ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 260711

  • Het slot van vandaag lag 0,16% onder dat van gisteren en dat verschil is verwaarloosbaar. We koersen nog altijd dichtbij de top die vorige week vrijdag ontstond, de top op 340,2 net onder de weerstandslijn 340,3. Die top is binnen bereik, we zouden dus nog verder kunnen stijgen. We dienen dan wel door 340,2 en 340,3 te breken, waarop een aanval op lijn m zou volgen. Die vinden we morgen rond 342,4. Daarboven vinden we voordat we bij de top 347 komen rond 343,3 nog een potentieel weerstandsniveau. Dat kan pas bereikt worden na een doorbraak door lijn m.

AEX daggrafiek BB 260711

  • Het lichaam van de candle van vandaag ligt boven de middellijn van de Bollinger Bands in de tweede daggrafiek van vandaag. De middellijn vormt dus nog steun en dat houdt in dat we verder zouden kunnen stijgen. De lijn moet hiervoor uiteraard wel intact blijven als steunlijn.

AEX uurgrafiek 260711

  • De koersontwikkeling van de afgelopen dagen heeft de vorm aangenomen van een dalend kanaal. Het is te lang om als vlag te kunnen worden gekenschetst. Uit de manier waarop kopers ondanks de aanhoudende koersdruk elke daling opvangen blijkt echter wel dat zij zich niet aan de kant laten drukken. Een flink deel van de markt streeft nog altijd naar een stijging.

  • Er lag vandaag steun rond het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 328,5 - 340,2 dat rond 335,7 ligt. Een bodem op een 38,2% niveau kan resulteren in een vervolg van de stijging. Het ondersteunt het beeld dat beleggers aan een vervolg van de opmars denken.

  • Dit is uiteraard nog geen garantie voor een stijging en ik wil daarom de potentiŽle steunniveaus opsommen die er zouden zijn bij een eventuele daling onder 335,7 en lijn p. Dit zijn het 50% niveau rond 334,3, de stippellijn rond 333,3 en het 61,8% niveau rond 333. Tussen 335,7 en 333,3 ligt dan nog het niet in de grafiek getekende 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 323,1 - 340,2 dat rond 333,7 eventueel nog voor steun kan zorgen.

  • De stippellijn rond 333,3 zou bij een daling overigens van groot belang zijn. Dit is namelijk de neklijn van een omgekeerd hoofd en schouders patroon dat de afgelopen week ontstond. Een daling onder dat niveau en het op 333 maar iets daaronder gelegen 61,8% niveau zou een negatieve ontwikkeling zijn. Het patroon zou daar namelijk ongeldig door worden.

AEX kwartiergrafiek 260711

  • Morgenochtend is het allereerst de laatste top rond 337,3 die telt bij het koersverloop. Breken we daar namelijk naar boven doorheen dan gaan we naar lijn p' met onze beursbarometer. Die lijn moet net als de stippellijn rond 338,6 daar net boven blijvend uitgenomen worden wil de index verder kunnen oplopen.
  • Dalen we dan is het verloop ten opzichte van de bodem rond 335,7 en lijn p van belang. Een neerwaartse uitbraak zou de AEX zoals ik bij de uurgrafiek constateerde naar 334,3 of lager doen gaan. Het is bij een daling uiteraard eerst zaak om te kijken of lijn p wellicht nogmaals steun biedt. Is dat namelijk het geval dan moeten we blik wederom naar boven richten.

Resumerend: 

De AEX is in geringe mate gedaald en de top van afgelopen vrijdag bleef binnen bereik. De bodem op het 38,2% niveau en de steun van lijn p in de uurgrafiek wijzen net als de steun van de middellijn van de Bollinger Bands daggrafiek uit dat de markt nog steeds aan een stijging denkt. Breken we morgen door 337,3 dan kunnen we gaan proberen lijn p' en de grens 338,6 blijvend uit te nemen. Zou dat lukken dan kunnen we terugkeren naar de top van jongstleden vrijdag rond 340,2. Zou die doorbroken worden dan gaan we naar lijn m in de daggrafiek, die ligt morgen rond 342,5. Een doorbraak door die lijn zou de index naar 343,3 doen oplopen. Dit zijn alle potentiŽle barriŤres onder de top 347 van begin deze maand. Breken we naar beneden uit het kanaal p-p' dan zou dat een verzwakking zijn. Er zijn dan een aantal punten waar steun kan liggen en waar we dus naar toe zouden kunnen gaan. Dit zijn de grenzen 334,3, 333,7, 333,3 en 333. De laatste twee zijn het belangrijkst vanwege het gegeven dat de neklijn van het vorige week in de uurgrafiek gevormde op 333,3 ligt. Een eventuele daling onder 333 zou dit patroon verder onbruikbaar maken.

En dan nog dit...

Japanse beleggers blijven enorm positief. De Nikkei is wederom gestegen en staat al weer bijna op het niveau dat de beursindex voorafgaand aan de aardbeving en tsunami van afgelopen maart had. Men is er kennelijk van overtuigd dat een en ander geen negatieve invloed op de economie zal hebben, beleggers kopen.

  • Er is vlak boven het 38,2% Fibonacci niveau een bodem ontstaan, een bodem van waaruit de Nikkei wederom is opgerukt in de richting van lijn a. Zou die lijn doorbroken worden dan volgt een terugkeer naar de top rond 10890 van dit jaar. De kans op deze ontwikkeling is groot zolang de Nikkei maar boven de laatste bodem 9890 blijft. Het feit dat men op een niveau ver boven de bodems van vorige maand is ingestapt geeft het vertrouwen weer dat de Japanse belegger momenteel in de toekomst heeft. De komende dagen moet blijken of dit vertrouwen groot genoeg is om een doorbraak door lijn a en de recente top rond 10210 te realiseren. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst dinsdag 26 jul 2011, 18.54u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates en aandelenanalyses:

26 jul 09.15u: AEX heeft de driehoek verlaten

26 jul 10.00u: Beursindex teruggekeerd in driehoek

26 jul 11.00u: Index lijkt een daling in te zetten

ASMI: Toppatroon ontstaan na bereiken top 2001

26 jul 12.00u: AEX is naar beneden uitgebroken

26 jul 13.00u: Verlies graadmeter is weggewerkt

26 jul 14.00u: Index even boven 61,8% geweest

26 jul 15.00u: Nieuwe korte termijn top in grafiek

SNS Reaal: Hogere bodem nog de enige redding

26 jul 16.00u: Bijna terug bij bodem van vanmorgen

26 jul 17.00u: Kopers laten zich niet wegzetten

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven