ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 080110

 • Er heeft zich deze eerste beursweek van het nieuwe jaar een belangrijke ontwikkeling voorgedaan. De AEX is namelijk door het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 564 - 195 rond 336 gebroken, de daling waarover u in deze grafiek Fibonacci lijnen getekend ziet. De lijnen over deze beweging tekende ik in verband met de aanwezigheid van een andere set Fibonacci lijnen vorige week nog met een grijze kleur. De andere lijnen zijn echter verwijderd, waardoor ik terug kon keren naar de op deze site gebruikelijke magenta kleur. De doorbraak door het 38,2% niveau maakt op termijn een vervolg naar het 50% niveau rond 380 punten aannemelijk, mits de beursindex zich de rest van deze maand boven 336 weet te handhaven. De doorbraak dient aan het eind van de maand in de maandgrafiek uiteraard te worden bevestigd, de slotstand op 29 januari aanstaande dient boven 336 te liggen.

 • De ontwikkeling sluit aan bij het omgekeerd hoofd en schouders patroon waarover ik vorig jaar op 24 juli schreef, een patroon met een koersdoel van ongeveer 345 punten. We staan daar met een hoogste koers van 343,6 punten vlakbij. Het verschil is dusdanig klein dat we het al als bereikt kunnen beschouwen, maar de index zou het resterende deel uiteraard nog wel af kunnen leggen.

 • Een ander doel als de opwaartse beweging voortgezet wordt is lijn x, de bovenkant van het kanaal a-x.

AEX daggrafiek 080110

 • De candle die vandaag in de daggrafiek is ontstaan lijkt op de voorlaatste candle, de koersontwikkeling was vergelijkbaar. De opening lag boven het slot van gisteren, het slot van vanmiddag kwam ondanks een daling gedurende de dag uit ter hoogte van de opening van vanochtend. De candle is een doji, maar heeft doordat het lichaam zich aan de bovenzijde bevindt de betekenis van een hammer. Dit wijst op de aanwezigheid van steun. Dit is in het licht van de daling onder lijn c een bijzondere ontwikkeling, normaal gesproken verwacht je op een daling onder een trendlijn een correctie. Die correctie kwam er ondanks een tegenvallend banencijfer uit de VS niet. Vraagt u me niet waarom, want ik heb er geen verklaring voor. Feit is dat de markt ondanks de neerwaartse doorbraak door lijn c niet aan een daling denkt, maar gezien de hammer aan een voortzetting naar boven.

AEX daggrafiek BB 080110

 • Dat vervolg naar boven kan er gezien de situatie in de Bollinger Bands zeker komen. De trend is immers naar boven gericht. Het gegeven dat de bovenste lijn inmiddels horizontaal loopt brengt daar geen verandering in. De middellijn stijgt namelijk nog en de AEX staat er ruim boven.

AEX uurgrafiek 080110

 • Er lag vandaag weerstand iets onder de top van afgelopen dinsdag, namelijk op 343,3. De top van dinsdag lag rond 343,6. Steun vonden we rond 338,2, de stippellijn door de top van 29 december jongstleden. De combinatie betekent dat we ons in een zijwaartse beweging tussen 338,2 en 343,6 bevinden. De markt moet volgende week richting kiezen door dit gebied ofwel naar boven ofwel naar beneden te verlaten.

 • Zou het Damrak voor een daling kiezen dan zijn er twee mogelijke steunniveaus, namelijk het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging 333,9 - 343,6 rond 337,6 en de blauwe stippellijn rond 336,8. Het is mijn vermoeden dat we bij een daling onder 338,2 door beide punten heen zouden zakken, om naar 333,9 te gaan. Klap ik de zijwaartse beweging van deze week namelijk om naar beneden en kijk ik waar bij het aldus bereikte punt steun kan liggen dan kom ik rond 333,9 uit. Komen we onder 338,2 dan neem ik dan ook aan dat we naar 333,9 gaan, waarbij ik uiteraard naga dat we daadwerkelijk door 337,6 en 336,8 zakken.

 • Gaat de beurs voor een stijging boven 343,6 en klap ik de zijwaartse beweging om naar boven dan geeft dat een richtpunt van ongeveer 349 punten. Ik ga in dat geval vanzelfsprekend na of we door de waarde 345 breken die ik bij de weekgrafiek noemde.

AEX kwartiergrafiek 080110

 • De AEX kende vanmiddag na 14.30u zoals u ziet een fikse daling, maar heeft een groot deel daarvan wonder boven wonder goedgemaakt. Het past in deze tijd waarin er in de VS na slecht nieuws altijd weer kopers van S&P500 futures klaarstaan om de indices naar boven te helpen. Het heeft onze index in staat gesteld te recupereren en rond de openingskoers te sluiten. De stippellijn op dat niveau 342 is een potentieel weerstandsniveau waar eventueel een top kan ontstaan. Breken we echter door 342 dan volgt een aanval op de toppen rond 343,3 en 343,6 van deze week.
 • Dalen we maandag dan plaats ik Fibonacci lijnen over de herstelbeweging van vanmiddag, om aan de hand daarvan in te schatten of we al dan niet naar 338,2 gaan. Dit wil ik op dit moment nog niet doen, want er is nog geen sprake van topvorming rond 342. 

Resumerend: 

Onze nationale beursindex AEX heeft deze week een belangrijke doorbraak gerealiseerd. De index is namelijk door het 38,2% niveau 336 in de weekgrafiek gebroken, wat een vervolg naar het 50% niveau rond 380 betekent. Voorwaarde is dat de graadmeter op 29 januari aanstaande boven 336 eindigt, opdat de doorbraak in de maandgrafiek bevestigd wordt. We dienen de komende drie weken dus boven 336 te blijven. Voor de korte termijn zijn de boven- en ondergrens op respectievelijk 343,6 en 338,2 van belang. Verlaten we dit gebied naar beneden dan neem ik aan dat we naar 333,9 gaan, dus door potentiŽle steunniveaus rond 337,9 en 336,8 zullen zakken, alsmede door 336. De doorbraak zou dan worden teruggedraaid. Breken we daarentegen naar boven door 343,9 dan is dat niet het geval, we stijgen dan via 345 waar eventueel nog weerstand zou kunnen liggen verder naar 349.

En dan nog dit...

Vanmiddag werd in de VS een banenverlies van 85.000 banen bekend gemaakt. Het was een tegenvaller, want velen rekenden stiekem op banengroei. Het mocht niet zo zijn. Het heeft de Amerikaanse beurzen tot dusverre echter nog niet veel schade gedaan, zo staat de Dow Jones op een miniem verlies van 0,2%. De beweging naar boven is zoals u in de daggrafiek hieronder ziet nog altijd intact.

Dow Jones daggrafiek 080110 19.00u

 • De Dow is al enige tijd aan een stijging bezig die de vorm heeft van een soort grote toeter, bestaand uit de lijnen k en k'. Binnen dit patroon is de trendlijn m ontstaan, een lijn die met drie raakpunten betrouwbaar en dus belangrijk mag worden geacht. Een daling onder lijn m zou dientengevolge een negatieve ontwikkeling zijn en resulteren in een daling naar lijn k. Zolang de index echter boven lijn m staat geldt lijn k', de bovenkant van de toeter, als doel van de opwaartse beweging. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst vrijdag 8 jan 2010, 19.31u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

8 jan 09.15u: AEX terug boven doorbroken lijn

8 jan 10.00u: Top AEX iets onder die van dinsdag

8 jan 11.00u: Steun boven gap van vanmorgen

8 jan 12.00u: AEX onder trendlijn blijven liggen

8 jan 13.15u: Index gedaald na vorige update

8 jan 14.00u: AEX staat aan bovenkant gap

8 jan 15.00u: Daling AEX door banenkrimp VS

8 jan 16.00u: Herstelbeweging vanuit de VS

8 jan 17.00u: AEX boven 61,8% niveau gekomen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven