ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 310811

 • De AEX is vandaag 3,3% gestegen, maar dat heeft de maand augustus maar in beperkte mate in positieve zin beÔnvloed. Het slot van vandaag lag namelijk 11% onder dat van de maand juli en er staat een lange rode candle in de maandgrafiek. Deze candle is een logisch vervolg op de stijgende wig q-q' waaruit we eind mei naar beneden uitbraken. Het koersdoel van deze wig ligt zoals ik u op 31 mei van dit jaar vertelde rond 130 punten, mogelijk staat ons nog veel meer beursellende te wachten. We moeten in ieder geval ernstig rekening houden met een vervolg naar beneden, een vervolg dat zowel voor wat betreft de vorm als de tijdsduur ervan gelijk kan zijn aan de vorm en duur van de daling die voorafging aan het patroon. We zouden in de loop van volgend jaar rond 130 punten kunnen staan.

 • Dat gezegd hebbende moet ik opmerken dat een patroon een momentopname is, er is dus nooit een garantie te geven dat het doel ervan wordt bereikt. Ontstaat er een hogere bodem boven het laagste punt 195 van de wig dan kan de daling nog worden afgewend. Het is wat dat betreft hoopgevend dat we met de onderkant van de candle boven het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2 zijn gebleven dat rond 263,4 ligt. Dit biedt de markt de kans om zo'n hogere bodem te realiseren.

 • Of haar dat lukt en wat de betekenis ervan dan is moet vervolgens uiteraard nog blijken. De candle van deze maand lijkt wat op die van januari 2008 en de beweging kwam ook gevoelsmatig overeen met wat ik me uit die maand herinner. Er volgden na januari 2008 een paar maanden van herstel, maar daarna ging de AEX toch weer verder onderuit. Stijgen we de komende maanden dan moeten we daarom erg gespitst zijn op de eventuele vorming van een lagere top onder 374,2. Een lagere top kan immers het startpunt zijn van een vervolg omlaag.

 • Op dit moment kan ik nog niets zeggen over de komende beursmaand of een mogelijke bodem. De maandgrafiek biedt geen aanknopingspunten.

AEX daggrafiek 310811

 • Aanknopingspunten zullen we de komende tijd onder andere moeten zoeken in de daggrafiek. Hier heeft zich vandaag een stevige stijging voorgedaan, een stijging waarmee het technische beeld flink opgeklaard is. De AEX-index brak namelijk naar boven door lijn x', waardoor de driehoek x-x' die in ontwikkeling was zich niet meer voor kan doen. De bovenkant is immers doorbroken.

 • Deze stap houdt in dat we moeten gaan kijken waar we op de weg naar boven weerstand zouden kunnen ondervinden. Ik heb daartoe Fibonacci lijnen over de daling 340,2 - 265,9 in de grafiek neergezet. Mogelijke weerstandsniveaus zijn het 38,2% niveau rond 294,3, het 50% niveau rond 303 en het 61,8% niveau rond 311,8. Behalve rond deze Fibonacci niveaus kan er eventueel nog weerstand gevonden worden bij de stippellijnen 295,9 en 301,5. Tot slot wil ik er nog het niet in de grafiek getekende 38,2% niveau van de daling 374,2 - 265,9 aan toevoegen dat rond 307,2 ligt.

 • De index bereikte vandaag op een haar na de grens 294,3, wat het noodzakelijk maakt om morgen te controleren of we eventueel omkeren van richting. Zouden we dat niet doen en verder stijgen dan gaan we naar 295,6 met de graadmeter, daarboven naar 301,5. Zo volg ik het van punt naar punt, voortdurend kijkend of er zich wellicht een omslag voordoet.

 • Een niet-technisch element dat ik wil bespreken is de oorzaak van de stijging van vandaag. Ik kreeg nogal wat mail van mensen die dachten aan window dressing. Dit is het optuigen van portefeuilles met goed presterende fondsen, met als doel een goed uitziende portefeuille te kunnen tonen aan het eind van een periode. Bij zo'n periode denk ik echter meer aan een kwartaal dan aan een maand, ik betwijfel dan ook of de grote stijging van vandaag aan window dressing kan worden toegeschreven. Met zekerheid is dit echter niet te zeggen, want je kunt tenslotte niet in de hoofden van beleggers kijken. Wat de reden ook is, we staan bij een potentieel weerstandsniveau en het verloop ten opzichte van die grens bepaalt het vervolg.

AEX daggrafiek BB 310811

 • De candle van vandaag heeft in de daggrafiek met Bollinger Bands voor een belangrijke verbetering gezorgd. De index brak namelijk door de middellijn, waardoor de neerwaartse trend zoals die door deze indicator werd aangegeven beŽindigd is. Er is in eerste instantie ruimte voor een beweging naar de bovenste lijn van deze indicator, een lijn die morgen bij een voortzetting naar boven in de buurt van 299 zou liggen. De middellijn zou steunlijn kunnen worden.

AEX uurgrafiek 310811

 • Er staat een fraaie opgaande beweging in de uurgrafiek, die intact blijft zolang de beursgraadmeter zich boven lijn z bevindt.

 • In mijn update van 17.00u schreef ik over de inverted hammer die was ontstaan, de voorlaatste candle in bovenstaande grafiek. De candle diende nog bevestigd te worden. Dit is niet gebeurd, want er is een groene candle op gevolgd. Dit houdt in dat niet zeker is dat de inverted hammer de top blijft. Het hoogste punt lag rond 294,1, komen we daarboven en boven 294,3 dan gaan we door naar 295,9 of eventueel hoger.

AEX kwartiergrafiek 310811

 • Lijn z is niet de enige lijn die voor handhaving van de opwaartse beweging kan zorgen, er is er nog een. Het gaat om lijn a in de kwartiergrafiek hierboven. Een vervolg naar boven ligt zolang we boven die lijn koersen voor de hand, zeker ook omdat we aan het eind van de dag steun vonden rond het 38,2% niveau van het laatste deel van de stijging.
 • Zouden we dalen dan zijn de twee andere Fibonacci niveaus 290,9 en 290,1 van die stijging potentiŽle steunniveaus. Een eventuele daling onder deze grenzen zou het sein zijn voor een daling naar de stippellijn rond 287,3 of lijn z.

Resumerend: 

De beurs heeft met een daling van 11% een slechte maand achter de rug, een maand overigens die volgend op de wig die eind mei in de maandgrafiek werd afgerond geen verrassing mag heten. Op dat patroon kan theoretisch namelijk een daling volgen die qua lengte en tijd gelijk is aan de daling die voorafging aan de wig. We zouden naar 130 punten kunnen gaan. Gelukkig zijn we niet door het 61,8% niveau 263,4 in de maandgrafiek gezakt en dat geeft de markt dus nog wat lucht. Er kan hier een hogere bodem komen te staan waarmee verder wegglijden wordt voorkomen. Komt die hogere bodem er inderdaad dan moeten we vervolgens wel boven 374,2 zien te komen. Bij een lagere top onder dat niveau zou het in de toekomst alsnog mis kunnen gaan. Laten we zover echter niet vooruitkijken. Naar boven hebben we achtereenvolgens te maken met potentiŽle weerstandsniveaus rond 294,3, 295,9, 301,5, 303, 307,2 en 311,8. Het eerste hebben we op een haar na bereikt, ik ga morgen zien of we hier eventueel al een top krijgen. Doorbreken we een grens uit deze rij dan schakel ik steeds door naar het volgende niveau uit de reeks. Boven 294,3 zou 295,9 dus het eerste richtpunt worden. De kans op een voortzetting naar boven is zolang we ons boven lijn a in de kwartiergrafiek bevinden het grootst. Zouden we door die lijn zakken dan kan er steun liggen rond 290,9 en 290,1, daaronder zouden we naar 287,3 of lijn z gaan. Lijn z zou kunnen zorgen voor een volgende beweging omhoog, verder omlaag kijk ik dus nog niet.

En dan nog dit...

In de daggrafiek van de Belgische beursindex BEL20 had zich de laatste tijd een fraaie driehoek ontwikkeld. Op een driehoek in een dalende trend volgt meestal een uitbraak naar beneden. Dit keer liep het echter anders.

 • De BEL20 heeft de driehoek i-i' aan de bovenzijde verlaten. Dit getuigt van kracht, meer kracht dan het patroon tot gisteren deed vermoeden. De uitbraak naar boven is een verbetering van het beeld. De vervolgstap moet bestaan uit een gang naar de stippellijn rond 2295 en een doorbraak daarvan. Zou er immers alsnog een lagere top onder 2295 volgen dan zou de uitbraak mogelijk voor niets zijn geweest. Dit zou met name het geval zijn mocht de BEL20 alsnog dalen en door lijn i zakken. Dat is evenwel geen ontwikkeling om van uit te gaan. Waar de markt vandaag 'a' heeft gezegd zou 'b' tenslotte moeten kunnen volgen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 31 aug 2011, 19.23u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

31 aug 09.15u: AEX gestegen naar 61,8% niveau

31 aug 10.00u: Beleggers kopen enthousiast

31 aug 11.00u: Vloertje onder de koersen gelegd

31 aug 12.00u: Het kan niet mis, zo redeneert men

31 aug 13.00u: AEX is nog wat verder opgelopen

31 aug 14.00u: Aandelenmarkt kent geen zorgen

31 aug 14.30u: Mooi zegt markt, een slecht cijfer

31 aug 15.00u: Beursindex loopt alsmaar verder op

Laatste top euro geŽvenaard (column ValutaPlaza)

31 aug 16.00u: Slecht of goed cijfer, altijd omhoog

31 aug 17.00u: Potentieel toppatroon uurgrafiek

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven