ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 220812

  • De AEX is naar beneden uit de wig t-t' gebroken die ik gisteren in mijn slotanalyse in een extra grafiek tekende. Het patroon bleek de juiste voorbode voor de daling van vandaag. De stap betekent overigens niet noodzakelijkerwijs dat de stijgende trend ten einde is, want dat kan op basis van deze grafiek niet worden gezegd. Er zou namelijk nog een hogere bodem boven die op 330,1 kunnen ontstaan en daarnaast kan lijn x nog zorgen voor het behoud van de stijgende trend. Mocht de aandelenindex zowel onder 330,1 als onder lijn x belanden dan is er sprake van een kentering, nu is dat niet het geval en kunnen we best nog hogere koersen gaan zien.

AEX daggrafiek BB 220812

  • De daggrafiek met Bollinger Bands ondersteunt de stelling dat we ondanks de daling van vandaag toch nog hogere koersen zouden kunnen krijgen. De AEX noteert namelijk boven de middellijn en dat is zoals ook in juni en juli al bleek een potentiŽle steunlijn. De daling van vandaag behelst dus nog geen omslag.

AEX uurgrafiek 220812

  • In de uurgrafiek ziet u dat de AEX terug is gekeerd bij de stippellijn rond 332,2. Dit is een cruciaal niveau, de beursindex vond hier namelijk zes keer eerder steun. Ik heb de punten waarop dat gebeurde aangegeven met blauwe pijlen. De markt vond de AEX de afgelopen weken dus zonder meer koopwaardig op dit niveau. Denkt men er nu nog zo over dan ontstaat er morgen opnieuw een bodem.

  • De beursgraadmeter zakte in die periode twee maal door de grens 332,2, namelijk bij de rode pijlen. Die stappen werden echter razendsnel hersteld. Het is daarom dat ik stel dat slechts een daling onder de grens 330,1 een kentering zou betekenen.

  • Geraken we morgen onder het laagste punt 331,8 van vandaag dan veronderstel ik dat we naar de stippellijn rond 330,3 of naar de bodem rond 330,1 gaan.

AEX kwartiergrafiek 220812

  • Er is vandaag wat ruimte overgebleven tussen het laagste punt van gisteren 334,4 en het hoogste punt van vanmorgen 333,9. Dit heet een gap. Gaps worden meestal gesloten, wat in het geval van een gap naar beneden zoals hier wil zeggen dat de index terugkeert naar de bovenkant ervan. Dit zou hier een terugkeer naar 334,4 geven. Ik betwijfel echter of dat dit keer gebeurt. Het gap ging in de daggrafiek namelijk gepaard met een uitbraak uit een wig en dat maakt van het gap een breakaway gap. Dit type gap wordt niet altijd gesloten.
  • Morgen kijk ik allereerst of we boven het laagste punt 331,8 van vanmiddag blijven of er doorheen zakken. Blijft de graadmeter erboven dan neem ik aan dat de aandelenmarkt gaat proberen hier een zevende bodem te realiseren. U leest dan in mijn updates waar er eventueel weerstand gevonden kan worden. Zakt de index door 331,8 dan neem ik zoals ik bij de uurgrafiek schreef aan dat er een daling volgt naar 330,3 of 330,1.

Resumerend: 

De AEX brak vandaag naar beneden uit de wig t-t'. Het toekomstig verloop is nu afhankelijk van de plaats waar de markt een volgende bodem weet te realiseren. Van een kentering zou pas sprake zijn op het moment dat de graadmeter door 330,1 en lijn x in de daggrafiek zakt. Zolang dat niet is gebeurd kan de AEX-index de opwaartse trend nog aanhouden. Het slot lag in de buurt van het cruciale potentiŽle steunniveau 332,2. Blijft de index morgen boven 331,8 dan bestaat de kans dat de markt opnieuw een bodem gaat maken bij dit belangrijke steunniveau. Komt er daadwerkelijk een bodem dan ga ik in mijn updates op zoek naar mogelijke weerstandsniveaus. Een eventuele daling onder 331,8 zou een terugkeer naar 330,3 of 330,1 veroorzaken.

En dan nog dit...

Amerikaanse beleggers kregen gisterenavond hoogtevrees. De Dow Jones brak gedurende de handelssessie door weerstand rond 13289 en was nog maar een paar punten verwijderd van het hoogste punt van het jaar. Dat was het sein voor beleggers om uit te stappen, men durfde niet meer te gokken op een vervolg naar boven.

  • De topvorming heeft me Fibonacci lijnen doen plaatsen over de stijging 12779 - 13331. Op die manier verkrijg ik namelijk mogelijke steunniveaus, de magenta stippellijnen op 13120, 13055 en 12990. Dit zijn grenzen waar een bodem zou kunnen ontstaan. In hoeverre de Amerikaanse indices dalen hangt in eerste instantie af van de notulen van de laatste vergadering van de FED die vanavond bekend worden gemaakt. Ziet de markt daarin een indicatie voor nieuwe geldverruimende maatregelen dan kan het gevolg daarvan eventueel zijn dat beleggers alsnog een doorbraak durven te forceren. Roepen de notulen daarentegen vragen op omtrent uit te voeren nieuwe acties dan geeft dat vanavond juist extra druk. De notulen worden om 20.00u bekend gemaakt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 22 aug 2012, 19.01u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

22 aug 09.15u: Nu weer 0,8% af van de AEX-index

22 aug 10.00u: Vloertje onder de koersen op 333

22 aug 11.00u: AEX-index sloot deel van het gap

22 aug 12.00u: Markt poogt een vlag te maken

22 aug 13.00u: Stijgingspoging is niet geslaagd

22 aug 14.00u: Steun gevonden op 61,8% niveau

Euro omhoog binnen wig (analyse valutaplaza)

22 aug 15.00u: AEX-index terug op Fibonacci grens

22 aug 16.00u: AEX direct gekocht onder 332,6

22 aug 17.00u: Index verder gedaald naar 332,2

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven