ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 020811

  • Onze AEX is vandaag naar beneden door de bodem gedoken die vorige maand rond 323,1 was ontstaan. Dat niveau is nu veranderd in een potentieel weerstandsniveau. De daling betekent dat we de beweging omlaag aanhouden. Ik neem u mee naar de weekgrafiek om te kijken wat een en ander betekent.

AEX weekgrafiek 020811

  • De daling houdt in dat er alsnog een hoofd en schouders patroon is gevormd in deze weekgrafiek. De neklijn vinden we rond 326,9, het patroon blijft geldig zolang we niet terugkeren boven die grens.

  • Het patroon ontstond overigens een paar weken geleden al eens met een daling onder 326,9, namelijk op maandag 18 juli jongstleden. Die daling werd toen echter nog dezelfde week teruggedraaid. Het gaat om de laatste groene candle in deze grafiek. Het patroon werd daardoor meteen ongeldig. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat ik de komende dagen uitermate goed zal volgen wat de index dit keer doet ten opzichte van 326,9. Het is niet ondenkbaar dat er nogmaals een poging wordt gedaan om de correctie te voorkomen die zich nu heeft aangekondigd.

  • Het koersdoel van het patroon ligt rond 280, maar dat is niet de grens waar ik me direct op wil focussen. Rond 306 vinden we namelijk het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 195 - 374,2 en dat is uiteraard een potentieel steunniveau waar ik mijn aandacht allereerst op vestig.

  • Er ontstonden eind 2009 en in 2010 meerdere bodems in een gebied iets boven 306, namelijk tussen 306 en 311. In dat gebied zal het verloop daarom in verband met mogelijke bodemvorming extra aandacht krijgen van me.

AEX daggrafiek BB 020811

  • Vervolgens keer ik terug bij mijn gebruikelijke volgorde door naar de daggrafiek met Bollinger Bands te gaan. De beursgraadmeter bereikte hier vandaag de onderste band en dat beperkt de kans dat we morgen verder dalen. Een index blijft namelijk meestal wel binnen de banden. Een garantie hebben we daarvoor overigens niet, een enkele keer zien we nog wel eens een uitstapje buiten de banden. Vraagt u me evenwel wat het meest waarschijnlijk is dan is het een klein herstel of een zijwaartse beweging waarmee we binnen de banden blijven.

AEX uurgrafiek 020811

  • Zagen we bij de vorige grafiek mogelijke steun van de onderzijde van de Bollinger Bands, in de uurgrafiek ziet het er heel anders uit. Er is namelijk een afgeronde driehoek zichtbaar in deze grafiek, een driehoek met een koersdoel dat ongeveer rond 313 ligt. De daling naar dat punt zou vrij snel moeten verlopen, want een beweging volgend op een driehoek lijkt over het algemeen op de beweging die eraan vooraf ging.

AEX kwartiergrafiek 020811

  • Ik moet vanwege het feit dat de Bollinger Bands een mogelijk herstel aangaf in ieder geval wel een grens aan de bovenzijde hebben waar ik op let in verband met een mogelijk herstel. Hiervoor neem ik de stippellijn rond 323,1. Geraken we boven die grens met onze index dan komt er een herstelbeweging en die ga ik dan beoordelen aan de hand van nieuw te plaatsen Fibonacci lijnen.
  • Belanden we onder 320 dan liggen de kaarten duidelijk, dan dalen we namelijk in lijn met de driehoek verder richting 313. Omdat de afstand tot dat punt vrij groot is, is het dan wel zaak voortdurend alert te zijn op een eventueel bodempatroon boven die grens. 

Resumerend: 

Er is in de weekgrafiek net als op 18 juli jongstleden een hoofd en schouders patroon ontstaan. De neklijn vinden we rond 326,9 en het patroon heeft een doel van ongeveer 280 punten. In juli werd het patroon nog dezelfde week ongeldig gemaakt doordat de index terugkeerde boven de neklijn. Dit houdt in dat ik kritisch volg welke bewegingen we maken ten opzichte van die lijn. Keren we immers opnieuw terug boven 326,9 dan zou het patroon wederom ongeldig worden. Voorlopig ga ik er echter van uit dat we verder dalen en wel naar 306, het 38,2% niveau uit de weekgrafiek. Er kan overigens vanaf 311 al steun liggen. Voor wat de korte termijn betreft tellen morgen de grenzen 323,1 en 320. De Bollinger Bands geeft aan dat herstel mogelijk is, dat komt er mochten we boven 323,1 komen. Dit zou overigens niet passen bij de driehoek en die zou ik dan ook niet meer kunnen gebruiken. Komen we echter onder 320 dan kan ik dat wel blijven doen, het doel is dan 313. Dat ligt nog een eindje weg, voor alle zekerheid kijk ik dus onderweg wel naar een eventueel bodempatroon.

En dan nog dit...

Ik neem aan dat ik u niet zal verrassen als ik u zeg dat alle indices er momenteel zwak bij liggen, zo ook de Eurostoxx50 index die ik vandaag wil bespreken.

  • Rond 2575 vinden we het 38,2% niveau van de stijging 1767 - 3077 die van maart 2009 tot de afgelopen maand heeft plaatsgevonden. Blijft de index de rest van de week onder 2575 dan wordt vanuit de Fibonacci methode bezien het 50% niveau rond 2420 het volgende doel. In het gebied 2450 -2505 (afgeronde waardes) vinden we echter oude bodems uit 2010, het is verstandig die eerst als lange termijn doel te nemen. Dit alles zolang de Eurostoxx50 onder 2575 blijft. Het gaat om een lange termijn Fibonacci niveau en een kortstondig verblijf eronder is mogelijk. Het beeld aan het eind van de week is het belangrijkst, ik ga daarom met veel interesse volgen wat deze index de komende drie beursdagen doet ten opzichte van de vandaag doorbroken grens, want dat wordt bepalend voor het antwoord op de vraag of deze index al dan niet terugkeert naar de bodems van het afgelopen jaar. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 2 aug 2011, 19.04u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

2 aug 09.15u: Klein openingsgap AEX snel gesloten

2 aug 10.00u: AEX even onder julibodem geweest

2 aug 11.00u: Stijgingspoging was geen succes

2 aug 12.00u: Driehoek, maar toch nog geen daling

2 aug 13.00u: Er is een grotere driehoek in wording

2 aug 14.00u: Verkoopdruk wordt nog opgevangen

2 aug 15.00u: Driehoek afgerond, gevolgd door wig

Royal Dutch Shell: Koersend in stijgend trendkanaal

2 aug 16.00u: AEX-index na opening VS opgelopen

2 aug 17.00u: Driehoek nog niet gevolgd door daling

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven