ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 050510

  • De AEX-index is vandaag opnieuw flink gedaald en heeft het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 313,4 - 358,2 bereikt dat rond 330,5 ligt. Het betreft een potentieel steunniveau en dat wil zeggen dat we vanaf dit niveau morgen eventueel een herstelbeweging zouden kunnen starten.

  • Ik gebruikte in de vorige zin het woord eventueel, dat deed is vanwege het feit dat we gisteren een hoofd en schouders patroon af hebben gerond dat als koersdoel de waarde 326 heeft. Een voortzetting naar beneden is dus voorstelbaar. Zouden we onder 330,5 en het laagste punt van vandaag komen dat rond 328,7 lag dan gaan we door naar 326 of lager.

AEX daggrafiek BB 050510

  • De daggrafiek met Bollinger Bands geeft ons een candle te zien die in zijn geheel onder de banden ligt. Dit is ongebruikelijk. Ik moet in de analyse rekening houden met de mogelijkheid dat we of door een zijwaartse beweging of door een stijging terugkeren binnen de banden. Het vervelende echter is dat zich niet bij voorbaat laat zeggen wanneer deze terugkeer plaats gaat vinden. Bij krachtige bewegingen kunnen daar nog wel eens enkele dagen overheen gaan. Wat het in ieder geval zegt is dat ik niet klakkeloos uit kan gaan van een vervolg naar beneden.

AEX uurgrafiek 050510

  • In de uurgrafiek heb ik vanwege een mogelijke stijging daarom Fibonacci lijnen getekend over de daling 348,9 - 328,7. Het is tenslotte goed om de mogelijke weerstandsniveaus bij de hand te hebben mocht de AEX morgen omhoog gaan. Die niveaus zijn 333,5, 336,4, 338,8 en 341,2. Elk van deze niveaus kan een onoverbrugbare barrière blijken.

  • Naast deze vier grenzen zouden ook de stippellijnen rond 342 en 342,7 een hindernis kunnen worden, mochten we zover komen.

AEX kwartiergrafiek 050510

  • Aan het lijstje van potentiële barrières uit de uurgrafiek wil ik op grond van de kwartiergrafiek nog twee niveaus toevoegen, namelijk de laatste top rond 333 en het 61,8% niveau van de daling 336,8 - 328,7 rond 333,7. De complete lijst wordt dus 333, 333,5, 333,7, 336,4, 338,8, 341,2, 342 en 342,7. De weg naar boven is dus geen eenvoudige.
  • Onze markt heeft er in ieder geval gezien het koersverloop van vanmiddag niet veel vertrouwen in dat we morgen verder kunnen stijgen. We vormden een top rond het 50% niveau en zakten door het steunlijntje dat vanmiddag was ontstaan. Hierdoor werd de vlag afgerond die ik in de grafiek getekend heb. Dit zegt echter niet veel, het koersverloop is morgenochtend uiteindelijk met name afhankelijk van het koersverloop in de Verenigde Staten.

Resumerend: 

Onze beurs heeft vandaag wederom terrein verloren, wat de AEX naar het 61,8% niveau rond 330,5 in de daggrafiek heeft gebracht. Dit is een potentieel steunniveau. Daar de daggrafiek met Bollinger Bands bovendien een mogelijk herstel signaleert heb ik gemeend de mogelijke barrières alvast in kaart te moeten brengen. Het gaat om de reeks 333, 333,5, 333,7, 336,4, 338,8, 341,2, 342 en 342,7. Een daling geheel uitsluiten wil ik echter niet, we hebben tenslotte nog een hoofd en schouders patroon in de daggrafiek dat ons naar 326 of lager zou kunnen voeren. Daarop richt ik me mochten we achtereenvolgens door 330,5 en 328,7 zakken.

En dan nog dit...

In de daggrafiek van de Dow Jones is gisteren een toppatroon ontstaan. Dit gegeven is uiteraard van belang voor de mogelijke vervolgbeweging van de Europese markten, daarom bespreek ik deze index vanavond.

  • De daling onder de stippellijn rond 10965 heeft een hoofd en schouders patroon doen ontstaan. Dit patroon geeft een koersdoel rond 10675.
  • In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen over de stijging die van februari tot deze maand heeft plaatsgevonden. Rond 10715 vinden we het 38,2% niveau van deze stijging. Deze grens 10715 neem ik vanwege het feit dat hij iets boven het koersdoel van het toppatroon ligt daarom als koersdoel in plaats van 10675.
  • Punt van aandacht vormt nog het herstel dat vandaag gedurende de beursdag ingezet lijkt te zijn. De Dow is aanvankelijk gedaald naar de stippellijn rond 10830 door voorgaande bodems, maar is vanaf die lijn gestegen tot een niveau dichtbij de openingskoers van vandaag. Ik ga uiteraard bekijken hoever dit herstel reikt ten opzichte van de neklijn rond 10965 van het hoofd en schouders patroon. Komt de Dow Jones namelijk boven deze lijn dan wordt het patroon ongeldig. Zolang de index echter niet terugkeert boven 10965 ga ik ervan uit dat de opleving tijdelijk van aard is en later alsnog gevolgd zal worden door een daling naar 10715 of eventueel lager. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 5 mei 2010, 18.45u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates en een column:

5 mei 09.15u: De markt is nog steeds nerveus

5 mei 10.00u: AEX in neerwaartse beweging

5 mei 11.00u: Peptalk zorgt voor wat herstel

5 mei 12.15u: Vlag AEX direct ongeldig gemaakt

5 mei 13.00u: AEX-index is weer omlaag gegaan

5 mei 14.00u: Stijgingspoging nog geen succes

Carry-trades vormen nu een probleem (Column Beursplaza)

5 mei 15.00u: AEX op 61,8% niveau in daggrafiek

5 mei 16.00u: Voorzichtig herstel van de beurs 

5 mei 17.00u: AEX-index nog in herstelbeweging

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven