ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

 • Het is vandaag zowel het einde van de beursmaand als van de beursweek, wat betekent dat ik ten opzichte van de slotanalyse van de voorgaande dagen twee extra grafieken te bespreken heb. Ik start met de maandgrafiek.

 • De AEX heeft deze maand nadat er vorige maand een top ontstond rond het 38,2% Fibonacci niveau van de daling 564 - 195 het stijgend trendkanaal x-a naar beneden verlaten. Deze combinatie van factoren wijst op een hervatting van de daling. Deze hervatting kan in het slechtste scenario zelfs op een daling onder de bodem van maart vorig jaar rond 195 uitlopen.

 • De soep wordt echter niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Er zijn namelijk nog meerdere niveaus waarop de markt een daling naar 195 kan voorkomen, punten waarop een hogere bodem boven dat niveau kan worden gerealiseerd. Welke niveaus dat zijn bespreek ik aan de hand van de weekgrafiek.

 • In die grafiek ziet u Fibonacci niveaus getekend tussen de bodem op 195 en de top rond 345,6. Er zijn vier Fibonacci niveaus waar steun gevonden zou kunnen worden, die vindt u rond 310 (23,6%), 288 (38,2%), 270,2 (50%) en 252,5 (61,8%). 

 • Het 23,6% niveau is voor dit moment een plausibel eerste koersdoel. De AEX heeft namelijk tevergeefs geprobeerd terug te keren boven lijn a, het testen van deze lijn genoemd. Nu de index de daling vanaf lijn a heeft hervat ligt het voor de hand dat we naar 310 gaan.

 • Normaal gesproken zie je bij een correctie echter vrijwel altijd een beweging van 38,2% of meer. Ik acht de kans groot dat we een dergelijke beweging ook nu gaan zien, wat me rekening doet houden met de mogelijkheid dat we naar 288 gaan.

 • Er ligt tussen 310 en 288 echter nog een stippellijn waar we rekening mee dienen te houden, namelijk op 297. Hier dienen we mocht de index inderdaad door 310 zakken te onderzoeken of er wellicht een bodem ontstaat. Gebeurt dat niet dan kunnen we ons pas op 288 richten.

 • Behalve de genoemde niveaus is tenslotte de bodem rond 241,4 nog van belang als potentieel steunniveau. De AEX gaat pas naar 195 of lager als we onder dit niveau zijn gekomen, dus als alle mogelijke steunniveaus 310, 297, 288, 270,3, 252,5 en 241,4 het begeven hebben.

AEX daggrafiek 260210

 • Zoals ik bij de weekgrafiek schreef is het waarschijnlijk dat we naar 310 of lager gaan. De aandelenmarkt probeert dit echter nog af te wenden, zoals uit de candle van vandaag blijkt. Het is een doji waarvan het lichaam zich vrijwel aan de bovenkant van de candle bevindt, wat wijst op een mogelijke bodem. Wordt deze candle volgende week maandag gevolgd door een stijging dan is deze bodem een feit, dan wordt het zaak om op het verloop ten opzichte van de dalende lijn g te letten. Daar moeten we immers doorheen om de neerwaartse beweging te stoppen.

 • Uit de grafiek blijkt dat de stippellijn rond 311,5 in het geval we toch verder dalen het eerstvolgende potentiŽle steunniveau en dus richtpunt is. Een daling daaronder zou ons als volgende stap naar de stippellijn rond 297 of lager doen gaan, de grens 310 uit de weekgrafiek ligt er dusdanig dicht onder dat we daar naar ik vermoed doorheen zouden zakken. Bovendien zou een daling onder 311,5 de afronding van een hoofd en schouders patroon betekenen. Let echter op, dit patroon is nu nog niet af en gaat dus niet noodzakelijkerwijs gevormd worden.

AEX daggrafiek BB 260210

 • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is naar beneden gericht en dat ondersteunt een gang naar 311,5 of lager.

AEX uurgrafiek 260210

 • De bulls geven zich zoals uit de laatste twee candles in de uurgrafiek blijkt nog niet zo eenvoudig gewonnen. Zij wisten na een daling onder de stippellijn rond 314,1 een short squeeze tot stand te brengen, waardoor een snelle stijging ontstond veroorzaakt door partijen die verkeerd zaten en er snel uit moesten. De strijd leek bij de daling onder 314,1 aanvankelijk beslist, maar dat bleek dus anders. De kopers hebben zich bepaald nog niet gewonnen gegeven.

 • De stippellijn rond 318 is aanstaande maandag in eerste instantie bepalend, breken we door die lijn dan gaan we naar de stippellijn rond 318,8 of hoger. Verder omhoog kijk ik pas als het moment van een stijging boven 318,8 daar is. We vonden daar begin deze maand namelijk voortdurend weerstand, dat maakt het onverstandig om al verder naar boven te kijken.

AEX kwartiergrafiek 260210

 • Dalen we aanstaande maandag echter dan neem ik aan dat die beweging onderdeel uitmaakt van een gang naar 311,5 of lager. Ik plaats vervolgens Fibonacci lijnen om mogelijke steunniveaus te bepalen. Dat is nu nog niet aan de orde, ik weet immers nog niet of we maandag naar beneden gaan. De beleggers aan onze beurs zien dat gezien de laatste candles bovendien kennelijk niet gebeuren, dat mag ik niet naast me neerleggen. Ik wacht daarom maandag de opening af en ga daarmee vervolgens aan het werk.

Resumerend: 

De AEX is in de maandgrafiek naar beneden uit het kanaal x-a gebroken, wat na topvorming rond het 38,2% niveau in die grafiek de start van een correctie inhoudt. Deze correctie zou ons in het slechtste geval onder 195 kunnen brengen. Gelukkig vinden we rond 311,5, 310, 297, 288, 270,3, 252,5 en 241,4 nog mogelijke steunniveaus, het is dus nog niet direct zo dat we in paniek moeten raken. Dit neemt niet weg dat het goed is om deze grenzen paraat te hebben, zodat we weten wanneer we ons wel zorgen dienen te gaan maken. Dan naar de huidige situatie. Het ligt gezien de test van lijn a in de weekgrafiek niet alleen voor de hand dat we naar 310 gaan, maar ook naar het 38,2% niveau rond 288. Er ligt echter allereerst steun rond 311,5. Zouden we daar doorheen zakken dan neem ik het eerstvolgende steunniveau 297 in de daggrafiek als eerste doel, daar kijk ik dan of we al dan niet verder gaan naar 288. De Amsterdamse markt vecht echter gezien het koersverloop van vandaag als een leeuw om het niet van een daling te laten komen. Komen we maandag boven 318 dan gaan we naar 318,8, het eerstvolgende weerstandsniveau. Daar kijk ik aan de hand van het koersverloop verder. Dalen we maandag echter dan past dat in het beeld van een daling naar 311,5 of lager.

En dan nog dit...

De Japanse beurs staat voor een boeiende keuze, namelijk die tussen de afronding van een toppatroon of een omkeerpatroon. Dit is waar ik het vanavond op grond van de daggrafiek van de Nikkei met u wil hebben.

 • U ziet een stippellijn rond 10450 en een stippellijn rond 9865, dit zijn de lijnen die van groot belang zijn voor het vervolg.
 • Een stijging boven 10450 zou de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon betekenen, hetgeen de index terug zou doen keren naar de top van dit jaar rond 10980.
 • Een daling onder 9865 daarentegen zou inhouden dat er een hoofd en schouders patroon ontstaat dat een koersdoel heeft van ongeveer 8670, wat de conclusie rechtvaardigt dat de index in dat geval in ieder geval naar 9075 zou gaan. 
 • Het maakt dus nogal verschil welke keuze de Japanse belegger de komende week maakt. Op dit moment staat de Nikkei index precies tussen de grenzen 10450 en 9865 en staan beide opties de markt nog open. De keuze die in Tokio wordt gemaakt zal ongetwijfeld van invloed zijn op het koersverloop van de AEX. Niet alleen de Japanse beleggers gaan dus een spannende week tegemoet, maar wij in het verlengde hiervan ook. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst vrijdag 26 september 2010, 19.29u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

26 feb 09.15u: AEX hoger in spoor van beurzen VS

26 feb 10.00u: Steun gevonden op 61,8% niveau

26 feb 11.00u: Zijwaartse beweging van AEX-index

26 feb 12.15u: Lagere top in kwartiergrafiek index

26 feb 13.00u: Lager, maar er is nog wel strijd

26 feb 14.00u: AEX gedaald in aanloop naar cijfers

26 feb 15.00u: Eerst omlaag en toen weer omhoog

26 feb 16.15u: Daling door woningverkopen VS

26 feb 17.00u: Stijging van 1,3% in 33 minuten

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven