ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

CORIO maandgrafiek  CORIO weekgrafiek  CORIO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Het is vervelend om een aandelenanalyse te moeten herroepen en ik hoef het gelukkig niet al te vaak te doen, maar vandaag is dan weer eens zover. Het hoort bij het vak. Ik bepaalde op 6 augustus aan de hand van een omgekeerd hoofd en schouders patroon in de daggrafiek een koersdoel van €56,10, met de kanttekening dat er een stijging boven €51,15 moest volgen en dat de koers boven €49,65 en lijn m moest blijven. Aan die voorwaarden heeft het fonds niet voldaan.
  • Het omgekeerd hoofd en schouders patroon is door een daling onder de neklijn ongeldig geworden. Dat is niet het enige, het patroon is door een verschijnsel dat ik patroontransformatie noem overgegaan in de stijgende wig m-m'. Een stijgende wig is in tegenstelling tot een omgekeerd hoofd en schouders patroon een formatie die een daling voorspelt. De beweging heeft bovendien de dalende lijn n doen ontstaan, zolang Corio onder die lijn noteert moeten we veeleer aan een daling dan aan een stijging denken.
  • De top van de wig m-m' valt zoals u in de weekgrafiek ziet ook nog samen met het 38,2% Fibonacci niveau van de daling €64,47 - €42,60, wat eveneens pleit voor een neerwaarts vervolg.
  • Dit vervolg kan het fonds naar de stippellijn rond €43,20 brengen, als dat gebeurt komt het fonds in gevaarlijk vaarwater. Kijkt u maar eens naar de maandgrafiek waar te zien is dat het aandeel al vier keer steun vond rond dit niveau. Een daling onder dit niveau zou ernstig zijn en in fors lagere koersen resulteren.
  • Het is echter nog niet zover. In de daggrafiek tekende ik Fibonacci lijnen over de stijging €42,60 - €51,16, aan de hand waarvan blijkt dat er rond €46,90 en €45,85 nog steun zou kunnen liggen. Deze niveaus zouden een daling naar de stippellijn rond €43,20 eventueel nog kunnen voorkomen, al is de kans daarop gezien de zojuist gevormde top niet groot. 
  • Dit alles brengt me bij de vraag wat ik nu met het aandeel aan moet. Ik heb besloten me zolang het aandeel zich tussen de laatste bodem rond €42,60 en lijn n bevindt een neutrale houding aan te meten. Onder €42,60 zou er een dermate grote klap volgen dat ik dan nog voldoende mogelijkheid zou hebben om daar op in te spelen. Bovendien zouden de partijen die voor de vorming van het omgekeerd hoofd en schouders patroon zorgden nog voor hun belangen, lees hogere koersen, op te komen. Dat is me teveel risico om op een daling te speculeren. Daarnaast is het altijd goed om bij een fonds waar je er naast hebt gezeten even langs de zijlijn te gaan staan tot je weer op één lijn met het aandeel zit, dat geldt uiteraard ook voor mij. -Ad Nooten-

Naar boven