ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

NUTRECO maandgrafiek  NUTRECO weekgrafiek  NUTRECO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het aandeel Nutreco heeft twee van de drie mogelijke koersdoelen bereikt die ik in mijn vorige analyse noemde, namelijk 46,50 en 44. Het koersverloop behoeft nu enige aandacht. Het fonds is namelijk bij de stippellijn rond 44,10 in de maandgrafiek aangekomen, een stippellijn die vorig jaar het gehele jaar door steun bood. Het is zeer wel mogelijk dat er vanaf dit niveau een stijging volgt.
  • Mocht de koers er overigens doorheen zakken dan wordt het 38,2% Fibonacci niveau rond 40 direct het volgende koersdoel.
  • In de weekgrafiek is eveneens te zien dat er rond het huidige koerspeil een bodem zou kunnen komen te liggen. Maar liefst vijf steunniveaus maken het tot een zwaarwichtig potentieel steunniveau. Mocht het inderdaad van een stijging komen dan is de stippellijn in de buurt van 50 een geduchte drempel waar het fonds niet eenvoudig boven zal kunnen komen.
  • Ik heb de daggrafiek in verband met een mogelijk herstel voorzien van Fibonacci lijnen, maar deze omdat het herstel nog nauwelijks vorm heeft gekregen lichtgrijs gelaten. Het zijn voorlopige lijnen die ik bij een eventuele daling onder 44 acuut zal verwijderen. Aan de hand van deze lijnen is vast te stellen waar mogelijke weerstandsniveaus liggen, namelijk rond 47,10, 49,05, 50,60 en 52,15.
  • Het 50% niveau valt vrijwel samen met de onderkant van het gap dat op 27 augustus door de uitkering van een superdividend ontstond. Dit gap bleef open en we moeten er in het achterhoofd rekening mee houden dat de markt nog gaat pogen dit gap te sluiten, dat gebeurt bij gaps namelijk vrijwel altijd. Enfin, laten we om te beginnen maar gaan kijken of het aandeel boven 47,10 en 49,05 uit weet te komen, mocht dat niet lukken dan komt het immers niet van het sluiten van het gap en blijft de dreiging van een daling onder 44 en een voortzetting naar 40 aanwezig. -Ad Nooten-

Naar boven