde ontwikkelingen. Het was niet meer de belangstelling voor aandelen die de AEX dreef, maar handel op slim gekozen momenten in de index zelf. Het beeld werd bepaald door korte stevige aanvalsgolven uitgevoerd door kopende partijen die ter consolidatie vervolgens vloertjes onder de index legden, alsmede door extra kooplust bij dalingen onder steunlijnen of steunniveaus en bij weerstandsgrenzen. Tactiek vormde de basis van de winst van de AEX-index. De particulier keerde zich langzamerhand af van de aandelenmarkten, het werd een spel tussen computers. Het is geen beste ontwikkeling, hopelijk komt deze in 2013 dan ook tot stilstand. Ik hoop dat we een mooie trendmatige beweging omhoog of omlaag krijgen, in beide gevallen is het goed handelen. Maatschappelijk gezien zou een beweging omhoog uiteraard het beste zijn, maar dat hebben we helaas niet in de hand. Er zijn immers nogal wat onzekerheden. Ik ben in ieder geval voornemens een en ander ook in het nieuwe beursjaar weer te analyseren, in de hoop dat u mijn site blijft bezoeken. Mag een fijne jaarwisseling vanavond uw deel zijn en 2013 voor u een mooi jaar worden. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 31 dec 2012, 16.19u.

 

Er zijn vandaag geen updates verschenen, de agenda is de afgelopen week niet geplaatst.

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven