ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 220710

  • De AEX-index is vandaag maar liefst 2,7% boven het slot van gisteren geŽindigd en dat heeft een lange groene candle opgeleverd. Het slot lag een fractie boven de dalende lijn s, maar het verschil is dusdanig klein dat ik nog niet volmondig over een doorbraak kan spreken. Daarvoor zal de beursindex morgen verder moeten stijgen. De graadmeter zal zich in elk geval boven 334,5 moeten handhaven, het niveau waar lijn s morgen ligt. Zou de index onder 334,5 komen dan is er geen sprake van een uitbraak en dat zou de beurs de komende tijd dan toch nog een daling op kunnen leveren. Stijgt de beursgraadmeter daarentegen verder dan is de doorbraak een feit en kunnen we met onze marktindex naar de laatste top rond 336,7 of eventueel hoger.

AEX daggrafiek BB 220710

  • De beursindex heeft in de daggrafiek nog wat ruimte naar boven, namelijk tot de bovenste lijn van de Bollinger Bands. De index heeft hier dus de mogelijkheid om boven de laatste top rond 336,7 te geraken.

AEX uurgrafiek 220710

  • In de uurgrafiek is er sprake van een stijgend trendkanaal, het kanaal e-e'. De bovenzijde van dit kanaal begrenst de stijgingsmogelijkheden, de kans op een daling in de richting van lijn e lijkt grafisch gezien groot. Doet er zich daadwerkelijk een daling voor dan kunnen de stippellijnen rond 332,8 en 332,2 overigens steun vormen.

AEX kwartiergrafiek 220710

  • Ik schreef bij de kwartiergrafiek dat de kans op een daling grafisch groot lijkt, maar de laatst gevormde lijn in de kwartiergrafiek doet hier afbreuk aan. Binnen het kanaal e-e' is lijn f ontstaan en die lijn zou ons naar boven door lijn e' kunnen voeren. In dat geval gaan we rechtstreeks door naar de laatste top rond 336,7 waar ik bij de daggrafiek over sprak. Voorwaarde is dat we boven lijn f blijven.
  • Een correctie op de laatste stijging komt er als we door lijn f en de laatste bodem rond 333,8 zouden zakken. Het ligt dan voor de hand dat we naar lijn e gaan, al kan er bij 332,8 of 332,2 eventueel toch nog steun liggen.

Resumerend: 

Een grote stijging van 2,7% heeft ons licht boven de dalende lijn s in de daggrafiek gebracht. De stijging boven de lijn is nog niet groot genoeg om zonder terughoudendheid over een doorbraak te mogen spreken. Morgen moet dus blijken of het werkelijk om een doorbraak gaat. Belangrijk hiervoor is de grens 334,5 waar lijn s in de daggrafiek morgen ligt. Keren we terug onder dat niveau dan bevinden we ons weer onder lijn s, waardoor die lijn ons alsnog omlaag zou kunnen drukken. In de uurgrafiek is het stijgend kanaal e-e' ontstaan, in de kwartiergrafiek zagen we binnen dat kanaal de stijgende lijn f. Zouden we onder die lijn en de laatste bodem rond 333,8 zakken dan ligt een daling naar lijn e voor de hand. Steun kan er dan nog wel liggen rond 332,8 en 332,2. We zouden ons dan overigens weer onder lijn s in de daggrafiek bevinden, wat na vandaag een negatieve ontwikkeling zou zijn. Blijven we boven lijn f en breken we door lijn e' dan handhaaft de index zich wel boven lijn s. We gaan dan door naar de laatste top rond 336,7. Uit de Bollinger Bands grafiek blijkt dat er vervolgens ook ruimte is voor een doorbraak van die top, al vormt dat geen garantie dat we die stap ook daadwerkelijk maken.

En dan nog dit...

Het sentiment kan dezer dagen snel draaien. Eergisteren maakt de Dow gedurende de dag een draai van -1,4% naar 0,7%, gisteren stond er een verlies van 1% op de borden en leek de index verder te gaan dalen, vandaag stond de graadmeter om 18.15u al weer op een winst van 2%. Laat ik vanavond de twee grenzen noemen die in eerste instantie bepalend zijn voor de vervolgbeweging.

  • De grenzen waar het om gaat zijn de laatste top rond 10407 en de laatste bodem rond 10007. Zodra we buiten dit gebied komen is de richting gezet. Een doorbraak naar boven door 10407 zou een voortzetting naar boven betekenen, terwijl na vandaag een daling onder 10007 juist de kans op een neerwaarts vervolg sterk zou vergroten. 
  • De top rond 10407 was een lagere top die wees op een voortzetting omlaag, de hogere bodem rond 10007 geeft aan dat de markt desondanks streeft naar een beweging naar boven. Hoe het uiteindelijk uitpakt kan ik met de beste wil van de wereld niet zeggen, laat de koersontwikkeling ten opzichte van deze grenzen het ons daarom maar vertellen. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst donderdag 22 juli 2010, 18.51u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

22 jul 09.15u: Hoofd en schouders patroon AEX

22 jul 10.00u: Patroon direct ongeldig geworden

22 jul 11.00u: Toveren met Amerikaanse futures

22 jul 12.00u: Een gap gedurende de handelsdag

22 jul 13.00u: AEX nog dichtbij weerstandsniveau

22 jul 14.00u: Handelen gelijk aan dat van gisteren

22 jul 15.00u: Beursindex nog altijd in rechthoek

22 jul 16.00u: AEX is naar boven uit rechthoek

22 jul 17.00u: Index heeft dalende trendlijn bereikt

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven