ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 041010

  • Amsterdam heeft vandaag de diamant afgerond, het potentiŽle omkeerpatroon dat al enige tijd in deze daggrafiek in ontwikkeling was. Op de afronding van een diamant volgt vanaf het uitbraakpunt veelal een daling ter grootte van de hoogte van het patroon, wat de AEX in deze grafiek uit zou doen komen rond het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 308,5 - 342,4 rond 321,4. Op een diamant kan echter ook een daling volgen die even groot is als de beweging die aan de vorming van het patroon vooraf ging, dat is bij dit niet vaak voorkomend patroon niet ongebruikelijk. Dit zou ons helemaal terugbrengen naar 308,5.

  • Dit gezegd hebbende betekent de uitbraak van vandaag nog niet dat ik me al ga richten op een daling naar 321,4 of eventueel 308,5. Ik houd die grenzen uiteraard in het achterhoofd, maar ga eerst kijken waar er nog steun gevonden kan worden. Het eerste punt waarop dat zou kunnen gebeuren is het 38,2% niveau rond 329,4 waar eerder een bodem ontstond. Zouden we door die grens zakken dan richt ik me op 325,4, waar het 50% niveau als potentieel steunniveau ligt te wachten. Pas daaronder zou het 61,8% niveau rond 321,4 aan bod komen.

AEX daggrafiek BB 041010

  • De AEX staat in de Bollinger Bands iets boven de onderste lijn van deze indicator. Deze lijn zou mogelijkerwijs steun kunnen vormen, daar dienen we dus alert op te zijn. De lijn valt ongeveer samen met het potentiŽle steunniveau 329,4 in de vorige grafiek.

  • Punt van aandacht is dat de banden nogal versmald zijn. Dit geeft vaak een felle beweging, waarbij dan de buitenste lijnen van deze indicator niet gerespecteerd worden. Onder dergelijke omstandigheden kan een index ver buiten de banden komen, zoals de ontwikkeling in mei van dit jaar ons bijvoorbeeld leert. Komt er inderdaad een felle beweging en is die omlaag gericht, dan zal de onderste lijn niet meer meetellen als steunlijn.

AEX uurgrafiek 041010

  • De koersontwikkeling van vandaag heeft gezorgd voor de vorming en afronding van de vlag e-e'. Het patroon geeft een koersdoel van ongeveer 326,4, wat erop zou neerkomen dat we naar beneden door het steunniveau 329,4 zouden breken. Hoewel ik me vandaag de gehele dag op 329,4 richtte en dat in eerste instantie nog blijf doen houd ik daarom zeker rekening met de mogelijkheid dat we door die grens zakken. We zouden dan naar 326,4 gaan en naar ik veronderstel ook naar het 50% niveau rond 325,4 in de daggrafiek.

AEX kwartiergrafiek 041010

  • Mochten we stijgen en terugkeren binnen de vlag dan verloopt het anders. Zo'n beweging zou inhouden dat de aandelenmarkt toch nog een herstel zou trachten te bewerkstelligen. De markt zou hierin slagen bij een stijging boven de laatste top rond 333, in welk geval een terugkeer naar lijn c zou kunnen volgen.
  • Dalen we daarentegen verder dan is de stippellijn rond 329,4 het eerste doel. Dit niveau geldt als mogelijk steunniveau, het is als we inderdaad naar 329,4 gaan zaak om daar vast te stellen of we al dan niet verder dalen.

Resumerend: 

De diamant in de daggrafiek is afgerond en dat kan in theorie leiden tot een daling naar het 61,8% niveau rond 321,4 of zelfs een terugkeer naar 308,5. Er zijn echter in de Fibonacci niveaus 329,4 en 325,4 nog twee potentiŽle steunniveaus in de daggrafiek, daarom richt ik me eerst daarop. De mogelijkheid van een daling naar lager gelegen niveaus houd ik dan wel in mijn achterhoofd. Mijn eerste richtpunt is 329,4, ligt er daar geen steun dan schakel ik door naar 325,4. Rond 326,4 kijk ik dan uit voor eventuele bodemvorming, want daar ligt het doel van de vandaag gevormde vlag in de uurgrafiek en kwartiergrafiek. Zouden we morgen stijgen en terugkeren in de vlag dan verloopt het anders, met name als we boven de laatste top rond 333 zouden komen. Doet die ontwikkeling zich voor dan gaan we waarschijnlijk naar lijn c voor een test van de uitbraak van vandaag. Voorlopig ga ik op grond van de diamant in de daggrafiek en de vlag in de uurgrafiek echter uit van een voortzetting naar 329,4 (waar steun kan liggen) of lager. 

En dan nog dit...

De S&P500 index rondde vorige maand een omgekeerd hoofd en schouders patroon en brak na een kortstondige terugkeer onder de neklijn 1130 van dat patroon vervolgens door het 61,8% niveau. Dit duidde op een voortzetting naar boven. De beurs staat nu echter opnieuw onder druk, waardoor we een vraagteken moeten zetten bij dat vervolg naar boven.

  • Alles zal afhangen van de vraag of de S&P500 boven 1130 en de laatste bodem rond 1123 weet te blijven. Is dat niet het geval en keert de graadmeter terug onder deze grenzen dan wordt het omgekeerd hoofd en schouders patroon ongeldig, waarop we dan juist rekening moeten gaan houden met een daling in plaats van een stijging. 
  • Vindt de S&P500 daarentegen steun rond 1130 of in het uiterste geval 1123 dan kan de opwaartse beweging nog hervat worden. Bij de huidige stand van zaken is er dus nog geen man overboord, maar het is wel op het randje. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 4 okt 2010, 18.57u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

4 okt 09.15u: AEX naar beneden uit een vlag

4 okt 10.00u: Index door recente bodems gezakt

4 okt 11.00u: Toenemende verbetenheid zichtbaar

4 okt 12.00u: Naar beneden uit driehoek gebroken

4 okt 13.00u: Poging tot stijgen is niet geslaagd

4 okt 14.00u: Nieuwe vlag na stijging boven 331,6

4 okt 15.00u: Vlag in de AEX is nog steeds intact

4 okt 15.45u: AEX kwam zojuist boven de vlag

4 okt 16.15u: Moeilijke afweging voor de markt

4 okt 17.00u: Index lijkt vervolg omlaag te kiezen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven