ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 230810

  • Er is in de daggrafiek van de AEX een doji ontstaan waarvan de onderzijde bij de stippellijn op 317,3 in de buurt ligt. Die stippellijn is het niveau waar op 20 juli jongstleden al een bodem ontstond. Een doji heeft een lichaam dat niet meer is dan een streepje. Hieruit blijkt dat de opening en het slot van de dag dicht bij elkaar lagen, wat erop neer komt dat de markt geen beslissing omtrent het vervolg heeft weten te nemen. Die beslissing moet dan morgen vallen door middel van een stijging boven het hoogste punt 320,9 of een daling onder het laagste punt 317 van de doji. Koersdoelen bij een stijging boven 320,9 noem ik bij de kwartiergrafiek op deze pagina. Komen we onder 317 dan gaan we naar de stippellijn rond 311,5.

AEX daggrafiek BB 230810

  • De trend in de daggrafiek met Bollinger Bands is inmiddels naar beneden gericht. De middellijn en de onderste band dalen en de AEX staat dichtbij de onderzijde van de indicator. De Bollinger Bands vormen daardoor aanleiding om van een vervolg van de daling uit te gaan, zij het dat de index nog wel op zou kunnen veren om zich los te maken van de onderste lijn.

AEX uurgrafiek 230810

  • De voorlaatste en laatste candle in de uurgrafiek geven tegengestelde signalen. De lange rode candle wijst op een omslag ten opzichte van zijn voorganger. De laatste candle is echter een hammer die wijst op de aanwezigheid van steun en mogelijke bodemvorming. Er zal morgen uitsluitsel moeten komen.

AEX kwartiergrafiek 230810

  • Morgen let ik op twee niveaus, om te beginnen op steun rond 317,9. Belanden we onder dat niveau dan keren we terug naar 317, waar we dan naar ik voorlopig aanneem alsnog doorheen zakken. Zou dat laatste gebeuren dan neem ik zoals ik bij de daggrafiek schreef aan dat we naar 311,5 gaan.
  • Het andere niveau dat mijn aandacht heeft is de laatste top rond 320,9. Breken we door die grens dan is er een viertal niveaus waar we naar toe kunnen gaan. Het gaat om de stippellijn rond 321,5 en de Fibonacci niveaus van de daling 330,2 - 317 rond 322, 323,6 en 325,1.

Resumerend: 

De markt twijfelt, dat blijkt uit de doji in de daggrafiek. Het wachten is op een beweging buiten deze doji, zodat we weten in welke richting het dubbeltje valt. Allereerst let ik op de grenzen 317,9 en 320,9. Komen we boven 320,9 dan gaan we naar 321,5, 322, 323,6 of 325,1. Op elk van deze punten kan zich topvorming voordoen. Belanden we onder 317,9 dan keren we terug naar 317, waar we naar ik voorlopig aanneem dan ook doorheen zakken. Een daling onder 317 zou een terugkeer naar de stippellijn rond 311,5 in de daggrafiek geven.

En dan nog dit...

Afgelopen vrijdag zagen we een hoofd en schouders patroon in de daggrafiek van de euro. Dit is niet het enige hoofd en schouders patroon dat die dag is ontstaan, ook in de daggrafiek van de DAX staat er een.

  • Het koersdoel van het patroon, bepaald met de hoogte van het hoofd, ligt rond 5740. Dit impliceert dat er een daling onder de potentiŽle steunniveaus 5906 en 5809 plaats zou gaan vinden. Op een daling onder 5906 wil ik nog wel speculeren, maar op een daling onder 5809 waar twee bodems ontstonden niet. Voor dit moment kies ik dat niveau voor de DAX 5809 dan ook als koersdoel. 
  • Voorwaarde is dat de Duitse index onder de stippellijn op 6062 blijft, de neklijn van het patroon. Ik wil hier tot slot nog aan toevoegen dat het in het geval van deze DAX grafiek geen krachtig patroon is, wat komt doordat het feitelijk deel uit maakt van een grotere zijwaartse beweging en er nauwelijks een stijging aan vooraf ging. Ik richt me echter toch op dit patroon omdat het wel de geŽigende vorm heeft. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 23 aug 2010, 18.54u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates en aandelenanalyse:

23 aug 09.15u: Steun rond bodems van vrijdag

23 aug 10.00u: Er blijkt steun te liggen rond 317

23 aug 11.00u: Stijgend kanaal in kwartiergrafiek

23 aug 12.00u: Aanvallen op weerstandsniveaus

23 aug 13.00u: Ook grens 319,3 nu uitgenomen

23 aug 14.00u: Nu vloertje onder AEX rond 318,9

Philips: Zijwaartse trend nu overgegaan in daling

23 aug 15.00u: AEX is door steun 318,9 gezakt

23 aug 16.00u: AEX-index nu toch verder omhoog

23 aug 17.00u: Index terug op haar schreden

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven